Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani doc. Ewelina Hrycaj – Małanicz, Prezes Lwowskiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


Poniżej publikujemy artykuł Dr Krzysztofa Makucha wieloletniego osobistego przyjaciela Dr Eweliny Hrycaj-Malanicz.

18 maja 2022 roku odeszła na „wieczny lekarski dyżur„   docent dr.med Ewelina Hrycaj-Małanicz, wspaniała lekarka, oddana bez granic działalności społecznej kochająca Mama i Babcia. Ewelina urodziła się w 1941 roku we Lwowie z którym związana była przez całe życie. Stała na straży polskich tradycji Lwowa miasta „Semper Fidelis” kultywując tradycje polskiej kultury i osiągnięcia lwowskiej medycyny w trudnych relacjach wynikających z polsko-ukraińskiej historii. Była współzałożycielką Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie w roku 1991 a od 1995 roku jego Prezesem. Zadaniem SLP była integracja środowiska medycznego we Lwowie , podwyższanie kwalifikacji zawodowych i pomoc medyczna Polakom na Ukrainie. Od początku nawiązała kontakty z Naczelną Izbą Lekarską oraz Ośrodkiem Współpracy z Polonią Medyczna NIL co pozwoliło dziesiątkom lekarzy odbycie stażu w Polsce .Uczestniczyła aktywnie wraz z lekarzami SLP we wszystkich kongresach polonii medycznej a w 1997 roku wprowadziła SLP do Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie.

Swoja postawą inspirowała do działalności społecznej każdego kto miał okazję Ją poznać łącznie z ukochaną córka Barbarą, lekarką. Była wspaniała Mamą zakochaną w swoim wnuku Danielu.

Piękną kartę zapisała kierując działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku aktywizując pokolenie seniorów Lwowa. Niezwykle ważnymi wydarzeniami były zorganizowane mimo wielu przeciwności obchody 10 lecia SLP, oraz 20 lecia SLP a także 150-lecia Lwowskiego Towarzystwa Medycznego (2 grudnia 1867) które były lekcjami patriotyzmu,  przypominającymi piękne karty polskości Lwowa.

Za swoja działalność została uhonorowana między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz Medalem Gloria Medicine najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Po uroczystej mszy pogrzebowej 20 maja w kościele św Antoniego w asyście przyjaciół, przedstawicieli kultury i nauki Lwowa, oficjalnych delegacji Ewelina została pochowana na cmentarzu Janowskim we Lwowie.

Miałem szczęście od prawie 30 lat z uznaniem obserwować działalność Eweliny, niezwykle sobie cenie naszą współpracę, ale przede wszystkim naszą przyjaźń, ciepło Jej gościnnego domu, Jej wspaniałej Rodziny. Ewelinko odeszłaś tak nagle, bardzo będzie nam Ciebie brakowało, ale wierzę że tylko odeszłaś a nie umarłaś „Abitt non Obiit”

Dr Krzysztof Makuch (W-wa)