Uncategorized

Biuletyn38

14 stycznia, 2022

1

Biuletyn Federacji

Polonijnych Organizacji Medycznych

Nr 1/2008 (38) czerwiec 2008

Spis treści

 1. Słowo od Redakcji
 2. Pro Memoria nr 6 – Jan Borowiec – 12.10.2007
 3. Pro Memoria nr 7 – Jan Borowiec – 30.12.2007
 4. ”Medycyna i natura”- sympozjum dla uczczenia 300 rocznicy

narodzin Karola Linneusza – Janusz Kasina – 16.08.2008.

 1. W 300 rocznice narodzin Karola Linneusza – Janusz Kasina –

16.08.2007

 1. Informacja na temat wyboru nowych władz Związku Lekarzy

Polskich w Chicago – Bronisław Orawiec -10.10.2007

 1. Delegacja Uniwersytetu Jagiellonskiego na spotkaniu ZLP w

Chicago – Bronisław Orawiec – 17.11.2007

 1. List do uczestników III Kongresu Polonii Swiata – Jan Borowiec –

30.12.2007

 1. Opłatek Związku Lekarzy Polskich w Chicago- Bronisław Orawiec –

22.01.2008

 1. XVII Polonijne Mistrzostwa Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim -KS

Bronek – Bronisław Orawiec – 06.02.2008

 1. Bezplatne szczepienia – Bronisław Orawiec – 07.02.2008
 2. „Lekarski Bal na 100 par” –Bronislaw Orawiec – 13.02.2008
 3. „Czy dr Wladyslaw Biegański moze nas ciagle inspirować?”- Beata

Zawadowicz – 28.02.2008

 1. VI Polonijna Konferencja Medyczna „Integration of

Subspecialities”- Marek Rudnicki – 08.04.2008

 1. XII Swiatowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie

Alpejskim Bronislaw Orawiec – 22.04.2008

 1. Mezczyzna Roku w Chicago – Marek Rudnicki 20.06.2008
 2. Przeslane do Redakcji
 3. Adres Redakcji

Od Redakcji

Wydając jedynie wersję internetową naszego Biuletynu dysponujemy praktycznie

nieograniczona iloscią miejsca. W związku z powyższym postanowiliśmy nie streszczać

artykulów i nie zamieszczać w naszym Biuletynie wylącznie informacji ścisle dotyczacych

dzialalności Federacji. Naplywają do nas artykuły, które mają bardzo luzny związek z

dzialalnością Federacji lub takiego związku wręcz nie mają. Pomimo to szereg osób może

uwazać je za interesujące. Dlatego też publikujemy czesc tych doniesien w Biuletynie.

2

Artykuły umieszczane są według zasady – najpierw tekst redakcyjny, nastepnie sprawy scisle

zwiazane z Federacją. Pozostale artykuły umieszczane są według kolejności ich nadsyłania do

Redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilosci zdjec dolaczonych do tekstu

artykulu.

W imieniu Redakcji proszę Koleżanki i Kolegów o nadsyłanie przede wszystkim materiałów

mających ścisły związek z Federacją i z działalnością zrzeszonych w niej Organizacji

Medycznych. Proszę dzielić się z nami Waszymi planami, problemami, opisywać to co się już

wydarzyło oraz znajdować drogi do dalszego zbliżenia i współpracy między naszymi

Organizacjami i zrzeszonymi w nich Koleżankami i Kolegami.

Janusz Kasina

j@kasina.pp.se

PM 2/6 Uppsala, 2007.10.05

Witam Koleżanki i Kolegów

Z niejakim oporem przychodzi mi pisać to kolejne PM. Wynika to z faktu, że reakcje na

poprzednie PM i zawarte w nich propozycje, niekiedy nawet rekomendacje nie były zbyt

liczne i nie wywołały efektu jakiego się spodziewałem. Sekretarz Rady Federacji dr Jan

Sobociński przygotował nawet raport opisujący ten stan i lektura tego dokumentu nie była

zbyt przyjemna. Czy będzie on przesłany do Biuletynu czy też przedstawiony na naszej

stronie internetowej czy też tylko przedstawiony na posiedzeniu Rady w 2009 roku, pozostaje

sprawą jeszcze nie rozstrzygniętą.

Przedstawię pokrótce co się działo od czasu poprzedniego PM oraz stan obecnych działań

Rady.

1) VII Światowy Kongres Polonii Medycznej, 16-19.09.2009, Toruń.

We wrześniu przebywałem w Toruniu na spotkaniach roboczych Komitetu Organizacyjnego

Kongresu. Przy okazji wziąłem udział w X Toruńskich Dniach Opieki Długoterminowej i III

Międzynarodowej Konferencji Rehabilitacji w Opiece Długoterminowej (25.09.–

27.09.2007). Mogłem zatem osobiście przekonać się co do sprawności organizacyjnej ludzi z

KO tej konferencji, z którymi przyjdzie nam blisko współpracować przy organizacji naszego

Kongresu. W roboczych spotkaniach (kwestie programowe, praktyczne zagadnienia oraz

wstępne ramy ekonomiczne) wzięli udział; dr Maciej Czerwiński – Prezes OIL, Michał

Zalewski – Prezydent Miasta Torunia, Wiesław Dziergawka – Dyrektor Departamentu Polityki

Zdrowotnej, Kazimierz Bryndal – V-ce Przewodniczący ORL i Członek Rady Prezydenckiej,

Jarosław Józefowicz – prezes Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych, Agnieszka

Sobkowiak – dyrektor adm. TZMO, Edward Hartwich – Wicemarszałek Województwa,

Henryk Pańka – vice-kanclerz Uniwersytetu M. Kopernika. Miałem również krótkie

spotkanie z Ministrem Zdrowia RP prof. Zbigniewem Religą.

Oto mój wstępny plan programu Kongresu jaki został zaakceptowany w Toruniu;

Wiodącymi tematami będzie zdrowie starego i młodego pokolenia, aspekty medyczne,

polityczne, społeczno-ekonomiczne i kulturalne w tym ważna rola środków masowego

przekazu (Z.Kostecki). Drugi temat to sprawa współczesnej diagnostyki medycznej, mit

doskonałości a rzeczywistość czyli pułapki i błędy jakie niesie ze sobą nowoczesna

technologia (M. Rudnicki). Temat trzeci to wielka debata o nas samych czyli Polonia

3

medyczna jako brzemię czy skarb narodowy (A.Bogucka). Jak zwykle będą Kongresowi

towarzyszyć minisympozja i konferencje satelitarne; warsztaty etyczne (J.Borowiec),

sympozjum okulistyczne (K. Muskalski), stomatologiczne, medycyny ratunkowej, opieki

długoterminowej i rehabilitacji (J.Borowiec), leczenia uzdrowiskowego. Planuję

przeprowadzenie prezentacji polskich uzdrowisk i centrów wellness i fitness, przemysłu

farmaceutycznego i materiałów i sprzętu medycznego, targi pracy,imprezy kulturalne,

turystyczno-krajoznawcze i sportowe (B.Orawiec). W nawiasach podaję nazwiska osób,

które proszę o zajęcie sie przygotowaniem sesji. Wszelkie inne propozycje i uwagi będą

również brane pod uwagę.

