BIULETYN FEDERACJI POLONIJNYCH ORGANIZACJI MEDYCZNYCH

Biuletyn Federacji zaczął się ukazywać w 1997 r. z inicjatywy ówczesnego prezesa Federacji, Dr Krzysztofa Murawskiego z Waszyngtonu.
Biuletyn N°1 ukazał się w styczniu 1997 r., a ostatni Biuletyn N°38 w czerwcu 2008 r. Było to wydanie wyłącznie internetowe, niemniej wobec niewielkiego rozpowszechnienia internetu w tym okresie, poszczególne stowarzyszenia drukowały kolejne numery Biuletynu i rozsyłały pocztą do swoich członków. Procedura ta była jednak kosztowna i pracochłonna, tak że z czasem Biuletyn był czytany wyłącznie przez osoby, które korzystały z informatyki. Biuletyn ukazywał się nieregularnie 2 do 4-ech razy w roku. Postanowiliśmy zachować te Biuletyny, gdyż okres w którym się ukazywały był okresem niezwykle ożywionej działalności stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji. Czyta się Biuletyny z zainteresowaniem i przyjemnością.
Uwaga
: węwnętrzne odnośniki w zamieszczonych numerach już, niestety, nie działają. Aktywne sa jedynie odnosniki „do poprzedniego numeru Biuletynu”. Brakuje również zdjęć, ktorych orginały znajdowały się w innej bazie danych. Logo Biuletynu figuruje wylacznie przy Biuletynie Nr 1.

Biuletyn N°1 – styczeń 1997
Biuletyn N°2 – marzec 1997
Biuletyn N°3 maj 1997
Biuletyn N°4 – sierpien 1997
Biuletyn N°5 – pazdziernik 1997
Biuletyn N°6 – grudzien 1997
Biuletyn N°7– luty 1998
Biuletyn N°8 – kwiecien 1998
Biuletyn N°9 – wrzesien 1998
Biuletyn N°10 – grudzien 1998
Biuletyn N°11 – marzec 1999
Biuletyn N°12 – czerwiec 1999
Biuletyn N°13 – wrzesien 1999
Biuletyn N°14 – grudzien 1999
Biuletyn N°15 – marzec 2000
Biuletyn N°16 – czerwiec 2000
Biuletyn N°17 – wrzesien 2000
Biuletyn N°18 – grudzien 2000
Biuletyn N°19 – kwiecien 2001
Biuletyn N°20 – czerwiec 2001
Biuletyn N°21 – pazdziernik 2001
Biuletyn N°22 – grudzien 2001
Biuletyn N°23 – marzec 2002
Biuletyn N°24 – czerwiec 2002
Biuletyn N°26 – wrzesien 2002
Biuletyn N°27 – grudzien 2002
Biuletyn N°28 – styczen 2003
Biuletyn N°29 – marzec 2003
Biuletyn N°30 – lipiec 2003
Biuletyn N°32 – grudzien 2003
Biuletyn N°33 – sierpien 2004
Biuletyn N°34 – grudzien 2004
Biuletyn N°35 – maj 2005
Biuletyn N°36 – listopad 2006
Biuletyn N°37 – marzec 2007
Biuletyn N°38 – czerwiec 2008