1-szy Komunikat

Kolejny Europejski Bal Lekarza
odbędzie sie
21 listopada 2020
Hotel Van der Valk w Düsseldorfie

 Jak od kilku lat, bal będzie poprzedzony sympozjum medycznym, jak też aukcją obrazów.
Jak zwykle wspaniałe grający Band i niezapomniana atmosfera …