statuetka

        Statuetka Federacji

Inicjatywa wyróżnienia przeznaczonego dla osób zasłuzonych dla Federacji wyszła w 2015 roku od ówczesnego prezesa Profesora Marka Rudnickiego. Projekt tej statuetki opracowali Dr Janusz Kasina wraz z artystą plastykiem p.Ryszardem Nowakiem ze Sztokholmu.

Ta piękna statuetka z kryształu jest wręczana osobom zasłużonym dla Federacji, w wyniku decyzji Rady Federacji. Są to zarówno członkowie stowarzyszeń sfederowanych, jak też osoby spoza Federacji.
Dotychczas statuetkę otrzymali :


2016

fullsizeoutput_6a8f

Profesor Zbigniew CHŁAP
Współorganizator 3 pierwszych kongresów Polonii medycznej

 

fullsizeoutput_6a91

Dr Maciej HAMANKIEWICZ
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

 

fullsizeoutput_6a97

Dr Stanisław KARCZEWSKI
Marszałek Senatu

 

fullsizeoutput_6a93

Dr Piotr KONOPKA
Współzałożyciel Federacji, wieloletni prezes AMOPF-u

 

fullsizeoutput_6a8d

Dr hab. Krzysztof MURAWSKI
Prezes Federacji 1996-1998

 

fullsizeoutput_6a99

Profesor Marek RUDNICKI
Prezes Federacji 2010-2016

 

fullsizeoutput_6a95

Profesor Jerzy WOY-WOJCIECHOWSKI
Wieloletni Prezes P.T.L.