Witaj,

Cieszę się z Twojego zainteresowania Federacją, zrzeszonymi w niej organizacjami i życiem Polonii medycznej.

Różna jest geneza naszego mieszkania poza granicami Polski, różne są też warunki w jakich żyjemy i pracujemy. Wielu spośród nas, poprzez swoją pracę i wielokrotne zmiany miejsca zamieszkania, odpowiada zarówno określeniu „polski” jak i „polonijny” lekarz. Niezależnie od tego jaka jest nasza historia, łączy nas jednak pełna życzliwości i wzajemnego zrozumienia więź, chęć wzajemnej pomocy oraz pozycja jaką polonijni lekarze zajmują w swoich środowiskach.

Federacja jest organizacją apolityczną, jednak poprzez dbanie o dobre imię polonijnych lekarzy, ich pacjentów czy szerzej – Polski i polskości, wkraczamy na tereny pojmowane przez część osób za politykę. Jest to jednak polityka związana z nasza polskością, a nie z opcjami politycznymi.

Obok realizacji naszych celów statutowych staramy się tez rozszerzać kontakty z Izbami Lekarskimi oraz stwarzamy okazje do osobistych spotkań z lekarzami pracującymi w Polsce.
Okazjami do spotkań są organizowane co 3 lata Kongresy Polonii Medycznej / Światowe Zjazdy Lekarzy Polskich oraz szereg innych imprez i konferencji, o których informacje zamieszczone są obok i na które serdecznie zapraszani są wszyscy, zainteresowani życiem polonijnym, lekarze pracujących w Polsce i poza jej granicami.

Zapraszam do częstego odwiedzania naszych stron.

kasina

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Janusz Kasina
prezes Rady Federacji