S P R A W O Z D A N I E  
z obchodów
Jubileuszu 150-lecia Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego
,
połączonych z Międzynarodową Konferencją Naukową
(Lwów, 19 – 21. 10. 2017)

W 2017 roku mija 150 lat od założenia Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego (TLL), które odegrało olbrzymią rolę w rozwoju medycyny lwowskiej, a także ogólnopolskiej i światowej, wpływało na formowanie i rozwój systemu ochrony zdrowia i samorządu lekarskiego, na rozwój ogólnooświatowy i kulturalny społeczeństwa, odegrało ważną rolę w otwarciu Wydziału Lekarskiego na Lwowskim Uniwersytecie im. Jana Kazimierza.
Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie, działające od 1991 r., uważające siebie za spadkobiercę i kontynuatora chlubnej działalności TLL, zainicjowało i zorganizowało we Lwowie w dniach 19-21 października b.r. uroczyste obchody Jubileuszu 150-lecia i Międzynarodową Konferencje Naukową, które odbyły się pod hasłem „Upamiętnić i ocalić od zapomnienia”.
Uroczystości odbyły się pod honorowym patronatem marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego, konsula generalnego RP we Lwowie, Rafała Wolskiego, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Macieja Hamankiewicza i in. Ogólna liczba uczestników obchodów jubileuszowych osiągnęła ponad 800 osób.
Na uroczystości przyjechało ponad 400 profesorów i lekarzy z Polski, Francji, Niemiec, Szwecji, Litwy, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy. Wśród przybyłych spoza granic Polski, to lekarze zrzeszeni w Światowej Federacji Polonii Medycznej, do której należy również Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie.

Obchody jubileuszowe rozpoczęły się 19 października uroczystą mszą świętą w intencji lekarzy w bazylice metropolitalnej i następnie złożeniem kwiatów i wieńców na Wzgórzach Wuleckich przy pomniku pomordowanych profesorów lwowskich. Wieńce złożyli prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie, prezes Ukraińskiego Towarzystwa Lekarskiego we Lwowie Ołeh Duda, Rektor Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Ziętek, prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. Waldemar Kostewicz i inni.

Kolejnym punktem programu było złożenie kwiatów na Cmentarzu Orląt Lwowskich przy Grobie Nieznanego Żołnierza, na grobie światowej sławy chirurga Ludwika Rydygiera, profesora Edmunda Faustyna Biernackiego i grobach innych znanych lekarzy lwowskich.
O godzinie 15-ej tegoż dnia odbyło się uroczyste otwarcie Konferencji Naukowej i sesja plenarna w auli głównej Lwow-skiego Uniwersytetu Medycznego. Sala była wypełniona po brzegi. Zaśpiewał chór studencki, były liczne przemówienia i pozdrowienia uczestników obchodów w językach polskim i ukraińskim. Sesję plenarną, poświęconą historii TLL, zagaił Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2008-2016, Prof. Marek Krawczyk, który był Przewodniczącym Komitetu Naukowego i twórcą programu jubileuszowej Konferencji Naukowej.

Wieczorem w sali restauracyjnej hotelu”Lwów” odbyła się uroczysta kolacja powitalna dla uczestników spotkania, która zgromadziła 350 osób. Przyjęcie odbyło się w bardzo miłej, towarzyskiej atmosferze, przy pięknej muzycznej oprawie Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Weseli Lwowiacy” pod kierownictwem Edwarda Sosulskiego i innych artystów lwowskch.

Konferencja naukowa obejmująca szeroki zasięg nauk medycznych, toczyła sie przez następne dwa dni z sesjami równolegle w trzech salach konferencyjnych. Równolegle odbywały się posiedzenia sesji kardiologicznej, transplantologicznej „Przeszczepienie wątroby” oraz „Przeszczepienie trzustki nerki i przytarczyc”. Wielu znanych naukowców uczestniczyło w sesji radiologicznej i onkologicznej. Ostatnia obradowała pod hasłem „Współczesna onkologia – wyzwania XXI wieku”. Na sesji chirurgii klatki piersiowej omówiono problemy „torakalnej chirurgii i pulmonologii”, „Urazy bojowe i  uszkodzenia toksyczne”.

