Komunikat N°4

Liczne imprezy towarzyszące są przewidziane w czasie kongresu, a zwłaszcza w dniu 29 maja, w przeddzień otwarcia naukowej części Kongresu.

Spotkania przewidziane na 29-ego maja :

– X Kongres zacznie sie nieformalnie od spotkania w Muzeum Emigracji w Gdyni
– Dzień otwarty dla lekarzy polonijnych w Muzeum Emigracji w Gdyni
– Msza w Katedrze w Oliwie
– Koncert organowy w Katedrze w Oliwie
– Zwiedzanie Katedry w Oliwie

Poza tym jest przewidziane zwiedzanie nastepujacych obiektów :

– Nadbałtyckie Centrum Kultury – Kościół Św.Jana w Gdańsku
– Centrum Stocznia Gdańska, ul. Elektryków w Gdańsku
– Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Program wycieczek fakultatywnych:

– Gdańsk – Stare Miasto
– Muzeum Zamkowe w Malborku