Adres internetowy X-ego Kongresu :
poloniamed2019.pl

Wywiad prezesa Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych,
Dr Janusza KASINA dla Gazety Lekarskiej z okazji X-ego Kongresu Polonii Medycznej

oil_LOGO

gdansk-home-2.1436004.w740Gdansk, miejsce naszego X-ego Kongresu Polonii Medycznej


Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Po raz kolejny zbliża się wydarzenie będące kulminacyjnym momentem naszego życia polonijno-medycznego.
Czas zacząć  mysleć o dalszej organizacji i o przygotowaniu waszego udziału w X-ym Kongresie Polonii Medycznej/III-im Zjeździe Lekarzy Polskich.
Kongres odbędzie się w Gdańsku, w dniach 30 maja – 01 czerwca 2019. Spotkanie rozpocznie się wieczorem dnia 29 maja, koncertem organowym w Oliwie, a zakończy bankietem w salach Filharmonii, która będzie miejscem naszego  trzydniowego spotkania.
Tematem wiodącym Kongresu będzie „Postęp techniczny w służbie medycyny”. W kolejnych sesjach przedstawione będą zagadnienia wpływu nowych technologii i technik na poszczególne działy medycyny. X-y Kongres będzie efektem stałej współpracy Federacji z Naczelna Izba Lekarska, a jego bezpośrednim wykonawcą będą Koleżanki i Koledzy z gdańkiej Okregowej Izby Lekarskiej.
Wszystkich potencjalnych uczestnikow X-ego Kongresu zapewniamy, że jego poziom naukowy będzie bardzo wysoki, tematyka ciekawa, a bogaty program towarzyszących Kongresowi spotkań i koncertów zapewni odpowiednie warunki do licznych, nie tylko naukowych kontaktów polonijno-polskich.
Z duża radościa, dumą i nadzieją na spotkanie z Wami zapraszam Was na X-y Kongres Polonii Medycznej.
kasina
Janusz Kasina
Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych