Na tych stronach publikujemy zarówno ważne dokumenty permanentne Federacji (statut), jak też dokumenty dotyczące działalności federacyjnej. Część tych dokumentów federacyjnych została powierzona wyspecjalizowanej katedrze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Natomiast dokumenty dotyczące działalności sfederowanych stowarzyszeń są przechowywane na stronach „archiwum wewnętrznego”. Dotyczy to szczególnie programów naukowych licznych spotkań federacyjnych organizowanych przez stowarzyszenia, które nie posiadają własnej witryny internetowejm lub skutecznego systemu archiwacji.