Polonijna Prasa Internetowa

Liczne stowarzyszenia medyczne należace do Federacji posiadają własną witrynę internetową : Chicago, Litwa, Paryż, Waszyngton, Wołyń.

Niezależnie od witryn internetowych stowarzyszeń medycznych, ktore sa dostępne  na naszej witrynie federalnej poprzez menu „Organizacje czlonkowskie”, istnieją liczne portale internetowe związane z Polonią. Wydawnictwa te istnieją w wielu krajach, gdzie działają ugrupowania polonijne.

Redakcja naszej witryny federacyjnej będzie sie starała udostępnić  jaknajszerszej grupie czytelników adresy internetowe portali polonijnych na świecie.

Jednocześnie apelujemy do naszych członków i czytelników o nadsyłanie nam adresów internetowych tego typu wydawnictw dotyczących  Polonii danego kraju. W ten sposób liczba adresów i naszych kontaktów będzie mogla sie regularnie powiekszać.

ANGLIA
Polski Portal w Wielkiej Brytanii
http://www.emito.net/
Made in Poland 24 http://madeinpoland24.co.uk/

ARGENTYNA
Głos Polski
http://www.upranet.com.ar/_pol/

BIAŁORUŚ
Związek Polaków na Białorusi
znadniemna.pl

FRANCJA
IFrancja
https://www.ifrancja.fr/

Biblioteka Polska w Paryzu http://www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr/
(częściowo po polsku)

Kulturalna Europa https://www.kulturalnaeuropa.com/
(częściowo po polsku)

Polska Francji https://polskifr.fr/polska-we-francji/
(wydawnictwo Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu)

KANADA

Goniec 24 http://www.goniec.net/

SZWECJA
Nowiny
http://szwecja.net/
Lekarz w Szwecji – podcast Dr Mateusza Rybickiego w Karlskroni

UKRAINA
Kurier Galicyjski
http://kuriergalicyjski.com/

U.S.A.
Nowy Dziennik
http://www.dziennik.com/
Dziennik Związkowy (Chicago) https://dziennikzwiazkowy.com/