Komunikat N° 3

X Kongres Polonii Medycznej / III Zjazd Lekarzy Polskich
Gdansk, 29 maj – 01 czerwiec 2019

Wykład inauguracyjny
Nanomedycyna: w swiecie malych czastek o wielkim znaczeniu dla rozwoju nowych technologii medycznych
Marek Radomski, Saskatoon, Kanada
marek.radomski@usask.ca

 

SESJA : Postęp techniczny w służbie ginekologii
Moderator: Bogdan Nowicki, Nashville, USA
bnowicki1949@gmail.com

Strategy of non-opiate anesthesia in surgery
Halina Zaczynski, Pittsburg, USA
zyczhm@mail.magee.edu

Zabiegi fetoskopowe w chirurgii płodu
Miroslaw Wielgos/wspolpracownicy Warszawa, Polska
miroslaw.wielgos@wum.edu.pl

Hysterectomy vs preservation of uterus
Halina Zaczynski, Pittsburg, USA
zyczhm@mail.magee.edu

Laserowa ablacja naczyń łożyska w zespole TTTS.
Krzysztof Preis (lub współpracownik) , Gdansk, Poland
kpreis@gumed.edu.pl

IVF technology and historical perspective
Ewa Radwanska, Chicago, USA
ewaradwanska62@msn.com

Nowe spojrzenie na przerzutowanie raka jajnika
Mariusz Ratajczak, Louisville
mariusz.ratajczak@louisville.edu

 

SESJA : Nanotechnologia i medycyna: blaski i cienie nanomedycyny
Moderator: Marek Radomski, Saskatoon, Kanada
marek.radomski@usask.ca

Nanoczastki metali w medycynie – dobrodziejstwo czy zagrozenie
Iwona Inkielewicz-Stepniak, Gdansk, Polska
iwona.inkielewicz-stepniak@gumed.edu.pl

Niezwykle wlasnosci nanomaterialow i perspektywy ich zastosowan
Wojciech Sadowski, Gdansk, Polska
wsadowski@pg.edu.pl

Zastosowanie radiacyjne indukowanych nanostruktur polimerow w trojwymiarowych zelach tkankopodobnych do weryfikacji precyzji naswietlan w radioterapii i radiochirurgii chorob nowotworowych, neurologicznych i naczyniowych
Marek Maryanski, New York, USA
marek@mgsresearch.com

 

SESJA : Postęp techniczny w służbie chirurgii naczyniowej
Moderatorzy:
Marek Majewski, Paryż, Francja
Maciej Dryjski, Buffalo, USA
Arkadiusz Jawien, Polska
Wacław Kuczmik, Polska
Grzegorz Oszkinis, Polska

”Intelligence artificielle” w medycynie
Marek Majewski, Paryz, Francja
majewski2003@yahoo.fr

Quo Vadis Chirurgia Naczyniowa ?
Maciej Dryjski, Buffalo, USA
mldryj@hotmail.com

Chirurgia naczyniowa – nowe oblicze i wyzwania w XXI wieku
Arkadiusz Jawien, Polska
ajawien@ceti.com.pl

Czy możliwe jest wprowadzanie nowych projektów i innowacji przez chirurga naczyniowego?
Piotr Szopinski, Polska
petszop@wp.pl

Co nowego w chirurgii naczyń ad 2018 ?
Tomasz Zubilewicz, Polska
kchnlublin@op.pl

Laser metodą leczenia w chirurgii naczyniowej. Doświadczenia własne
Wacław Kuczmik, Polska
wkuczmik@interia.pl

Czy stent-graft Altura wybiega w przyszłość w porównaniu do innych endowaskularnych, małoinwazyjnych metod leczenia tętniaków aorty brzusznej ? Doświadczenie własne
Grzegorz Oszkinis, Polska
goszkinis@gamed.poznan.pl

Thrombendatherectomia tętnic obwodowych metodą mini inwazyjnej, wewnątrznaczyniowej aterektomii kierunkowej wspomaganej balonem powlekanym
Jarosław Nakonieczny, Rüsselsheime, Niemcy
jaroslaw.nakonieczny@t-online.de

Mało inwazyjne leczenie ostrych i przewlekłych rozwarstwień aorty piersiowej – 10 lat postępów technologicznych i wynikające z tego zmiany w algorytmach postępowania
Marek Garbowski, Perth, Australia
marek@perthvascularclinic.com.au

 

SESJA : Postęp techniczny w służbie leczenia nadcisnienia tętniczego
Moderator: Anna Dominiczak, Glasgow, Wielka Brytania
<Anna.Dominiczak@glasgow.ac.uk>

Badania genetyczne a nadcisnienie tetnicze
Anna Dominiczak, Glasgow, Wielka Brytania
<Anna.Dominiczak@glasgow.ac.uk>

