19 – 24 sierpień 2017 – Kolobrzeg
V-e POLSKO –NIEMIECKIE SYMPOZJUM NAUKOWE

„Lecznictw o uzdrowiskowe w obliczu zagrożeń środowiskowych dla zdrowia człowieka”

Miejsce obrad:
Centrum Zdrowia i Relaksu „Verano”, ul. Sikorskiego 8, Kołobrzeg ( sala konferencyjna)

Organizatorzy:

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu : prof. dr hab. Andrzej Tykarski

Prezydent Miasta Kołobrzegu : mgr Janusz Gromek,

Prezes Kongresu Polonii Niemieckiej : dr med. Bogdan Miłek.
Szczegółowy program tego spotkania znajduje się w archiwum