Zebranie Rady Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych
odbędzie się dnia 12 grudnia  2020  o godzinie 17.00
w Domu Polskim w Wilnie, ulica Naugarduko 76
Drodzy,
Osoby, ktore nie będą mogly stawić się osobiście w Wilnie, proszone są o udział w zebraniu przez internet. Szczegóły techniczne połączenia przekazane zostaną w późniejszym mailu.
W celu ułatwienia organizacji zebrania prosze zgłaszac do mnie janusz.kasina@gmail.com, przed dniem 29 listopada, kto wybierze jaką formę uczestnictwa. Osobom, które będą uczestniczyły przez internet  dalsze informacje będą przesłane droga mailowa.
Aktualny skład Rady Federacji jest opublikowany na naszej stronie internetowej http://poloniamed.org/rada. Ewentualne zmiany i uzupełnienia reprezentantów organizacji członkowskich proszę przeprowadzić do 29 listopada, zmiany wnoszone po tym terminie nie beda uwzględniane w głosowaniach które będą przeprowadzane na zebraniu w dniu 12 grudnia 2020.
Po odwołaniu wrześniowego spotkania w Wilnie z okazji 30-lecia działaności Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, zapowiedziałem zorganizowanie zebrania Rady Federacji. Niestety epidemia Covid19 nie ustępuje, więc dłużej nie możemy zwlekać z organizacją  tego spotkania.
Poniżej przesyłam szczegoly dotyczace naszego spotkania. Jeżeli ktoś sposrod Was bedzie chciał poddać pod dyskusję lub/i głosowanie zmiany w Statucie Federacji, proszę podać pełne brzmienie proponowanej zmiany i wskazać który fragment Statutu miałby ulec zmianie. Tekst zmian proszę nadesłać do mnie nie później niz 29 listopada, tak, zeby wszyscy mogli byc zawiadomieni o propozycji i mieli czas do namyslu. Propozycje nadesłane pózniej   nie będą mogły być przedmiotem głosowania, można będzie jednak dyskutować ich celowość.
Aktualny Statut Federacji umieszczony jest na naszej stronie internetowej http://poloniamed.org/statut
Pozdrawiał – Janusz Kasina