Apel; proszę o konstruktywne propozycje, najlepiej w postaci takiej „Zobowiązuję sie

przygotować i przeprowadzić następującą sesję …”

2) Konferencja w Tbilisi. Ze względu na problemy wywołane niepokojami politycznymi w

tym regionie Komitet Organizacyjny przesunął termin konferencji. Szczerze mówiąc, mimo

dość sporego wstępnego zainteresowania tą konferencją wśród medycznej Polonii w Szwecji,

nie sądzę aby były w najbliszym czasie realne możliwości przeprowadzenia tej konferencji.

Proszę wszystkich zainteresowanych i chcących pomóc w realizacji tego przedsięwzięcia o

skontaktowanie się z dr Tatianą Kurczewską z Tbilisi.

3) III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. W dniach od 21.09. – 26.09. 2007 roku w

Warszawie odbyło się wielkie spotkanie przedstawicieli najważnieszych organizacji

polonijnych z całego świata. Zostałem na ten Zjazd zaproszony i aktywnie w nim

uczestniczyłem. Na Zjeździe był też Z. Kostecki. Była to dla mnie unikalna okazja aby

spotkać intersujących ludzi, nawiązać nowe kontakty, kóre mam nadzieję zaowocują

powstaniem nowych polonijnych organizacji medycznych, przypuszczalnie także nowych

członków Federacji. Raport ze Zjazdu zostanie przesłany do redakcji naszego Biuletynu.

4) Relacje Wschód-Zachód. Powracam do podejmowanej już kilka razy sprawy

indywidualnej relacji miedy zwiazkami zachodnimi i wschodnimi. Analizę problematyki

powierzono Angeli Boguckiej. Oczekujemy więc na jakieś propozycje i wnioski w tej

sprawie.

5) W PM 1/1 w punkcie 5 pisałem, że „chciałbym abyśmy się zastanowili w jaki sposób

Federacja mogłaby się włączyć w trwającą debatę o roli lekarza we współczesnym świecie.

Proponuję zorganizowanie minikonferencji na ten temat w Sztokholmie w maju/czerwcu

2007 roku? Przy okazji zebranie Zarządu Rady Federacji?”. W dniach od 1-3.06.2007 roku

przeprowadziliśmy kolejne juz VI Sztokholmskie Minisymposium tym razem pod tytłem

„Medycyna a Natura” i nawiązujące do 300 lecia urodzin Karola Linneusza. Przy tej okazji

poruszyliśmy nieco tematykę planowaną w PM 1/1 wykorzystując obecność na symposium

Pani Wice Minister Zdrowia dr Anny Gręziak. Niestety z zapowiedzianej listy prawie 20

uczestników z Polski i zagranicy (m.in. Niemcy, Ukraina, Republika Czeska) pojawili się

poza członkami naszej szwedzkiej organizacji tylko goście z Polski (8 osób).

6) Proszę o nadsyłanie materiałów do Biuletynu i na naszą stronę internetową. Redaktorzy

Biuletynu i webmaster strony Federacji muszą mieć tworzywo do swojej odpowiedzialnej i

ważnej pracy.

Oczekujac reakcji i odpowiedzi pozdrawiam

Jan W Borowiec

Prezes Rady Fedracji

4

PM 2/7 Uppsala, 2007.12.30

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy

Składając serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w 2008 roku pragnę powrócić do

naszych najważniejszych spraw jakie mieliśmy w 2007 roku, a jednocześnie popatrzeć w

przyszłośc i czekające nas zadania w 2008 roku.

1) VII Światowy Kongres Polonii Medycznej, 1619.09.2009, Toruń.

 1. A) Aktualności;

Wstępnie zakceptowana tematyka (w nawiasach reprezentanci Federacji w Komitecie

Naukowym (KN), odpowiedzialni za przygotowanie poszczególnych sesji w ramach danej

tematyki)

 zdrowie starego i młodego pokolenia, aspekty medyczne, polityczne, społecznoekonomiczne

i kulturalne, rola środków masowego przekazu (Z.Kostecki)

 współczesna diagnostyki medycznej, mit doskonałości a rzeczywistość czyli pułapki i

błędy jakie niesie ze sobą nowoczesna technologia (M. Rudnicki)

 debata o Polonii medycznej; brzemię czy skarb narodowy (A.Bogucka)

 minisympozja; okulistyczne, gastrologiczne, traumatologii i medycyny ratunkowej (J.

Sobociński), stomatologiczne (W. Tomasik), psychiatryczne

 warsztaty etyczne (J.Borowiec)

 problematyka opieki długoterminowej i rehabilitacji, w tym również leczenia

uzdrowiskowego (J.Borowiec)

 program turystyczno-krajoznawczo-sportowy (B.Orawiec).

Powyższe nie oznacza, że lista jest zamknięta, proszę o konstruktywne propozycje zarówno

programowe, jak i personalne zobowiązania do wzięcia udziału w pracach przygotowawczych

do VII kongresu.

 1. B) Do rozstrzygnięcia;

Zarówno B. Orawiec jak i M. Rudnicki już się w prace włączyli. Zgodnie z sugestiami M.

Rudnickiego stawiam pod dyskusje następujące sprawy;

 1. Czy minisympozjum gastrologiczne przekształcić w jeden z głównych tematów gdyż

taki temat zmobilizowałby różnych lekarzy do przyjazdu do Torunia (olbrzymia grupa

specjalistyczno-zawodowa (gastrologia/chirugia/lekarze pierwszego kontaktu)?

 1. Jeśli tak, kto z członków specjalistów w tym zakresie zechce przyłączyć się do KN?
 2. Czy wprowadzić do programu jako minisymposjum debatę w sprawach socjalnoprofesjonalnych

zawodu lekarza (aspekt integrujący, wspólny dla wszystkich

specjalności), obejmujących przykładowo problem szkolenia specjalizacyjnego,

problem wypełnienia potrzeb opieki lekarskiej przy wzrastającej długości życia

i pojawiającego się braku lekarzy, problem organizacji zawodowych: nasze

oczekiwania od Izb lekarskich, Societies, etc. a faktyczne życie; czy spełniają one

właściwa rolę w balansowaniu między reprezentowaniem środowiska medycznego a

5

zabezpieczeniem potrzeb społeczeństwa. Kto poza M. Rudnickim i mną zechciałby się

zająć tą tematyką?

 1. C) Kwestia strony internetowej kongresu. Sa dwie propozycje;
 2. A) jedna przedstawiona przez OIL w Czestochowie, aby oficjalna strona VII kongresu byla na

portalu zbudowanym na bazie strony z poprzedniego VI kongresu

 1. B) druga sugerowana pierwotnie (bez wiedzy o propozycji A powyżej przedstawionej) przez

OIL w Toruniu aby sprawe te powierzyc TZMO (Toruńskim Zakładom Materiałów

Opatrunkowych, największy sponsor kongresu według OIL). Jak do tej pory ani z OIL ani z

TZMO żadnych konkretnych wiadomości o postępie rozmów na ten temat.

Zatem o ile OIL Toruń nie przedstawi konkretnego rozwiązania będziemy zmuszeni

zaakceptować propozycję częstochowską, która poza tym ma jeszcze inne interesujące

aspkety, m.in. pewną ciągłość historyczną, doświadczenie, fachowe zaprojektowanie i w

praktyce sprawdzone funkcjonowanie części usługowej strony.

2) Konferencja w Tbilisi. Brak wieści od dr Tatiany Kurczewskiej z Tbilisi.

3) Akcja promocji Federacji.

Po III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy o jakim pisałem w PM nr 6 postanowiłem

prowadzić akcję promocyjną Federacji wykorzystując kontakty jakie nawiązałem w czasie

Zjazdu. Wysłałem wraz ze Świątecznymi życzeniami „Odezwę do Polonijnego Środowiska”

ukazując zalety organizowania się polonijnego środowiska medycznego i przedstawiając

Federację oraz zapraszając do kontaktów i współpracy. Tekst Odezwy wraz z analizą –

raportem z III Zjazdu ukażą się w kolejnym Biuletynie Federacji.

4) Patronat Federacji.

Federacja objęła patronatem VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Towarzystwa

Lekarskiego Częstochowskiego i XIII Konferencję Naukową Polskiego Towarzystwa

Lekarskiego. Konferencje odbyły się w dniach 23-24 listopada w Częstochowie dla

upamiętnienia 150 rocznicy urodzin dr Władysława Biegańskiego i 60 rocznicy powstania

Śląskiej Akademii Medycznej. Temat: „Postępy medycyny – etyka i filozofia w medycynie” .

miałem przyjemność wygłosić wykład pod tytułem „Marzenia, a rzeczywistość

postępowanie w leczeniu ostrego zespołu wieńcowego w Szwecji”. Szczegółowy program

został zamieszczony na naszej stronie internetowej (www.polmed.org)

5) Federacja wspiera ICRR 2011

Pani Prof. A. Cebulska-Wasilewska, zwróciła się do Federacji z prośbą o objęcie patronatem

wielkiego Kongresu, jakim będzie 14th International Congress of Radiation Research

 1. Kongres odbędzie się w Warszawie w dniach od 27.08 do 2.09. 2011 roku. W ten

sposób pragnie społeczność naukowców oddać cześć naszej rodaczce Marii Curie-

Skłodowskiej. W 2011 roku będzie mijać setna rocznica przyznania jej drugiej nagrody

Nobla. Jestem przekonany, że wszyscy zrobimy co w naszej mocy aby rozpowszechnić

6

informacje o ICRR oraz, że duża ilość naszych członków przyjedzie do Warszawy aby wziąć

udział w tym kongresie.

Serdecznie pozdrawiam

Jan W. Borowiec

Prezes Rady Federacji

”Medycyna i natura”

sympozjum dla uczczenia 300 rocznicy narodzin Karola Linneusza

W tym roku obchodzimy 300-rocznice jego narodzin Karola Linneusza. Chcaz podkreslic

jego znaczenie dla nauk przyrodniczych, ktorych czescia jest medycyna, obok wielu imprez

jakie odbywaja sie w tym roku w jego ojczyznie, zorganizowane tez zostalo sympozjum

”Medycyna i natura”. Organizatorem sympozjum byl sztokholmski oddzial Polskiego

Zwiazku Medycznego w Szwecji.

Sympozjum odbylo sie w dniach 01-03 czerwca 2007 roku.

Pierwszy dzien sympozjum obejmowal wedrowke po Sztokholmie ”sladami nie tylko

Linneusza”.

W drugim dniu sympozjum, w salach goscinnego Instytutu Polskiego odbyla sie jego

zasadnicza czesc. W programie spotkania znalazly sie referaty. ”Karol Linneusz; czlowiek,

naukowiec, lekarz” (Jan W Borowiec, Uppsala), ”Medycyna zgodna z natura; wszystko o

akupunkturze” (Maria Blom, Sztokholm), ”Wywiad medyczny; aspekt powrotu do natury”

(Krzysztof Schreyer, Warszawa), ”Leczenie uzdrowiskowe w Polsce; wczoraj i dzis” (Jerzy

Szymczyk, Kolobrzeg), ”Carl von Linné – princeps botanicum, uczony wszechczasow” (Zofia

Kukulska, Sztokholm) oraz ”Prezentacja wybranych polskich uzdrowisk” Wojciech Lygas,

Sztokholm).W referatach szczegolowo przypomniana zostala postac Linneusza, jego

osiagniecia, osobowosc oraz wiele,dla wiekszosci sluchaczy, nieznanych szczegolow z jego

zycia prywatnego. Poza przypomnieniem znaczenia Linneusza przedstawione zostaly tez

pewne klasyczne aspekty wiedzy medycznej i leczenia. Medycyna zgodna z natura, opierajaca

sie na wywiadzie, akupunkturze czy leczeniu uzdrowiskowym to medycyna czesto

niedoceniana, choc, jak to podkreslono przez wykladowcow, warta dalszego stosowania

i rozwijania.

Po zakonczeniu Sympozjum wszyscy jego uczestnicy udali sie do ogrodu i domu Janka

Sobocinskiego, gdzie przy suto zastawionym stole mozna bylo kontynuowac ekologiczne

dyskusje rozpoczete w trakcie pierwszej czesci naszego Sympozjum.

W trzecim dniu Sympozjum czesc jego uczestnikow wyjechala do Uppsali na wycieczke

”sladami Linneusza w Uppsali i okolicach”.

Sympozjum spotkalo sie z bardzo pozytywna ocena jego uczestnikow, zarowno ze wzgledu

na przekazane nam wiadomosci o Karolu Linneuszu, jak i ze wzgledu na nieodparty wdziek

i urok czesci socjalnej naszego spotkania.

Janusz Kasina

W 300 rocznice narodzin Karola Linneusza

Karol Linneusz to spolszczona wersja nazwiska jednego z najbardziej wybitnych

przyrodnikow, ktoremu zawdzieczamy stworzenie do dzisiaj istniejacej binominalnej

nomenklatury biologicznej. Linneusz urodzil sie dnia 23 maja 1707 roku w rodzinie pastora

protestanckiego w Råshult na poludniu Szwecji. Szwedzkie brzmienie jego nazwiska to, przed

7

nadaniem tytulu szlacheckiego, Carolus Linnaeus, a nastepnie, po jego nadaniu – Carl von

Linné. Karol Linneusz zgromadzil, dzieki wlasnej pracy oraz pracy swoich uczniow

i wspolpracownikow, olbrzymi material badawczy, ktory w polaczeniu z jego analitycznym

i niekonwencjolalnym mysleniem stal sie podstawa do stworzenia systematyki organizmow

i mineralow . Linneusz opisal okolo 10 tysiecy gatunkow roslin oraz 6 tysiecy zwierzat,

wydzielajac sposrod nich gromade ssakow . Dzieki wprowadzeniu podzialu swiata

organizmow na klasy, gromady, rzedy, rodzaje i gatunki oraz dzieki wprowadzeniu

binominalnej nomenklatury, swiat roslin i zwierzat zostal przez Linneusza logicznie

uporzadkowany wedlug regul, ktore do dzisiaj obowiazuja.

Droga Karola Linneusza do sukcesow i slawy rozpoczela sie w szkole podstawowej

a nastepnie gimnazjum w Växjö. W roku 1727 rozpoczal Linneusz studia medyczne na

uniwersytecie w Lund, a nastepnie od roku 1728 w Uppsali. Bystrosc jego umyslu przyciagala

uwage nauczycieli, ktorzy bedac lekarzami rozumieli wage badan rozpoczetych w czasie

studiow przez Linneusza. Dzieki wsparciu pastora Olofa Celsiusa i i profesora medycyny –

Olofa Rudbecka mogl Linneusz kontynuowac swoje studia. W roku 1732, dzieki wsparciu

finansowemu Krolewskiego Towarzystwa Naukowego zorganizowal Linneusz wyprawe na

polnoc Szwecji. Owocem wyprawy bylo wydanie w roku 1737 ”Flora laponica” oraz

zapiskow z podrozy, ktore staly sie szwedzkim klasykiem literackim opisujacym nie tylko

przyrode, ale i zycie ludzi. W latach 1733 i 1734 podrozowal i odkrywal tajemnice mineralow

w Dalarna – – srodkowo-zachodniej czesci Szwecji. W roku 1735 obronil w Holandii swoja,

dotyczaca malarii, dysertacje doktorska. Linneusz, nie bedac zamozna osoba musial caly czas

zabiegac o pozyskiwanie wciaz nowych mecenasow dla wymagajacych znacznych nakladow

finansowych podrozy i pracy badawczej. Efektem tego byl fakt, iz najbardziej znana praca

naukowa Linneusza – ”Systema naturae” po raz pierwszy wydana zostala w Holandii.

W trakcie podrozy po Holandii, Francji i Anglii nawiazal Linneusz wiele cennych kontaktow

naukowych. Kontakty te byly kontynuowane przez wiele lat i zaowocowaly wciaz rosnaca

slawa i cenna wymiana mysli z wieloma znanymi naukowcami owczesnej Europy. Olbrzymia

korespondencja zawierajaca tysiace listow obejmuje rowniez pisane w pozniejszym okresie

listy do jego uczniow, ktorzy jezdzac po swiecie zbierali rosliny w najbardziej odleglych jego

zakatkach. Po powrocie z podrozy po Europie prowadzil Linneusz w latach 1738 – 1741

praktyke lekarska w Sztokholmie. W roku 1739 byl wspolzalozycielem Szwedzkiej

Krolewskiej Akademii Nauk. W nastepnych latach , juz po uzyskaniu w roku 1741 na

uniwersytecie w Uppsali profesury z medycyny teoretycznej, organizowal wyprawy do

kolejnych czesci Szwecji. Rezultatem podrozy po Szwecji byly wyczerpujace opisy swiata

roslin, zwierzat, mineralow oraz opisy ludzi, ich zycia i zwyczajow. W roku 1753 wydal

Linneusz ”Species plantarum” gdzie, wedlug stworzonych przez siebie zasad i nomenklatury,

opisal wszystkie znane mu rosliny. ”Species plantarum”, 2 lata wczesniejsza ”Philosophia

botanica” i kolejne, wciaz uzupelniane wydania ”Systema naturae” ugruntowaly ostatecznie

pozycje Linneusza wsrod przyrodnikow owczesnej Europy.

Przez cale swoje zycie docenial Linneusz wage nauczania poprzez praktyczne cwiczenia. Juz

od roku 1740 prowadzil ogrod botaniczny w Uppsali. Ogrod, pomimo okresu upadku w latach

1800- nych, kiedy to byl normalnym parkiem, istnieje od chwili zalozenia w 1655 roku, do

dzisiaj. Od roku 1758 zamieszkal Linneusz w majatku ziemskim kolo Uppsali. Jego prywatny

dom i specjalnie do celow dydaktycznych wzniesiona tam kamienna budowla, byl, obok

ogrodu botanicznego, miejscem w ktorym wyjasnial swoim uczniom zasady pracy naukowej,

rozbudzal ciekawosc, przekazywal efekty swoich badan i przemyslen. Miejsce w ktorym

mieszkal Linneusz przetrwalo do dzisiaj w stanie niezmienionym i jest udostepnione do

zwiedzania.

Poza nauczaniem botaniki prowadzil Linneusz rowniez wyklady o znaczeniu diety i stylu

zycia dla zdrowia , stworzyl tez wlasny system zaszeregowania chorob. Przy calym swoim

8

calosciowym, trafnym i wyprzedzajacym owczesna nauke, spojrzeniu na przyrode, Linneusz

prezentowal tez teorie, ktore nie przetrwaly proby czasu.. Linneusz twierdzil m.in. ze w

zaraniu dziejow caly swiat pokryty byl woda, za wyjatkiem malej wyspy na rowniku. Wedlug

tej teorii po wynurzeniu sie kontynentow rosliny i zwierzeta rozpowszechnily sie z malej

wyspy na caly swiat. Roznorodnosc roslin miala by byc jedynie wynikiem hybrydyzacji

niewielkiej ilosci istniejacych pierwotnie roslin. Inna znana teza Linneusza bylo twierdzenie,

ze jaskolki zimuja na dnach jezior.

Poza stworzeniem systemu porzadkujacego nazewnictwo, Linneusz pozostawil po sobie

rowniez szereg przemyslen, glownie zwiazanych z ekologia i zwiazkami pomiedzy

poszczegolnymi grupami roslin i zwierzat. Przemyslenia te wyprzedzily jego epoke o setki lat

stajac sie jednymi z podwalin wspolczesnej mysli ekologicznej.

Dwunaste i ostatnie, uzupelnione przez Linneusza, wydanie ”Systema naturae” wydane

zostalo w roku 1768. W wyniku przebytych w latach 1774 i 1775 udarow mozgu stal sie

Linneusz w znacznym stopniu niesprawny fizycznie, zmarl w Uppsali w roku 1778.

Przygotowal Janusz Kasina

Wybrano nowy Zarząd Związku Lekarzy Polskich w Chicago

30 wrzesnia br., podczas Zebrania Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Związku

Lekarzy Polskich (ZLP) w Chicago dokonano wyboru nowych władz związkowych na lata

2007-2009.

W skład nowego Zarządu ZLP weszli: Bronisław J. Orawiec, M.D. – Prezes;

Wiceprezesi: Ewa Radwañska, M.D.; Dorothy Anasiñski, D.D.S.; Halina Anioł, M.D.;

Skarbnik: Tomasz Grobelny, M.D.; Sekretarz: Ewa Kiljañska-Buch, M.D.; Czlonkowie

Zarz¹du: Eva Bloda, D.D.S.; Stanisław Bryjak, M.D.; Janusz Dañko, D.V.M.; Kornelia Król,

M.D.; Teresa D. Migielska, D.D.S.; Marek Rudnicki, M.D. Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Henryk Roztoczyñski, M.D.; Członkowie: Anna Gopaniuk, M.D.; Teresa

Majka Kravets, M.D. Sąd Koleżeñski: Przewodniczący – Krzysztof Kubik, M.D.;

Członkowie: Józef Mazurek, M.D.; Genowefa Grochowska, M.D.

