Związek Lekarzy Polskich w Chicago po raz kolejny przyznał doroczne stypendia.

Wśród wielu zgłoszeń, wyodrębniono pięciu stypendystów.

Fundusz im. Dr. Cebulskiego

Mariel Sebastiana Rogozinski, Lake Erie College of Osteopathic Medicine
Natalia Maria Wojnowski, Northwestern University Feinberg School of Medicine

Fundusz ZLP

Julia Bentkowska, Warsaw University of Life Sciences
Natalia Maria Chreptowicz, Loyola University School of Medicine
Anna Rogalska, University of the Incarnate Word School of Osteopathic Medicine

Kryteria przyznawania nagród pieniężnych są bardzo uściślone. Studenci, rezydenci i naukowcy muszą wykazać się nie tylko ponad przeciętnymi osiągnieciami akademickimi i naukowymi, ale także być wytypowani przez swoich rówieśników i nauczycieli. Działalność charytatywna kandydatów jest nieodzownym wymogiem otrzymania stypendiów.
Związek Lekarzy Polskich w Chicago w swojej wieloletniej tradycji przyznał już ponad kilkaset tysięcy dolarów w postaci stypendiów. Nagrody pochodzą z własnych funduszów Związku, jak i specjalnych środków przeznaczanych na ten cel przez osoby indywidualne. Wszystkim darczyńcom wyrażamy słowa podziękowania za pomoc w tak szlachetnej służbie młodym adeptom sztuk medycznych.

IMG_20200719_151643 IMG_20200719_151830