Adres internetowy X-ego Kongresu :
poloniamed2019.pl

Wywiad prezesa Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych,
Dr Janusza KASINA dla Gazety Lekarskiej z okazji X-ego Kongresu Polonii Medycznej

oil_LOGO

gdansk-home-2.1436004.w740Gdansk, miejsce naszego X-ego Kongresu Polonii Medycznej


Szanowne Koleżanki i Koledzy,
W dniach 29 maja – 01 czerwca 2019 odbędzie się w Gdańsku X-y Kongres Polonii Medycznej/III-ci Zjazd Lekarzy Polskich, który organizowany jest przy współpracy NIL, gdańskiej OIL oraz Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Tematem kongresu będą ”Postępy techniki w służbie medycyny”.
Gwarancją wysokiego poziomu nadchodzącego spotkania są jego uczestnicy – niejednokrotnie autorzy 400 czy 500 publikacji, autorzy podręczników w swoich dziedzinach, redaktorzy znaczących pism międzynarodowych oraz dobrze osadzeni w realiach swojej pracy praktycy.

Kongres zaplanowany jest w taki sposób, ażeby wszystkim jego uczestnikom dać czas i sposobność do spotkań i nawiązania kontaktów. Naszą ambicją jest też umożliwienie udziału w spotkaniu również kolegom będącym w znacznie gorszej sytuacji ekonomicznej, żyjących w miejscach, w których historia sprawiła, ze niejednokrotnie niełatwo jest być Polakiem.

Zapraszam do wzięcia udziału w X Kongresie, na którym w życzliwej atmosferze i we wspaniałym miejscu, można będzie dowiedzieć się o najnowszych postępach techniki w służbie medycyny oraz o tym co oznacza być Polakiem i lekarzem w Chicago, Monachium, Gdańsku, Łucku czy Kiszyniowie.

Dla zapoznania się z postępem przygotowań i programem Kongresu oraz zgłoszenia swojego udziału, zapraszam na stronę poloniamed2019.pl Dla poznania Federacji, zapraszam na stronę poloniamed.org
Znajdziecie tam Państwo też informacje o wszystkich innych polonijno – medycznych spotkaniach. Będziecie na nich zawsze mile widzianymi uczestnikami.

Proszę o dalsze przesłanie wiadomości do znanych Wam osób, które potencjalnie mogą być zainteresowane X Kongresem oraz/lub polonijnymi organizacjami medycznymi.

Z wyrazami szacunku i serdecznym zaproszeniem
Janusz Kasina, M.D.
prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych

Sztokholm, dnia 28 lutego 2019

 

kasina
Janusz Kasina
Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych