PROGRAMY EDUKACYJNE DLA POLAKÓW CHCĄCYCH STUDIOWAĆ / PODNOSIĆ KWALIFIKACJE ZA GRANICĄ

Osoby zainteresowane moga znaleźć poniżej szczegóły możliwosci stypendialnych dla Polaków zagranicą i dla lekarzy zagranicznych chcących podnosić swoje kwalifikacje w Polsce.

W wyniku inicjatywy naszego prezesa Dr Janusza Kasina, sprawa podnoszenia kwalifikacji zawodowych znalazła sie w centrum akcji Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Prof. Zbigniew K. Wszolek  jak też Dr Janusz.Kasina i Dr Unislawa Williams napisali w tej sprawie list do Wiadomosci Lekarskich (2019_06_01 (12) list) na który odpowiedział dyrektor nowopowstałej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), p.Łukasz Wojdyga, precyzując możliwości w zakresie  doskonalenia zawodowego młodych lekarzy, jak też wymiany i współpracy naukowej naukowców z różnych krajów (2019_08_31).

Ostatni list do Wiadomosci Lekarskich precyzuje zasady tej wpółpracy (2019_08_32).