SPRAWOZDANIE V ZJAZDU POLONNI I POLAKOW Z ZAGRANICY
PARYZ, 29 WRZESIEN 2018
V
SWIATOWY ZJAZD POLONII I POLAKOW Z ZAGRANICY
ODBYL SIE W
DNIACH 20
23 WRZESNIA
2018 ROKU
W WARSZAWIE
,
W ROKU JUBILEUSZOWYM
STULECIA
ODZYSKANIA PRZEZ
POLSKE
NIEPODLEGLOSCI.
ORGANIZATORAMI ZJAZDU BYLY:
SENAT RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
(RP)
,
STOWARZYSZENIE „WSPOLNOTA POLSKA”
ORAZ
RADA POLONII SWIATA
.
UDZIAL W ZJEZDZIE
WZIELO OK.
600
PRZEDSTAWICIELI
POLONII
Z
44
KRAJOW
WG.
PANI
ZENONY BANKOWSKIEJ
KOORDYNATOR
ZJAZDU.
UROCZYSTA INAUGURACJA ZJAZDU ODBYLA SIE
PO
MSZY SW. W INTENCJI
OJCZYZNY
CELEBROWANEJ
W ARCHIKATEDRZE SW.JANA, W SALI PLENARNEJ SEJMU RP PRZEZ MARSZALKA SENATU RP
PANA STANISLAWA KARCZEWSKIEGO
PRZEWODNICZACEGO KO
MITETU
HONOROWEGO
ZJAZDU.
STOWARZY
SZENIE
„WSPOLNOTA POLSKA”
REPREZENTOWAL
PAN
PREZES
DARIUSZ
PIOTR
BONISLAWSKI
A
RADE POLONII
SWIATA PANI
PRZEWODNICZACA
TERESA
BEREZOWSKI.
UCZESTNICY ZJAZDU ZOSTALI
PPRZYDZIELENI
W ZALEZNOSCI OD KOMPETENCJI
I ZAINTERESOWAN
DO TZW.
SWIATOWYCH FOROW PARTNERSKICH
: FOR
U
M NAUKI POZA GRANICAMI KRAJU, FOR
U
M
EDUKACJI POLONIJNEJ, FORUM MEDIOW POLSKICH, FOR
U
M SPORTU I TURYSTYKI POLONIJNEJ,
FOR
UM ORGANIZACJI POLONIJNYCH ORAZ FORUM DUSZPAS
TERSTWA POLONIJNEGO
Z B
ISKUPEM
WIESLAWEM LECHOWICZEM
DELEGATEM KEP DS.DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI POLSKIEJ.
OBRADY I DYSKUSJE TEMATYCZNE W POSZCZEGOLNYCH FORACH BYLY OKAZJA DO ZACISNIECIA
WSPOLPRACY
INSTYTUCJI I ORGANZACJI POLONIJNYCH I KRAJOWYCH W KU
LTYWOWANIU POLSKIEJ
NAUKI , KULTURY,TRADYCJI, HISTORII, JEZYKA I
DUSZPASTERSTWA.
UCZESTNICY ZJAZDU MIELI
MOZLIWOSC TZW.
WIZYT STUDYJNYCH
W ZALEZNOSI OD FOR
U
M
:
W MINISTERSTWIE SPRAW
ZAGRANICZNYCH,
MINISTERSTWIE KULTURY,
MUZEUM KATYNSKIM,
INSTYTUCIE PAMIECI
NARODOWEJ,
CENTRUM NAUKI KOPERNIK,
CENTRUM KOMPUTEROWYM, TELEWIZJI POLSKIEJ
I
POLSKIEGO RADIA,
STADIONU LEGII WARSZAWA
I MUZEUM SPORTU,
W SANKTUARIUM W
NIEPOKALA
NOWIE.
KONCERT GALOWY „
NASZA NIEPODLEGLA
1918
2018”
ODBYL SIE W TEATR
ZE
WI
E
LKIM
OPERZE WARSZAW
SKIEJ
Z UDZIALEM WYBITNYCH POLSK
ICH ARTYSTOW I
PANA
PREMIERA
RP MATEUSZA MORAWIECKIEGO
. KONCERT POPRZEDZONY BY
L WIZYTA
U PANA
PREZYDENTA RP
ANDRZEJA DUDY Z MALZONKA W PALACU PREZYDENCKIM
.
PO UROCZYSTEJ
SESJI PODSUMOWUJACEJ OBRAD
Y ZJAZDU W PARLAMENCIE RP
ODBYLO SIE
PRZYJECIE W SIEDZIBIE
STOWARZYSZENIA „WSPOLNOTA POLSKA
” POLACZONE Z NADANIEM
IMIENIA
PROF.
ANDRZEJA STELMACHOWSKIEGO
DOMOWI POLONII
I ODSLANIECIA TABLICY
PAMIATKOWEJ
PRZEZ MARSZALKA SENATU RP PANA STANISLAWA KARCZEWSKIEGO. ZJAZD
ZAKONCZYLA
UROCZYSTA
MSZA SW. W INT
ENCJI POLONII I POLAKOW ZA GRANI
CA W SWIATYNI
OPATRZNOSCI BOZEJ
NA WILANOWIE
,
CELEBROWANA PRZEZ ARCYBISKUPA METROPOLITE
WARSZAWSKIEGO
KARDYNALA
KAZIMIERZA
NYCZA
.
ZJAZD,
KTOREGO HASLEM BYLO
„LACZY NAS
NIEPODLEGLA”
POWINIEN WG
.SLOW
PANA PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY
PRZYCZYNIC SIEDO JEDNOCZENIA POLAKOW
NA CALYM
SWIECIE I DO WZMACNIANIA POZYTYWNEGO OBRAZU
POLONII
I
ZARAZM POLSKI”
DR.
KRZYSZTOF KLIMC
ZAK
PRZEDSTAWICIEL
NA
V ZJAZD POLONII W WARSZAWIE
Z RAMIENIA
STOWARZYSZENIA LEKARZY POLSKIEGO
POCHODZENIA WE
FRANCJI
(AMOPF)