Dowiedzieliśmy się z opóźnieniem, że Profesor Jan Zierski założyciel i wieloletni prezes Niemiecko – Polskiego Towarzystwa Medycznego w Berlinie, zmarł 16 listopada 2019 w 80-ym roku życia.
Jan Zierski uzyskał dyplom lekarski na A.M w Łodzi w 1963 r. Specjalizował się w neurochirurgii, gdzie stał się jednym z uznanych autorytetów światowych. W latach 1987-2006 kierował uniwersytecką Kliniką Neurochirurgii Neuköln w Berlinie. Niezwykle związany ze środowiskiem polonijnym, założył na początku lat 90-ych Niemiecko-Polskie Towarzystwo Medyczne.
Stowarzyszenie zostało formalnie zarejestrowane w Niemczech w 1996 r., ale regularne spotkania rozpoczęły się już od 1993 r. Stowarzyszenie zostalo przyjete do Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych w kwietniu 1999 r.
Przez wiele lat było to jedno z najbardziej aktywnych stowarzyszeń w Federacji, zwłaszcza w dziesiecioleciu 2000-2010 r.
W tych latach członkowie stowarzyszenia byli niezwykle aktywni, zarówno w łonie Federacji, jak też na Kongresach Polonii Medycznej (J.Zierski, Z.F.Forycki, A.Klobukowski, M.Godel, L.Chełmiński).
Profesor Jan Zierski był nie tylko znakomitym specjalistą, ale kolegą o blyskotliwej inteligencji, zdolnościach literackich i aktorskich (w okresie studiów byl aktorem, jak niżej podpisany, w studenckim teatrze Cytryna przy AM w Lodzi).
Niezwykle uczynny, jeździł często do Polski szkolić młodych polskich neurochirurgów, jak też przyjmował, przeważnie bezpłatnie, wielu pacjentów z niezbyt odległej Polski.

„Wielki” lekarz, wspanialy Kolega, będzie nam go brakowało. PK

Prof.Jan Zierski-moderator2003 – V-y Kongres Polonii Medycznej w Katowicach

Berlin 20072007 – AMOPF w Berlinie na zaproszenie stowarzyszenia berlinskiego. Przemówienie Prof.Jana Zierskiego w Ambasadzie Polskiej w Berlinie (obok Jana, polski ambasador w Niemczech, mgr Marek Prawda) .