Postepy w diagnostyce i leczeniu pseudo-opornego nadcisnienia tetniczego.
Maciej Tomaszewski, Manchester, Wielka Brytania
<maciej.tomaszewski@manchester.ac.uk>

Prawdziwe oporne nadcisnienie tetnicze – kliniczny fenotyp i mozliwosci leczenia farmakologicznego i interwencyjnego.
Andrzej Januszewicz, Warszawa, Polska
<a.januszewicz@ikard.pl>

Mozg a nadcisnienie tetnicze.
Krzysztof Narkiewicz, Gdansk, Polska
<knark@gumed.edu.pl>

Echokardiografia – karuzela technik
Christophe Klimczak, Paryz, Francja
ch.klimczak@hotmail.fr

 

SESJA : Postęp techniczny w służbie pacjenta
Moderator: Andrzej Kajetanowicz, Halifax, Kanada
andrzej@kajetanowicz.com

O lęku w chirurgii. Czy techniczne rozwiązania dedykowane redukcji ryzyka wystąpienia powikłań w chirurgii kręgosłupa poprawiają komfort psychiczny chorego i operatora? Na przykładzie nowych frezów atraumatycznych
Tomasz Jan Skajster, Kolonia, Niemcy
t@skajster.pl

”Ktoś nie śpi aby spać mógł ktoś” – czyli postępy techniki w diagnostyce zaburzeń snu.
Malgorzata Rajda, Halifax, Kanada
rajdamm@bellaliant.net

Pacjent z zaawansowaną niewydolnością krążenia: Czy mechaniczne wspomaganie może zastąpić funkcję serca?
Miroslaw Rajda, Halifax, Kanada
rajdamm@bellaliant.net

Neuromodulacja w leczeniu zaburzen czynnnosciowych dolnego odcinka układu moczowego
Jerzy B Gajewski, Halifax, Kanada
jerzy.gajewski@dal.ca

Blaski i cienie technologii w sluzbie pacjenta
Andrzej Kajetanowicz, Halifax, Kanada
andrzej@kajetanowicz.com

 

SESJA : Mój artykuł widziany z różnych perspektyw
Moderator: Zbigniew Wszolek, Jacksonville, USA
wszolek.zbigniew@mayo.edu

Perspektywa redaktora naczelnego – zagraniczny periodyk medyczny.
Anna Dominiczak, Glasgow, Wielka Brytania
anna.dominiczak@glasgow.ac.uk

Jak budowac pozycje polskiego czasopisma biomedycznego na świecie? Doswiadczenia redaktor naczelnej
Anetta Undas, Krakow, Polska
anettaundas@yahoo.com

Perspektywa wydawcy i polskiego domu wydawniczego
Piotr Gajewski, Krakow, Polska
gajewski@mp.pl

 

SESJA : Postęp techniczny w służbie radiologii
Moderator: Ewa Kuligowska, Boston, USA
kuligowskaewa@gmail.com

Postępy w wewnątrznaczyniowym leczeniu tętniaków aorty brzusznej
Malgorzata Szczerbo -Trojanowska, Lublin, Polska
m.trojanowska@am.lublin.pl

Precyzyjne dostarczanie związków terapeutycznych do mózgu dzięki wykorzystaniu technik obrazowania
Piotr Walczak, Baltimore, USA
pwalcza1@jhu.edu

Biopsja piersi pod kontrola tomosyntezy.
Margaret Szabunio, Lexington, USA
Margaret.Szabunio@moffitt.org

MRI całego ciała
Andrzej Cieszanowski, Warszawa, Polska
mst@radiology.com.pl

Makrobiopsja sutka pod kontrola rezonansu magnetycznego
Maciej Lipski, Paryż, Francja
mathiaslipski@free.fr

Starzenie się mózgu oczami radiologa
Andrzej Urbanik, Krakow, Polska
aurbanik@mp.pl

Ablacja RF przezskórna w leczeniu nowotworów pierwotnych i wtórnych
Ewa Kuligowska, Boston, USA
kuligowskaewa@gmail.com

 

SESJA : Innowacje w medycynie i w chirurgii
Moderator: Maria Siemionow, Chicago, USA
siemiom@hotmail.com

Nowe osiagniecia w leczeniu nowotworow
Waldemar Priebe, USA
wp@wt.net

Medycyna regeneracyjna stan obecny i przyszłość
Mariusz Ratajczak, Louisville, USA
mariusz.ratajczak@louisville.edu

Robotowa chirurgia bariatryczna
Tomasz Rogula, USA
tomrogula@gmail.com

Robotyczny przeszczep włosów – nowoczesna technologia dostępna juz dzisiaj
Grzegorz Turowski, USA
gregturowski@gmail.com

Transplantacja twarzy – debata etyczna
Maria Siemionow, Chicago, USA
siemiom@hotmail.com

 

SESJA : Postęp techniczny w służbie stomatologii
Moderator: Bartlomiej Nierzwicki, Chicago, USA
nierzwicki@gmail.com

