Jak donosi poniżej z Berdiańska Olga Bondarewam, ich stowarzyszenie lekarskie otrzymało nagrodę TVPolonia za rok 2020 „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju”. Nagroda jest tym bardziej cenna, gdyż stowarzyszenie działa w bardzo trudnych warunkach na wschodzie Ukrainy, gdzie stan wojenny jest ciągle aktualny i linia frontu przebiega o kilka kilometrów dalej.
Nasze gratulacje dla Koleżanek i Kolegów z Berdiańska – Zarząd Federacji i redakcja domeny internetowej.

Koledzy,

Z radością i dumą pragnę poinformować, iż w roku 2020 nagroda TVP Polonia  „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju” wędruje na Ukrainę, nad morze Azowskie. Wyróżnienie zostało przyznane Polonijnemu Kołu Lekarzy Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku za działalność charytatywną i ofiarne niesienie pomocy Polakom na Wschodzie, a także ich najbliższym sąsiadom w czasach pandemii COVID-19.

Jak podaje TVP Polonia, w tym roku szczególnym dla nas wszystkich, Kapituła Nagrody pragnęła uhonorować Polaków i organizacje polonijne, którzy w czasach pandemii troszczyli się o innych, dając wyraz swej niezwykłej solidarności z najbardziej potrzebującymi. W tym szczególnie trudnym dla wszystkich krajów roku w walkę z pandemią włączyło się wiele organizacji polonijnych, duszpasterstwa, harcerze  i uczniowie polskich szkół, w tym Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” Berdiańsku.

Gala wręczenia nagrody TVP Polonia odbyła się 27 grudnia 2020 roku on-line.

Dla nas nagroda „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju” jest wielkim zaszczytem i gestem uznania trudów. Cieszy ten fakt, że zauważono i doceniono wieloletnią pracę na rzecz krzewienia szeroko rozumianej polskości oraz wkład w sprawę rozwoju stosunków dobrosąsiedzkich na wieloetnicznej Ukrainie.

Polacy znad morza Azowskiego serdecznie dziękują wszystkim partnerom w Ukrainie i Polsce.

Wyróżnienie to traktujemy, jako nasze, „Odrodzenia” i instytucji wspierających działalność polskiej diaspory, wspólny osiągnięcia i sukces oraz zachętę do dalszej współpracy w imię Polski i Polaków.

Szczegóły: http://polonia.org.ua/wielkie-serca-polakow-berdianska.html

Miejmy Wielkie Polskie Serca otwarte na świat!