WYBORY DO KOMISJI STATUTOWEJ

Zebranie Rady Federacji, które odbyło się 12 grudnia 2020 r. w Wilnie powołało do życia nową Komisję Statutową. Poprzednia Komisja zaprzestała działalność około 10 lat temu.

Kandydaci do Komisji Statutowej zostali wybrani przez Radę Federacji w jawnym glosowaniu.
Częśó delegatów do Rady Federacji uczestniczyła w zebraniu drogą internetową (Zoom)
Aktualny skład Komisji Statutowej jest następujący :