30 listopad 2017Spotkanie członków i sympatyków AMOPF-u na temat wspomnień z uroczystości we Lwowie. Delegacja paryska (7 osób) przywiozła sporo zdjęć i filmów z pobytu we Lwowie z okazji 150-lecia Polskiego Stowarzyszenia Lekarskiego. Spotkanie to odbyło się w Polskiej Akademii Nauk, 74, rue Lauriston, Paris 16e o godz. 20-ej.
Kilkanaście zdjęć można obejrzeć na witrynie internetowej AMOPF-u.
Zdjęcia ze Lwowa