Z okazji 550- lecia urodzin Mikołaja Kopernika w dniach 1-4 czerwca 2023 roku, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska organizuje w Olsztynie IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich połączony z XI Kongresem Polonii Medycznej. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Lekarskiej dr Anna Lella. Komitetowi Naukowemu przewodniczy Prorektor Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki. 

Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych przyjęła zaproszenie do uczestnictwa w zjeździe oraz w organizacji jednej sesji naukowej w przygotowywanym przez organizatorów programie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach internetowych powyższego zjazdu: www.kongrespoloniimedycznej.com.pl lub www.swiatowyzjazdlekarzypolskich.org.

Pragniemy wstępnie poinformować, że po ostatnich wspólnych uzgodnieniach z Naczelną IzbąLekarską, kolejny Kongres Polonii Medycznej będzie organizowany przez Federację Polonijnych Organizacji Medycznych i jest zaplanowany na rok 2024. O dalszych szczegółach będziemy Państwa informować w naszych kolejnych komunikatach.

W imieniu Zarządu Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych,

Kornelia Król, MD, FACOG
Prezes