KOMITET DORADCZY

Komitet Doradczy Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych został powołany do życia w roku 2016 -ym.
Komitet Doradczy grupując zasłużonych działaczy stowarzyszeń federacyjnych jest ważną instancją, pomocną w organizacji działalności federacyjnej.

Aktualnie w skład Komitetu Doradczego wchodzą :

Sivicka B 3Dr Bronisława SIWICKA

Były wieloletni ordynator oddziału chorob wewnętrznych w Wilnie, współzałozycielka i wieloletni prezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, w latach 2010-2016 wiceprezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, członek Komisji Pamięci i Godności Narodowej Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, wyróżniona wieloma odznaczeniami, m.in. Zlotym Krzyzem Zaslugi RP,  Złotym Medalem Alberta Schweitzera, Pro gloria medici, Statuetka Biegańskiego oraz  medalem „Za zasługi w krzewieniu polskości na Litwie”.

K.MurawskiDr hab.Krzysztof MURAWSKI

Urodzony i wychowany w Warszawie, gdzie odbył studia lekarskie i uzyskał stopnie naukowe doktora medycyny i docenta. Praca zawodowa: Instytut Hematologii w Warszawie, 1951–1969; American Red Cross Blood Program, Washington, DC, 1970–1995. Działalność polonijno-medyczna: Polish American Health Association (PAHA), Washington, DC, President, 1993–1996; Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych, Prezes, 1996–1998. Obecnie na emeryturze mieszka w Raleigh, stan Północna Karolina, USA.

M.R. Prof. Marek RUDNICKI

Profesor chirurgii w Chicago. Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych w latach 2009-2016.
Organizator kongresów Polonii Medycznej w Toruniu w 2010 (wraz z J.Borowcem), Krakowie w 2013 i w Warszawie w 2016r.