Bardzo ważnym dla lekarzy polskich i ukraińskich był przeprowadzony 20 października w sali konferencyjnej Departamentu Ochrony Zdrowia (dawny Dom Lekarzy, wybudowany w 1936 r. przez TLL) panel dyskusyjny „Międzynarodowe doświadczenia lekarskiego samorządu i reform ochrony zdrowia”. Panelprowadzili Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Polski i Roman Iłyk, zastępca Ministra Ochrony Zdrowia Ukrainy.

Wielkie zainteresowanie wywołały dwie sesje historyczne, które odbyły się w trzecim dniu konferencji, na których kontynowano omawianie bogatej historii działalności TLL, przybliżono
sylwetki znanych naukowców medyków. Wspomniano również mało znane strony historii medycyny lwowskiej.

Z okazji Jubileuszu 150-lecia Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego została wydana monografia, przedstawiajaca jego historię i zyciorysy wielu znakomitych członków oraz prezesów stowarzyszenia.

Jednak chyba najgłębsze wrażenia, które pozostaną najdłużej w pamięci uczestników Jubileuszu wywołała Gala Inauguracyjna w wspaniałej Operze Lwowskiej po mistrzowsku przygotowana
i wykonana przez prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku,  dr Jarosława Waneckiego. W programie Gali oprócz wystąpień z pozdrowieniami i podziękowaniami oraz nagrodami od przedstawicieli wielu organizacji, były wyświetlone dwa krót kometrażowe filmy po mistrzowsku przygotowane na te okazję.
Ogromne wrażenenie sprawił na obecnych wspaniały wykład inauguracyjny p.t.”Pierwiastki etyczne przysięgi Hipokratesa i jej aktualność w roku Biegańskiego” wygłoszony przez honorowego wieloletniego Prezesa PTL profesora Jerzego Woy-Wojciechowskiego.

Po uroczystych wystąpieniach i wykładzie inauguracyjnym obecni na Gali mieli zaszczyt wysłuchania w języku włoskim premiery opery „Don Pasquale”.

Wieczorem po zakończeniu opery dla naszych gości była przygotowana uroczysta kolacja integracyjna w sali restauracji „W Ratuszu”.

W sobotę 21 października po zakończeniu sesji konferencyjnych w dużej Sali Ratuszowej, w której 150 lat temu zostało założone przez 47 lekarzy lwowskich i podpisane specjalnym aktem Towarzystwo Lekarskie Lwowskie, odbyło się uroczyste zakończenie obchodów Jubileuszowych i odsłonięcie tablicy, upamiętniającej to wydarzenie.

Dla gości był zaplanowany i zorganizowany program kulturalno-turystyczny, który obejmował wycieczki ze zwiedzaniem Lwowa, „Nocny Lwów”, cmentarz Łyczakowski, zamki obwodu lwowskiego ( złota podkowa).

Głównymi sponsorami obchodów Jubileuszowych byli: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, który przekazał wsparcie finansowe przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Naczelna Izba Lekarska, która ufundowała wynajem Sali Opery na przeprowadzenie Gali i spektakl operowy. Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie wyraża gorące podziękowania sponsorom, współorganizatorom i wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji wydarzenia na wysokim poziomie.

Dr n.med Ewelina Hrycaj-Małanicz
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy we Lwowie
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszowych

Lwów, 15.11.2017 roku

Kilka zdjęć z różnych momentów obchodów jubileuszowych (trzeba kliknąć na miniaturę aby zdjęcie powiększyć).

Zdjęcia z obchodów jubileuszowych we Lwowie