Dziękując członkom ZLP za zaufanie, nowy Zarząd ma nadzieję dobrze wywiązać się

z tego zaszczytnego i jednoczeoenie trudnego zadania.

ZPL zaprasza do odwiedzania zawsze aktualnej i interesującej strony internetowej

Związku www.zlpchicago.org. Można tam znaleźć wiele wartościowych artykułów oraz

informacji dotyczących działalności Związku Lekarzy Polskich w Chicago, a także obejrzeć

bogatą galerię zdjęć.

Bronisław Orawiec

9

Delegacja Uniwersytetu Jagiellońskiego

na spotkaniu Związku Lekarzy Polskich w Chicago

W dniu 10 listopada 2007 r. odbyło się zebranie Związku Lekarzy Polskich (ZLP) w

Chicago, w którym uczestniczyła delegacja Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium

Medicum (UJ CM) Wydziału Lekarskiego w składzie: prof. dr hab. Wiesław Pawlik,

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, Kierownik Katedry

Fizjologii, prof. dr hab. Wojciech Nowak, Dziekan Wydziału Lekarskiego, Kierownik

Katedry Anatomii UJ CM, prof. dr hab. Piotr Laidler, Prodziekan ds. Współpracy

Międzynarodowej i Nauki, Kierownik Katedry Biochemii Lekarskiej UJ CM oraz Pani

Magdalena Stepniak, asystentka administracyjna Dziekanatu UJ CM. Zebranie odbyło się w

Deerpath Medical Building przy 71 Waukegen Rd., Lake Bluff, Illinois.

Na spotkaniu Związku Lekarzy Polskich członkowie delegacji UJ zostali

uhonorowani medalami 60-lecia ZLP. Goście przekazali informacje na temat studiów

medycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wymieniono się licznymi

pamiątkami w formie odznak i książek.

Delegacja przybyła do Chicago na zaproszenie Northeastern Illinois University z okazji

140 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej Curie oraz 10th Polish-American Annual Heritage

Celebration. Na zorganizowanej 8 listopada konferencji wygłoszono prelekcje na temat

odkrywczych osiągnięæ Marii Skłodowskiej Curie, odbył się także recital Pana Michaela

Pecaka – finalisty 57th Kosciuszko Foundation Chopin Competition.

10

Podpisy zdjęć:

 1. Zebranie Związku Lekarzy Polskich (ZLP) w Chicago. Od prawej: prof. dr hab.

Wiesław Pawlik, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

(UJ CM), prof. dr hab. Wojciech Nowak, Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM,

prof. dr hab. Piotr Laidler, Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Nauki

UJ CM, dr n. med. Bronisław Orawiec, prezes ZLP. Lake Bluff, Illinois. 10

listopada 2007 r.

 1. Wręczenie medali 60-lecia ZLP. Prof. Wiesław Pawlik, Prorektor UJ ds. Collegium

Medicum, dr Bronisław Orawiec, prezes ZLP, dr Ewa Kiljańska-Buch, sekretarz

ZLP, prof. Ewa Radwańska, wiceprezes ZLP. 10 listopada 2007 r.

 1. Od lewej: prof. Wiesław Pawlik, prof. Piotr Laidler, prof. Wojciech Nowak, dr

Bronisław Orawiec, prof. Anna Kordylewska, dr Ewa Kiljańska-Buch, P.

Magdalena Stępniak

 1. Zdęcie pamiątkowe uczestników zebrania ZLP. Lake Bluff, IL.

List do uczestników III Kongresu Polonii Swiata

FEDERACJA POLONIJNYCH ORGANIZACJI MEDYCZNYCH

Federation of Polish Medical Organizations Abroad

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn

Internet: http://www.polmed.org/

Konto bankowe nr: 000000 724785514 JP Morgan Chase Bank, N.A., 400 Central Ave., Northfield, IL 60093, USA

President: Assoc. Prof. Jan W. Borowiec MD, PhD

Cardiothoracic Surgery Department, Uppsala University Hospital, 751 85 Uppsala, Sweden.

jan.borowiec@home.se jan.borowiec@surgsci.uu.se

Uppsala, 2007-12-20

Do uczestników III Kongresu Polonii Świata

Polacy, czy też obywatele pochodzenia polskiego, stanowią w środowiskach medycznych

wielu krajów niemałą grupę. Lekarze i przedstawiciele innych grup zawodowych związanych

z medycyną przyczyniają się, nie tylko do sprawnego działania Służb Zdrowia krajów

osiedlenia, lecz również do rozwoju nauk medycznych. Niemniej istotnym jest ich

zaangażowanie w integrację ze środowiskiem medycznym w Ojczyźnie i współdziałanie z

organizacjami polonijnymi. W wielu krajach istnieją od lat polonijne organizacje medyczne.

W 1994 roku powstała Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych i stała sie

jednoczącym forum wśród medycznej Polonii. Obecnie do Federacji należy siedemnaście

polonijnych organizacji medycznych. O historii, działaniach i planowanych aktywnościach

można się dowiedzieć z Biuletynu Federacji oraz za pośrednictwem strony internetowej

www.polmed.org Zwracam sie w związku z powyższym do Państwa o przekazanie informacji

o Federacji do środowisk medycznych występujących w miejscach gdzie Państwo mieszkają i

pracują. Federacja z ochotą będzie również pomagać w procesie tworzenia nowych

polonijnych organizacji medycznych, o ile takie jeszcze nie istnieją w danym regionie.

W dniach od 16-19 września 2009 roku w Toruniu odbędzie się VII Światowy Kongres

Polonii Medycznej. VI Kongres jaki odbył się w czerwcu 2006 roku był wielkim sukcesem

11

nie tylko integracyjnym, ale także pod względem tematyki naukowej, atrakcyjności imprez

towarzyszących, oraz ilości uczestników (ponad 1400 osób (patrz

www.kongrespoloniimedycznej.pl). Kongres w Toruniu powinien być jeszcze bardziej

interesującym wydarzeniem ze względu na wyjątkową specyfikę kulturową miasta, jego

polityczno-ekonomiczo-naukowy prestiż, międzynarodową renomę związaną z organizacją

wielu międzynarodowych imprez oraz piękno i bogactwo zabytków regionu. Już teraz

serdecznie zapraszamy wszystkich, nie tylko lekarzy, gdyż tematyka VII Kongresu będzie

dotyczyć między innymi kwestii z pogranicza medycyny, ekologii, socjologii, polityki i

kultury.

Planujemy przeprowadzić między innymi następujące sesje:

 „Współczesna diagnostyka medyczna; mity i realia“

 „Zdrowie starszego i młodszego pokolenia; aspekty medyczne, socjalne, prawne,

kulturowe, massmedialne, historyczne etc. “

 „Dylematy XXI wieku; ekologiczne i massmedialne aspekty zdrowia“, oraz sesje

etyczne.

