11-14 pazdziernik 2018 – Chicago
Nasz były prezes, Prof. Marek Rudnicki przypomina o możliwości udziału w: 20th Annual Lynn Sage Breast Cancer Symposium.
Zaakceptowani kandydaci mają zapewnione bezpłatnie : koszta podróży, koszta pobytu, koszta udziału w Kongresie.
Kandydatury należy zgłaszać do 15-ego lipca 2018.
To doroczne symposium jest organizowane przez Chicago Sister Cities Medical Initiative Program z udziałem okolo 800 specjalistów raka piersi z całego swiata.
Szczegóły dotyczące udziału w tym sympozium są dostępne w poniższym odnośniku.
http://lynnsagebreastcancer.org/sister_cities.cfm?mc_cid=1e937ea18e&mc_eid=ff6b30c6b6
Ewentualne pytania proszę kierować do Prof.M.Rudnickiego rudnicki@gmail.com