Stowarzyszenie Polonijnych Organizacji Medycznych  w Mołdawii

dr med. Boris Duda – prezes

Dane kontaktowe

ul.  Milano 1, mesz. 1
MD-2069, Kiszyniow
Republika Moldowa
tel.  (+ 37369289390)
mail: dudaboris@yahoo.com

 

Skład zarządu

 • Prezes – Boris Duda (Kiszyniów)
 • Wiceprezes –  Andrian Rotaru (Kiszyniów)
 • Sekretaz  – Ambros Igor  (Kiszyniów)
 • Skarbnik – Mowila Swietlana (Bielcy)
 • Członkowie:
  • Bogucka Andżela (Bielcy)
  • Barbarosz Inna (Komrat)
  • Baraniecki Wiktor , Glodiany (Styrcza)

 

Prezes Honorowy dr. Augustyn  Zagórski

Kiszyniów – Prezes B. Duda ul. Milano 1 m.1. Tel: +37322270954; com. +37369289390
e-mail : dudaboris@yahoo.com

Bielcy – Prezes A. Bogucka – Ul. G. Cosbuc 17/53, 3121 Balti, Moldova.
Tel. (373231) 2 20 12, kom. 03736969644 e-mail- bogutska@gmail.com

Styrcza – Prezes – W. Baraniecki. Adres: ul. Demokratiei  19, 4109 m. Głodiany,  Moldova
tel.0249 22779,  kom. 069112787, mail: samuglodeni@mednet.md

Komrat – Prezes – Barbarosz Inna, ul.Lenina 160, m.104. Tel. 0298 2-91-35; 069005527
e-mail kadilak21@mail.ru

Osoba odpowiedzialna za aktualizacje stron internetowych Federacji
A. Rotaru, mail: rotaru.andrian@yahoo.com

Historia

W 1995 roku środowisko medyczne z Mołdawii rozpoczęło    swoją działalność w  Kole Medycznym przy Domu Polskim w  Bielcach i Związku Polaków w Kiszyniowie. Trzy lata później stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane jako Polskie Towarzystwo Medyczne  w Mołdawii. W 2013 r. po reorganizacji PTM zmieniło nazwę na – Stowarzyszenie Polonijnych Organizacji Medycznych  w Mołdawii
Krotko o głównych kierunkach działalności:

W dziedzinie opieki zdrowotnej, charytatywnej, działalności kulturalnej i podniesienie poziomu kwalifikacji członków organizacji ( udział w różnych kongresach, konferencjach medycznych).

Cele i zadania

 1. Celem Stowarzyszenia jest zjednoczenie polskojęzycznej grupy lekarzy, farmaceutów, studentów i rezydentów medycyny przebywających w Mołdawii, w celu uaktywnienia czynności naukowych, zawodowych i społecznych.
 2. Współpraca z polskimi i polonijnymi Stowarzyszeniami medycznymi innych krajów w zakresie problematyki medycznej w Mołdawii, Polsce i zagranicą.
 3. Czynne włączenie się, pośredniczenie i popieranie wszelkich inicjatyw w celu zabezpieczenia w kraju wysokiego poziomu opieki zdrowotnej, oraz okazania pomocy charytatywnej polakom, zamieszkałym w Mołdawii.
 4. Kultywowanie polskich narodowych i kulturalnych tradycji oraz obyczajów.
 5. Doskonalenie języka polskiego wśród lekarzy polonijnych w Mołdawii.

Zakres działań Stowarzyszenia

 • Organizacja wyjazdów członków Stowarzyszenia na Kongresy, Konferencje i Sympozja medyczne do Polski i innych krajów.
 • Organizacja wyjazdów lekarzy na staże  medyczne do Polski.
 • Organizacja Konferencji medycznych w Mołdawii z udziałem lekarzy i wykładowców z Polski i zagranicy. Ostatnia Międzynarodowa Konferencja Medyczna z okazji 15-lecia PTM – Stowarzyszenia Polonijnych Organizacji Medycznych w Mołdawii była 27-30/09/2013.
 • Okazanie pomocy medycznej polakom na terenie Mołdawii w ramach wolontariatu.

Planujemy na jesień 2018 roku z okazji  jubileuszu 20-lecia PTM – Stowarzyszenia Polonijnych Organizacji Medycznych w Mołdawii – zorganizowanie Międzynarodową Konferencję Medyczną w Kiszyniowe.