WILNO
10-13 września 2020

Jubileuszowa Konferencja Naukowa pt.
„HISTORIA MEDYCYNY WILEŃSKIEJ”
oraz
„LEKARZ I JEGO HOBBY”
poświęcona
30-leciu Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie

Mamy zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w konferencji, która odbędzie się w dniach 10-13 września 2020 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul.Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

ORGANIZATOR KONFERENCJI
Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie (PSML)
Partnerzy konferencji:
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie
Wydział Medyczny Uniwersytetu Wileńskiego
(Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas)
Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych
Język konferencji: Polski

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI:
Urszula Doroszewska
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie
prof. dr. Algirdas Utkus
Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Wileńskiego,
Prezes Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego
dr. Janusz Kasina
Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:
Przewodnicząca:
prof. dr Žana Bumbulienė (VU, PSML)
Członkowie:
dr n. med Zygmunt Trusewicz „Historia Medycyny Wilenskiej” (Polska)
Barbara Komarowska „Lekarz i jego hobby” (PSML)
dr Aistis Žalnora (VU)
Bronislawa Siwicka (PSML)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
Przewodniczący:
Dariusz Żybort
Aleksander Sudujko
Członkowie:
Iwona Borysewicz
Irena Cadkienė
Eleonora Kvaščevičienė
Daniel Lipski
Joanna Raczewska
Danuta Wasilewska
Dominika Wasilewska
Regina Vertinska

Szanowni Państwo!
Zachęcamy do nadsyłania streszczeń referatów/wystąpień, które chcielibyście zaprezentować podczas Jubileuszowej Konferencji Naukowej w Wilnie. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie i nadesłanie
formularza zgłoszeniowego oraz streszczenia pracy w języku polskim w terminie do 1 kwietnia 2020 r.
Streszczenie powinno zawierać:
– imiona i nazwiska autorów, stopień/tytuł naukowy, afiliacje i adres do korespondencji;
– numer telefonu oraz adres e-mail osoby do kontaktu;
– tytuł referatu/wystąpienia;
– streszczenie.
Objętość streszczenia do 2500 znaków ze spacjami.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z streszczeniem prosimy przesłać drogą mailową pod adresem (z dopiskiem „Zgłoszenie pracy na konferencje w Wilnie”): konferencjawrzesien2020@gmail.com
Komitet Naukowy dokona oceny nadesłanych streszczeń i na ich podstawie zostanie opracowany szczegółowy program konferencji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRACY
na Jubileuszową Konferencję Naukową pt. „Historia Medycyny Wileńskiej” i
„Lekarz i jego hobby” (10-13 września 2020 r., Dom Kultury Polskiej w Wilnie).
Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
Stopień/tytuł naukowy:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
Afiliacja:
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….
Adres do korespondencji:
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu: ………………………………E-mail: …………………….…………………………………………………………………………………………….

Tytuł referatu/wystąpienia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Streszczenie (objętość streszczenia do 2500 znaków ze  spacjami):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… …………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
REJESTRACJA
Rejestracja odbywa się poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz wpłacenie opłaty rejestracyjnej we wskazanym terminie na niżej podane konta bankowe z dopiskiem:
KONFERENCJA WILNO 2020
IBAN: LT06 7044 0600 0090 9074,
Bank: AB SEB bankas;
Adres: Gedimino pr.12, Vilnius, LT-01103;
SWIFT: CBVILT2X.
Opłata konferencyjna
W przypadku dokonania rejestracji i wpłaty w terminie do 1 kwietnia 2020 r. – 130€ (osoba towarzysząca – 100€);
do 1 czerwca 2020 r. – 150€ (osoba towarzysząca – 120€);
Po 1 czerwca 2020 r. – 200€ (osoba towarzysząca – 200€).
Uroczysta kolacja na Belmoncie (12 września, Belmonto g. 17)
W przypadku dokonania rejestracji i wpłaty w terminie do 1 czerwca 2020 r. – 100€
Po 1 czerwca 2020 r. – 150€.
Oplata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, certyfikaty, otwarcie konferencji (10 września), wycieczkę po Uniwersytecie Wileńskim, kolacje (10 i 11 września), przerwy na kawę i obiady (11-12 września), wycieczkę po cmentarzu na Rossie (11 września), imprezę integracyjną (11 września), transport.