Terapia podciśnieniowa w rejonie głowy i szyi
Maciej Okla, Poznan, Polska
maciejokla@o2.pl

Indywidualizowane protezy stawu skroniowo-żuchwowego
Krzysztof Dowgierd, Olsztyn, Polska,
Bartłomiej Nierzwicki, Chicago, USA oraz Olsztyn, Polska
krzysztofdowgierd@gmail.com
nierzwicki@gmail.com

Drukowane modele 3d w wirtualizacji i planowaniu zabiegów chirurgicznych
Sebastian Lenkiewicz, Koszalin, Polska
sebastian.lenkiewicz@gmail.com

Zastosowanie laserów Nd:YAG i Er:YAG w zabiegach z zakresu chirurgii i stomatologii estetycznej – przyszłość, czy rzeczywistość w praktyce dentystycznej?
Michał Nawrocki, Gdańsk, Polska
michal@nawrockiclinic.com

Stomatologia cyfrowa
Lisa Buda, San Francisco, USA
lisabuda@gmail.com

Zastosowanie komórek macierzystych w chirurgii szczękowo-twarzowej
Krzysztof Dowgierd, Olsztyn, Polska
krzysztofdowgierd@gmail.com

Wirtualne planowanie z chirurgii ortognatycznej
Mariusz Wrzosek, Chicago, USA
dr.wrzosek@gmail.com

SESJA : Medycyna regeneracyjna mózgu
Moderator: Jerzy Walecki, Polska

 

SESJA : Postęp techniczny w służbie onkologii
Moderator: Barbara Alicja Jereczek-Fossa, Mediolan, Wlochy
barbara.jereczek@ieo.it

Postepy w chirurgii onkologicznej
brak prelegenta, oczekiwaniem jest znalezienie go przez Komitet Naukowy

Rola patologa w onkologii – The Incredible Story of GIST: How progress in understanding cancer genetics turned out an obscure tumor to be the “poster boy” of targeted therapy.
Jerzy Lasota USA
jerzy.lasota@nih.gov

Przelomowe technologie w otorynolaryngologii
Andrzej Zarowski, Antwerpia, Belgia
andrzej.zarowski@me.com

 

SESJA : Finansowe implikacje poprawy jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów: czy warto inwestowac w Quality Care?
Moderator: Marek Rudnicki, Chicago, USA
rudnicki@gmail.com

 

SESJA : Postęp techniczny w służbie chirurgii
Moderator:

Leczenie wad twarzy u dzieci z zastosowaniem wirtualnego planowania i implantów indywidualnych
Krzysztof Dowgierd, Olsztyn, Polska
krzysztofdowgierd@gmail.com

 

SESJA : Gdański Uniwersytet Medyczny w rozwoju medycyny
Moderator: Edyta Szurowska, Gdansk, Polska
edyta.szurowska@gumed.edu.pl

Skąd przyszliśmy, gdzie jesteśmy?
Wieslaw Makarewicz, Gdansk, Polska
wmakar@gumed.edu.pl

GUMed a postęp w kardiologii
Marcin Fijalkowski, Gdansk, Polska
marcin.fijalkowski@gumed.edu.pl

Przełomowe odkrycia w nefrologii i leczeniu nerkozastępczym
Alicja Dębska-Ślizień, Gdansk, Polska
alicja.debska-slizien@gumed.edu.pl

Nowe strategie w nieopiatowej anestezji w chirurgii
Michal Markuszewski, Gdansk, Polska
michal.markuszewski@gumed.edu.pl

 

SESJA : X-y Kongres Polonii Medycznej i 25-lecie Federacji. Dokąd zmierzamy
Moderator: Janusz Kasina, Sztokholm, Szwecja
janusz.kasina@gmail.com

Chicago, USA
Saarbrucken, Niemcy
Wilno, Litwa
Baranowicze, Bialorus
Luck, Ukraina
Kiszyniow, Moldawia

 

SESJA : Pozazawodowe pasje lekarzy + postery + wystawa obrazow i fotografii
Moderator: Mieczyslaw Chrusciel, Szczecin, Polska
mira1951@o2.pl

Sztuka, filozofia, medycyna
Jacek Rudnicki, Szczecin, Polska
rudnicki@pum.edu.pl

Morze i jego kolory
Aśka Mendys-Gatti, Mediolan, Wlochy
mendys.gatti@gmail.com

Droga do poezji
Krzysztof Schreyer, Warszawa, Polska
k-schreyer@o2.pl

Malowane wolnym czasem
Marek Seyda, Kolonia, Niemcy
drseyda@web.de

Nareszcie twarze, czyli wyznania ginekologa portrecisty
Mieczysław Chruściel, Szczecin, Polska
mira1951@o2.pl

Recital autorski
Jacek Rudnicki, Szczecin, Polska
rudnicki@pum.edu.pl