Podstawowe informacje dotyczące
Fundacji Polonii Medycznej

Założycielami Fundacji Polonii Medycznej są  :

Janusz Kasina (Sztokholm)
Kornelia Król (Chicago)
Robert Kulski (Częstochowa)
Dariusz Żybort (Wilno).

Członkami Zarządu Fundacji Polonii Medycznej są:

Dr. Kornelia Król – przewodnicząca Zarządu
Prof. Robert Kulski
Prof. Ewa Radwańska
Prof. Marek Rudnicki
Dr. Dariusz Żybort

Członkami Rady Fundacji są alfabetycznie:

Dr. Borys Duda
Dr. Janusz Kasina
Dr. Marek Majewski
Dr. Bogdan Milek
Dr. Sergiusz Prokopiuk
Prof. Maria Siemionow

Adres Fundacji:

Fundacja Polonii Medycznej
ul. Dąbrowskiego 42 lokal 4
42-218 Częstochowa

numer KRS: 0000872812
Regon:         387236652
NIP:             5732923511