W tym roku Polskie Towarzystwo Lekarskie na Grodzieńszczyznie organizuje w sobotę 23-ego czerwca 2018r. doroczne spotkanie Świętojańskie, które odbędzie się na Kanale Augustowskim, 20 km. od Grodna.
Spotkania Świetojańskie odbywają się tradycyjnie co roku, zawsze w 4-tą sobotę czerwca. Program w opracowaniu.

Więcej informacji dotyczących tego spotkania można otrzymać kontaktując: Kazimierz Jodkowski
(e-mail: iodkovsky@tut.by)