Sans titre1

Sympozium polonijnych chirurgów naczyniowych

4-5 grudzień 2020 w Zakopanem

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z organizatorem: Dr Marek Majewski <majewski2003@yahoo.fr>

PROGRAM

4.12.2020 r.

5.12.2020 r.

17:30 – 19:15 Sesja IV – Sesja polonijna

Moderatorzy:

Marek Majewski

Piotr Kasprzak

Maciej Dryjski

Wacław Kuczmik

 

17:30 – 17:35    Marek Majewski (Francja) Oficjalne powitanie

17:36 – 17:44    Marek Majewski (Francja) Physician-Modified Stent Grafts for complex aortic aneurysms

17:45 – 17:53    Piotr Kasprzak (Niemcy) Endoleak 1A po EVAR – możliwości leczenia endowaskularnego

17:54 – 18:02    Maciej Dryjski (USA) Endoleaks After TEVAR: Incidence, Nature, Etiology, Diagnosis And Treatment

18:03 – 18:11    Igor Laskowski (USA) Wyniki leczenia tętniaków aorty z zastosowaniem stentów ZFEN w ośrodku średniej wielkości oraz regionalne i krajowe trendy wykorzystania tej technologii w USA

18:12 – 18:20    Jarosław Nakonieczny (Niemcy) Endovaskularne zaopatrzenie tętniaka zespolenia aortalnego blisko 30 lat po otwartym zabiegu aorty brzusznej

18:21 – 18:29    Ewa Święcka (Niemcy) Tętniaki a. iliaca interna: metody leczenia i wyniki własne

18:30 – 18:38    Marek Grabowski (Australia) Mało inwazyjne leczenie ostrych i przewlekłych rozwarstwień aorty piersiowej – 10 lat postępów technologicznych i wynikające z tego zmiany w algorytmach postępowania

18:39 – 18:54    Arteriae

18:55 – 19:15    Dyskusja