Wypełniony formularz rejestracyjny, gdy nie zgłaszamy referatu, prosimy przesłać pod adresem: konferencjawilno2020@gmail.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na Jubileuszową Konferencję Naukową pt. „Historia Medycyny Wileńskiej” i „Lekarz i jego hobby” (10-13 września 2020 r., Dom Kultury Polskiej w Wilnie).
Imię i nazwisko:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji:

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..

Numer telefonu: ………………………………E-mail: …………………….……………………………………………………………………………………….
Dodatkowe punkty programu (skreślić niepotrzebne):
• Uroczysta kolacja TAK NIE
Program wycieczek w dniu 13 września będzie dostępny od 1 lutego 2020 r.

 

Ramowy program konferencji

10 września 2020 r. (czwartek)
09.00 – 11.00 Rejestracja uczestników konferencji,
Dom Kultury Polskiej (Naugarduko g. 76)

12.00 – 12.40 Msza Św. w Ostrej Bramie (Aušros Vartų g. 14)

13.30 – 14.30 Wycieczka – Uniwersytet Wileński (Universiteto g. 3)

15:00 Uroczyste otwarcie konferencji
w kościele uniwersyteckim pw. Św. Janów (Šv. Jono g. 12)

17.00 Kolacja integracyjna (Universiteto g. 3)

11 września 2020 r. (piątek)
08.00 – 13.00 Rejestracja uczestników konferencji,
Dom Kultury Polskiej (Naugarduko g. 76)

10.00 – 11.00 Otwarcie konferencji przez prezesa D. Żybort, powitanie i przemówienia
gości (maks. 5 min, obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie)

11.00 – 13.00 Obrady

13.00 – 14.00 Obiad

14.00 – 16.30 Obrady

17.15 – 18.00 wycieczka po cmentarzu na Rossie
(poprowadzi prezes D. Żybort, przejazd autokarem)

18.30 Koncert (Dom Kultury Polskiej)

19.30 Kolacja (Dom Kultury Polskiej)

12 września 2020 r. (sobota)
11.00 – 13.00 Obrady,
Dom Kultury Polskiej (Naugarduko g. 76)

13.00 – 14.00 Obiad

14.00 – 16.00 Obrady

19.30 Uroczysta kolacja w restauracji Belmont (Belmonto g. 17, Didžioji salė)

13 września 2020 r. (niedziela)
Dzień na wycieczki. Za dodatkową opłata. Więcej informacji od 1 lutego 2020 r.

OFERTA HOTELOWA

NARUTIS *****
Adres – Pilies g. 24 (odległość od DKP 2,4 km )
Rezerwacja w dniach 2020.09.09 – 13.
Rezerwacja na stronie www.narutis.com lub pocztą el.: reservations@narutis.com
Kod promocyjny: WILNO2020 (ważny do 2020.06.01)
Pula miejsc ze zniżką:
pokój jednoosobowy – 3
pokój dwuosobowy – 4

HOTEL PACAI *****
Adres – Didžioji g. 7 (odległość od DKP 2,2 km)
Rezerwacja w dniach 2020.09.09 – 13.
Rezerwacja na stronie.
Kod promocyjny: WILNO2020 (ważny do 2020.06.01)
Pula miejsc z 15% zniżką:
pokój jednoosobowy – 3
pokój dwuosobowy – 5

HILTON GARDEN INN ****
Adres – Gedimino pr. 44B (odległość od DKP 2,3 km)
Rezerwacja w dniach 2020.09.09 – 13.
Rezerwacja na stronie.
Kod promocyjny: WILNO2020 (ważny do 2020.06.01)
Pula miejsc ze zniżką 20%:
pokój jednoosobowy – 10
pokój dwuosobowy – 20

ARTIS CENTRUM HOTELS ****
Adres – Totorių 23 (odległość od DKP 3,5 km)
Rezerwacja w dniach 2020.09.09 – 13.
Rezerwacja na stronie: https://artis.centrumhotels.com/en lub pocztą el.:
artis@centrumhotels.com
Kod promocyjny: WILNO2020 (ważny do 2020.06.01)
Pula miejsc ze zniżką 10%:
pokój jednoosobowy – 5
pokój dwuosobowy – 25

COMFORT HOTEL ****
Adres – Kauno g. 14 (odległość od DKP 1,1 km)
Rezerwacja w dniach 2020.09.09 – 13.
Rezerwacja na stronie www.comforthotel.lt lub pocztą el.: co.vilnius@choice.lt
Kod promocyjny: WILNO2020 (ważny do 2020.06.01)