Sprawozdanie z V-ego Zjazdu Polonii i Polaków z zagranicy
Warszawa, 20-23 wrzesień 2018

V-y Światowy Zjazd Polonii i Polaków z zagranicy odbył się w dniach 20-23 września 2018 roku w Warszawie, w roku jubileuszowym stulecia odzyskania przez Polskę niepodleglości. Organizatorami zjazdu były:
Senat rzeczypospolitej polskiej
Stowarzyszenie „Wspolnota Polska”
oraz
Rada Polonii Świata

Udzial w zjezdzie wzięło okol 600 przedstawicieli Polonii z 44 krajów wg.pani Zenony Bankowskiej koordynatora zjazdu.
Uroczysta inauguracja zjazdu przez marszalka Senatum pana Stanisława Karczewskiego odbyła się w sali plenarnej sejmu RP.
Przewodniczącego komitetu honorowego zjazdu: stowarzyszenie „Wspólnota Polska” reprezentował pan prezes Dariusz Piotr Bonislawski, a radę Polonii Świata jej przewodnicząca p.Teresa Berezowski.
Uczestnicy zjazdu zostali przydzieleni w zależnosci od kompetencji i zainteresowań do tzw. Światowych Forum Partnerskich :

– forum nauki poza granicami kraju
– forum edukacji polonijnej,
– forum mediów polskich
– forum sportu i turystyki polonijnej
– forum organizacji polonijnych
– forum duszpasterstwa polonijnego

Obrady i dyskusje tematyczne w poszczególnych grupach były okazją do pogłębienia współpracy instytucji i organizacji polonijnych jak też krajowych w kultywowaniu polskiej nauki, kultury, tradycji, historii, języka i duszpasterstwa.

Uczestnicy zjazdu mieli mozliwość wizyt studyjnych w zaleznosi od forum w:

– Ministerstwie Spraw Zagranicznych
– Ministerstwie Kultury
– Muzeum katyńskim
– Instytucie Pamięci Narodowej
– centrum nauki Kopernik
– centrum komputerowym telewizji polskiej i polskiego radia
– stadionu Legii Warszawa i muzeum sportu
– w sanktuarium w Niepokalanowie.

 

Koncert galowy „nasza niepodlegla 1918-2018” odbyl sie w Teatrze Wielkim Operze warszawskiej z udziałem wybitnych polskich artystów i z udziałem premiera RP, p. Mateusza Morawieckiego

Koncert poprzedzony był wizyta u pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy w palacu prezydenckim.

Po uroczystej sesji podsumowującej obrady zjazdu w Parlamencie RPm odbyło się przyjęcie w siedzibie stowarzyszenia „Wspolnota Polska” połączone z nadaniem imienia prof.Andrzeja Stelmachowskiego Domowi Polonii i odsłonieńciem tablicy pamiatkowej przez marszalka Senatu RP pana Stanislawa Karczewskiego.

Zjazd zakonczyla uroczysta msza w intencji Polonii i Polakow zagranica w Światyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, celebrowana przez arcybiskupa Metropolite warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza

Zjazd, ktorego hasłem bylo „łączy nas niepodległa” powinien wg. słów Prezydenta RP Andrzeja Dudy „przyczynić się do jednoczenia Polakow na całym Świecie i do wzmacniania pozytywnego obrazu Polonii i zarazem Polski”

Dr. Krzysztof Klimczak
Przedstawiciel
Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia we Francji (AMOPF)