WL-3

ZARZAD ZLP w CHICAGO

Od lewej, stoja: K.Kusz, A.Wegierek, K.Bochenska-Weber, K.Wagenhejm, S.Kalata, J.Samulak, A.Cios; siedza: E.Radwanska, Marszalek Senatu S.Karczewski, K.Krol (prezes stowarzyszenia)