Minisympozjum „Movement disorders”, 04 kwiecień 2017, Uzgorod, Ukraina

04 kwietnia o 10.00. w sali konferentcyjnej hotelu «Złota góra» pod adresem w. Barwinek powiat Użgorodsi, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Medyczna ” Zaburzenia ruchowe: nowoczesne aspekty diagnostyki i leczenia Choroby Parkinsona”

Szczegółowy program tego spotkania znajduje się w archiwum