 Sejmik Polonijny; Polonia Medyczna – brzemię czy skarb narodowy“

Serdecznie zapraszam do kontaktu i współpracy z nami.

Associate Professor Jan W. Borowiec

Prezes Federacji Polonijnych

Organizacji Medycznych na Świecie

Cardiothoracic Surgery Department

Uppsala University Hospital

75185 Uppsala, Sweden

Tel: +46 18 611 40 55, Fax: + 46 18 611 39 26

e-mail: jan.borowiec@surgsci.uu.se, jan.borowiec@home.se

Opłatek Związku Lekarzy Polskich w Chicago

Łamiąc „chleb biblijny”

Dziewiętnasty już lekarski Opłatek odbył się 13 stycznia 2008 r. w Jezuickim Ośrodku

Milenijnym w Chicago, a wzięli w nim udział lekarze-członkowie ZLP, ich rodziny oraz

sympatycy Związku.

Spotkanie opłatkowe rozpoczęto Mszą świętą, którą celebrował ojciec superior Stanisław

Czarnecki, jezuita. Nabożeństwo uświetnił koncert dr. Krzysztofa Kubika, tenora, przy

akompaniamencie Janusza Pliwko z Kabaretu „Bocian”. Uczestnicy spotkania wysłuchali

następujących utworów: Gesu Bambino – P. Yon (w języku włoskim), Agnus Dei – G. Bizet i

Ave Vreum Corpus – W. A. Mozart (oba po łacinie) oraz O Holy Night/Cantique de Noel – A.

Adam (po angielsku). Podczas Mszy św. Słowo Boże czytali dr Ewa Kiljańska-Buch oraz dr

Bronisław Orawiec, który również odczytał modlitwę.

Po nabożeństwie odbyło się spotkanie w Sali Colombiere, gdzie miała miejsce wystawa

akwarel autorstwa Wojciecha Madeyskiego zatytułowana „Katedry”. Podczas spotkania

lekarze łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia.

W krótkim przemówieniu wygłoszonym podczas spotkania prezes ZLP, dr B. Orawiec,

powitał zgromadzonych, złożył wszystkim życzenia noworoczne i podziękował

organizatorom uroczystości: Panu Markowi Nardelemu, dr Mirosławie Dulczewskiej-Miller z

mężem Pawłem, dr Marii Łysińskiej, dr Ewie Klimeckiej, dr Agnieszce Balińskiej i mgr

Wandzie Roycewicz oraz gospodarzowi spotkania – Ojcu Stanisławowi Czarneckiemu, jak i

występującym podczas Mszy św. dr Krzysztofowi Kubikowi i Panu Januszowi Pliwko. Dr

Orawiec przypomniał również o zbliżających się imprezach związkowych – 58. Balu Lekarzy

i XVII Polonijnych Mistrzostwach Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim – i zaprosił do udziału

w obu wydarzeniach.

12

Podczas przyjęcia opłatkowego dr. B. Orawiec już po raz trzeci zainicjował śpiew polskich

kolęd. Przy akompaniamencie gitary o. Stanisława Czarneckiego wspólnie zaśpiewano

przeszło 25 kolęd. Niezwykle pogato przedstawiła się część artystyczna, którą prowadził B.

Orawiec. W czasie spotkania wystąpili z programem kolędnicy ze Wspólnoty Integracyjnej

„Jaśmin”. Natomiast w solowym wykonaniu kolęd wystąpili artyści: dr Krzysztof Kubik

(tenor), dr Ewa Podgórska (sopran), utalentowana Stefania Gacek (skrzypce, śpiew) oraz w

stroju łowickim członkini zespołu „Polonia”.

Dziewiętnasty Opłatek ZLP, który zgromadził około 100 osób, przysłużył się nie tylko dalszej

integracji środowiska chicagowskich lekarzy, ale też podtrzymaniu tradycji i polskich

obrzędów świątecznych.

B.Orawiec

Zdjęcia:

 1. W imieniu Związku Lekarzy Polskich życzenia złożył prezes dr Bronisław Orawiec.
 2. Z prawej ojciec superior Stanislaw Czarnecki. Jezuicki Ośrodek Milenijny w

Chicago. 13 stycznia 2008.

 1. Opłatkiem łamią się dr Eugenia Grochowska, p.Janina Kubik, dr Bronisław Orawiec,

dr Ewa Radwańska.

 1. Od lewej: o. S. Czarnecki, dr B. Orawiec, dr Blanka Machnica, dr Joanna Rudnicka,
 2. dr Janusz Dańko.

XVII Polonijne Mistrzostwa Lekarzy

w Narciarstwie Alpejskim KS „Bronek”

W niedzielę 27 stycznia 2008 r., na stoku w Wilmot Mt. w stanie Wisconsin

rozegrano XVII Polonijne Mistrzostwa Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim.

Mistrzostwom sprzyjała piękna, słoneczna pogoda oraz bardzo dobre warunki śniegowe.

Organizatorem imprezy był prezes Związku Lekarzy Polskich dr Bronisław Orawiec, a

honorowy patronat sprawował Konsul Generalny RP w Chicago Zygmunt Matynia.

Na świetnie przygotowanej trasie slalomu giganta, pierwsze wystartowały dzieci

rodzin lekarskich. Wśród dzieci młodszych (do lat 10) I miejsce zdobyła Stefania Gacek

przed Antoniną Piergies oraz Anią Skowron. Wśród grupy dzieci starszych najlepszą

okazała się Agnieszka Anioł przed swoimi siostrami Anną i Klaudią.

W grupie pań I miejsce zdobyła Halina Anioł, II lokatę zajęła Jolanta Kloc, a III –

Beata Danek.

W kategorii starszej panów triumfował Bronisław Orawiec, który nie tylko wygrał w

grupie starszej, ale również uzyskał najlepszy łączny czas dwóch przejazdów. II lokatę zdobył

Marek Rudnicki, a III miejsce zajął Antoni Piergies. W grupie młodszej zwyciężył Juliusz

13

Pawłowski, II pozycjê wywalczył Andrzej Gacek, natomiast na III miejscu uplasował się

Leszek Harasimowicz. W zaciętej walce o Puchar Przechodni, głównie z J. Pawłowskim, na

trasie slalomu giganta zwyciężył B. Orawiec. W ostatnich latach najszybszymi narciarzami

woeród lekarzy byli: B. Orawiec (2002-2004, 2006, 2008), S. Marecik (2005) oraz J.

Pawłowski (2007).

W konkurencji rodzin lekarskich (2 osoby, w tym 1 lekarz) zwyciężyła po raz

pierwszy rodzina Gacków – Andrzej z córką Stefanią. Okazały Puchar Przechodni Orawca

pozostanie w rękach tej rodziny do następnych Mistrzostw. Na II miejscu uplasowała się

rodzina Aniołów – Halina z córką Agnieszką, a III lokatę zajęła rodzina Danek – Beata z

córką Dagmarą.

