24 czerwiec 2017 Mińsk, Świętojańskie Spotkanie Polskich Towarzystw Medycznych na Białorusi

Swiętojańskie Spotkanie Polskich Towarzystw Medycznych na Białorusi
Mińsk, 24.06.2017

Sprawozdanie z tego spotkania mozna znaleźć na stronie stowarzyszeń z Białorusi:
http://poloniamed.org/spotkanie-swietojanskie-2017/

Szczegółowy program tego spotkania znajduje się w archiwum

Organizatorzy:
Stowarzyszeniе Polonii Medycznej w Mińsku
Polskie Towarzystwo Lekarskie na Grodzienszczyźnie
Polskie Towarzystwo Lekarskie w Baranowiczach