KOMUNIKAT WSTĘPNY

Miejsce i data przyszłego XI-ego Kongresu Polonii Medycznej są już znane. Kongres odbędzie się w Olsztynie w dniach 31 maja – 4 czerwca 2023.

Temat Kongresu : WYZWANIA MEDYCYNY XXI-ego wieku

Kongres będzie goszczony w przepięknych salach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Proszę już zarezerwować te ważne daty.

W kolejnych komunikatach będziemy mogli podawać więcej szczególow.