Należy wspomnieć, że najlepszą sportsmenką wśród pań w roku 2007

po raz siódmy została dr Halina Anioł, a woeród panów po raz piętnasty – dr Bronisław

Orawiec. Puchary dla sportowców roku zostały zgodnie z wieloletnią tradycją Klubu

uroczyście wręczone na 58. Balu Lekarzy, który odbył się w Hotelu Drake 2 lutego 2008 r.

Bezpośrednio po zawodach odbyło się uroczyste zakończenie Mistrzostw. Prowadzący

imprezę, prezes ZLP dr Orawiec powitał wszystkich zawodników, rodziny i sympatyków

Klubu, a także wiceprezesa Polsko-Amerykañskiej Izby Gospodarczej Stanislawa Skoczenia,

wiceprezesa Federacji Organizacji Medycznych dr. Marka Rudnickiego, byłego prezesa

ZLP dr. Józefa Mazurka, członków Zarządu Klubu „Tatry”: Adama Góreckiego,

Krzysztofa Staszela i Radosława Dzierżawskiego, przedstawicieli szkółki narciarskiej w

Wilmot Mt. oraz członków Zarządu ZLP: dr Halinę Anioł i dr Bożenę Witek.

Dr B. Orawiec gorąco podziękował Konsulatowi RP za wieloletni patronat nad

zawodami oraz złożył gratulacje zwycięzcom i życzenia wszystkim uczestnikom Mistrzostw.

Podziękował osobom, które pomagały w sprawnym przeprowadzeniu zawodów: Panu J.

Kotelonowi z Klubu „Tatry” (obsługa komputerowa), paniom Elżbiecie i Jolancie Dąbrowie

oraz Agacie Wojnarowskiej ze swojej kliniki (zapisy), szkółce narciarskiej w Wilmot Mt. z

Panem Evanem Blosson na czele (przygotowanie trasy, tyczek i czasomierzy) oraz dr.

Wojciechowi £ysińskiemu (zdjęcia). B. Orawiec przekazał medale pamiątkowe XVII

Mistrzostw szkółce narciarskiej w Wilmot Mt., Klubowi „Tatry”, Polsko-Amerykañskiej

Izbie Gospodarczej oraz fotografowi dr. Wojciechowi Łysińskiemu. W czasie zakoñczenia

głos zabrali: dr M. Rudnicki, dr Andrzej Gacek, S. Skoczeń oraz E. Blosson.

Okazałe trofea w postaci pucharów i medali 3 najlepszym zawodnikom w

poszczególnych grupach oraz Puchary Przechodnie Klubu Sportowego “Bronek” Związku

Lekarzy Polskich w Chicago wręczył organizator.

W tym roku nasza sportowa rodzina powiększyła się o nowych świetnych narciarzy,

do których należą: Jolanta Klocek, MD oraz Leszek Harasimowicz, DPT. Nowi zawodnicy

zostali serdecznie i owacyjnie przyjęci do Klubu.

Z ogromnym żalem pożegnaliśmy kolegę dr. Janusza Kusza, świetnego lekarza,

doskonałego narciarza – częstego uczestnika zawodów, ojca rodziny, człowieka o

wszechstronnych zainteresowaniach i wielkiej pasji życiowej. Dr Janusz Kusz zmarł nagle

25 grudnia 2007 r. Przemówienie pożegnalne, którego zebrani wysłuchali na stojąco, wygłosił

prezes ZLP dr B. Orawiec. Odśpiewano góralską pieśń żałobną: Byli chłopcy byli, ale sie

mineli …Cześć Jego pamięci.

 1. Orawiec

Zdjęcie:

14

Zapisy. Od lewej: Bronisław Orawiec, Elżbieta Dąbrowa, Agata Wojnarowska, Jolanta

Dąbrowa. Wilmot Mt., Wisconsin. 27 stycznia, 2008 r.

Bezpłatne szczepienia pod kierunkiem dr. B. Orawca

W trosce o zdrowie Polonii

W dniach 26 listopada oraz 15 i 17 grudnia 2007 r., pod kierunkiem prezesa ZLP

dr Bronisława Orawca przeprowadzono bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Badano

również ciśnienie krwi oraz udzielano porad lekarskich.

Akcje odbyły się w Klinikach dr. Orawca przy 5200 S. Archer Ave. i 5428 N.

Milwaukee Ave. oraz w Domu Podhalan przy 4808 S. Archer Ave. w Chicago.

Należy przypomnieć, że każdego roku szczepionkę powinny otrzymać osoby starsze,

które mają problemy zdrowotne m.in.: choroby serca, choroby płuc, anemię, astmę, choroby

nerek, cukrzycę, a także osoby prowadzące prace o charakterze usługowym z dużą ilością

kontaktów.

Szczepionki nie powinny otrzymać osoby, które kiedykolwiek miały wykrytą alergię

na jajka czy szczepionki przeciwgrypowe oraz osoby z wywiadem zespołu Guillain-Barre-

Syndrome (jest to rzadka choroba układu nerwowego). Jeśli ktoś ma objawy przeziębienia czy

grypy w czasie szczepień, lepiej poczekać, aż te objawy zupełnie ustąpią.

Grypa jest schorzeniem wirusowym, a najbardziej sprzyjającymi jej rozwojowi porami

roku są jesień i zima. Niestety, grypa nie oszczędza nikogo i może zaatakować osobę w

każdym wieku. Najczęściej objawy choroby trwają tylko przez kilka dni. Bywają jednak

przypadki zachorowań wymagające nawet leczenia szpitalnego. Wirusy powodujące grypę

zmieniają się często, dlatego szczepionka przeciw grypie jest zmieniana każdego roku, by

zapewnić jej skuteczność. Uodpornienie po szczepieniu wytwarza się w ciągu 2 tygodni i

może trwać do roku.

Ze szczepień, które prowadzę od 1994 roku w środowisku polonijnym w Chicago,

skorzystało kilka tysięcy osób, unikając wielu zachorowań, a może nawet poważnych

powikłan pogrypowych. W tym roku bezinteresownie szczepienia prowadził personel kliniki

w osobach: Aleksandra Benitez, Elżbieta Dąbrowa, Agata Wojnarowicz oraz Joanna Sewillo,

którym gorąco dziękuję.

Sponsorami tegorocznych szczepień byli: Związek Lekarzy Polskich, Zrzeszenie

Amerykańsko-Polskie, Związek Podhalan Ameryki Północnej oraz dr Bronisław Orawiec. Za

informacje oraz popularyzacje w prasie pragnę podziękować red. mgr Janowi Skupniowi oraz

red. Miłoszowi Sowie.

dr B. Orawiec

15

Zdjęcia

 1. Organizator szczepieñ przeciw grypie – dr Bronisław Orawiec. Dom Podhalan, Chicago, 17

grudnia 2007.

 1. Szczepionkę otrzymuje red. Miłosz Sowa. Z lewej Aleksandra Benitez.

Kasia Miszta-Takamiya

Bronisław Orawiec

Lekarski bal „na 100 par”

W ostatnią sobotę karnawału, czyli 2 lutego, członkowie Związku Lekarzy Polskich w

Chicago (ZLP) i zaproszeni goście, zgromadzili się w stylowej sali bankietowej „The Gold

Coast Room” mieszczącego się w śródmieściu Chicago słynnego z elegancji hotelu „Drake”

na 58. dorocznym Balu Lekarzy. Gościem honorowym był przewodniczący Rady Nadzorczej

Fundacji Kościuszkowskiej Witold S. Sulimirski, a gwiazdą imprezy, uznawanej za jedno z

najbardziej prestiżowych wydarzeń towarzyskich nie tylko Polonii, ale całego środowiska

medycznego metropolii chicagowskiej, była Natalia Kukulska.

