Polskie Towarzystwo Lekarskie na Grodzieńszczyźnie

Kazimierz Jodkowski  – prezes

Dane kontaktowe

e-mail: iodkovsky@tut.by
tel.  00375297819394
Leon Syczewski
e-mail : leosych@gmail.com
tel. 00375296376044
infor. na strone intern.– Helena Mielewicz
e-mail: helena_mielewicz@mail.ru
tel.kom. +375296158555

Historia

Na początku XX w. na ziemiach polskich, będących pod zaborami Rosji, Austrii i Prus mieszkało ok. 24 mln. mieszkańców.
Polskich lekarzy pracowało ok. 4300, w tym 2500 w zaborze rosyjskim, 1500 w zaborze austriackim i 300 w zaborze pruskim.
Czytaj dalej…