Ponad 300 uczestników imprezy powitał prezes ZLP dr Bronisław Orawiec. Wśród gości

balu, oprócz wspomnianego prezesa Fundacji, znaleŸli się m.in.: Jego Ekscelencja ks. biskup

Tomasz Paprocki, konsul generalny RP Zygmunt Matynia, honorowy konsul Nepalu Marvin

 1. Brustin, prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej

Franciszek Spula, prezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego Wallace Ozog,

prezes Związku Polek w Ameryce Virginia Sikora, wiceprezes działu farmacji sklepów

Jewel-Osco Tom Rousonens, prezes Chicago Medical Society dr Saroja Baharti i dyrektor

wykonawczy tej organizacji Ted Kanellakes, dyrektor PLL LOT Andrzej Iwanowski, dr

Janusz Pławner, prezes polonijnej organizacji lekarskiej „Medicus” z Nowego Jorku oraz dr

Jan Gniadek, dyrektor „LuksMed” z Polski.

W części oficjalnej imprezy, reprezentujący Związek Lekarzy prezes ZLP dr

Bronisław Orawiec uhonorował Witolda Sulimirskiego specjalną plakietką przyznaną przez

ZLP w uznaniu za dotychczasową współpracę ze Związkiem. Fundacja Kościuszkowska,

która prowadzi działalność na rzecz promowania polskiej kultury i nauki za granicą,

nadzoruje Fundusz Edukacyjny ZLP, przyznający stypendia dla lekarzy przyjeżdżających z

Polski do USA na praktyki zawodowe oraz prace naukowe. Dr Orawiec wręczył również

medale 60-lecia ZLP Witoldowi Sulimirskiemu oraz ks. bp. Tomaszowi Paprockiemu.

Przewodniczący Komitetu Balowego dr Orawiec w swoim wystąpieniu gorąco

podziękował osobom szczególnie zaangażowanym w przygotowanie tegorocznego balu: Ewie

Blodzie, Halinie Anioł, Stanisławowi Bryjakowi, Januszowi Dańce, Mirosławie

Dulczewskiej-Miller, Ewie Kiljańskiej-Buch, Grażynie Orawiec, Ewie Radwańskiej oraz

Bożenie Witek.

Konsul generalny RP Zygmunt Matynia wręczył puchary dla najlepszych sportowców wśród

polonijnych lekarzy, zwycięzców lekarskich mistrzostw narciarskich i tenisowych, a

otrzymali je niepokonani od lat dr Halina Anioł i dr Bronisław Orawiec. Biskup Tomasz

Paprocki pomodlił się za obecnych lekarzy i życzył im sukcesów w działalności zawodowej i

społecznej, podkreślając znaczenie ich misji. W krótkim wystąpieniu rektor Seminarium im.

biskupa Abramowicza ks. Richard Klajbor podziękował ZLP za pomoc finansową.

Bale Lekarzy od lat służą gromadzeniu funduszy wspierających wiele szlachetnych celów. W

tym roku zyski z imprezy przekazano, oprócz Seminarium bpa Abramowicza, na Fundusz

Egzaminacyjny ZLP, którego celem jest pomoc finansowa przygotowującym się do

16

egzaminów nostryfikacyjnych w Stanach Zjednoczonych lekarzom medycyny z Polski.

Beneficjentem balu był także prowadzony przez Cecylię Rożnowską i Annę Krysińską Zespół

Pieśni i Tańca „Polonia”, który latem tego roku wybiera się na Światowy Dzień Młodzieży do

Australii.

Główną atrakcją artystyczną imprezy był występ gwiazd y w ieczoru Natalii Kukulskiej.

Popularna piosenkarka przyjechała do Chicago z własną grupą muzyczną. Podczas

koktajlu oraz obiadu przygr ywał kwartet smyczkowy sławnej grupy „Carl

Linden and Art ists”. Zaprezentował się również zespół „Polonia”. W dalszej części

wieczoru, po odtańczeniu tradycyjnego polo neza, bawio no się przy muzyce w

wykonaniu zespołu „The Kings”. Konferansjerem Balu był aktor i dziennikarz radiowy

Bogdan Łańko. Podczas imprezy można było sobie zrobić profesjonalne pamiątkowe

fotografie.

Powodzeniem ciesz yła się zorganizowana podczas balu „cicha aukcja”, na

której zgromadzono wiele atrakcyjnych przedmiotów (o łącznej wartości ponad 50

tysięcy dolarów), będących darami czło nków i sponsorów ZLP – znalazły się

wśród nich obrazy (w t ym jeden autorstwa Nikifora), biżuteria, specjalne

kupony na pobyty w hotelach czy wizyty w restauracjach oraz 7 -dniowy rejs

po Wyspach Karaibskich na luksusowym katamaranie. W loterii fantowej

mo żna było wygrać m. in. t ygodniow y pobyt w Park City w Utah dla ośmiu osób.

 1. Bal Lekarzy zgro madził grono stałych bywalców imprezy, ich przyjació ł i

znajo mych, ale też grupę nowych gości, k tórzy w miłe j at mosferze, przy

dobrej muzyce i wyśmienitych daniach oddali się zabawie, jednocześnie

wspomagając cele dobroczynne.

Zdjecia:

 1. 1. Zespó ł Pieśni i Tańca „Po lonia”
 2. 2. Pamiątkowe zdjęcie zespo łu „Po lo nia”. W środku od lewej Konsul

Generalny RP Zyg munt Mat ynia z żo ną Bożeną, prezes ZLP dr Bronis ław

Orawiec, prezes PRCUA Wallace Ozog z żoną Joanna oraz dyr. zespo łu Anna

Krys ińska.

17

Czy dr Władysław Biegański może nas ciągle inspirować?

Dr Władysław Biegański ogłoszony Częstochowianinem Stulecia był lekarzem,

naukowcem, filozofem i etykiem. W każdej z tych dziedzin wyróżniał się jako postać

wybitna. Był twórcą i pierwszym prezesem Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego,

które do dzisiaj zachowało swoją historyczną nazwę będąc jednocześnie oddziałem Polskiego

Towarzystwa Lekarskiego.

Na zakończenie Roku Biegańskiego, ogłoszonego z okazji 150-lecia urodzin dr

Władysława Biegańskiego, w dniach 23 i 24 listopada 2007 r. Towarzystwo Lekarskie

Częstochowskie w porozumieniu z częstochowską Okręgową Izbą Lekarską zorganizowało

konferencję na temat „Postępy medycyny – etyka i filozofia w medycynie”. Została ona

także włączona do obchodów 60-lecia powstania Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pierwszy dzień poświęciliśmy uhonorowaniu dr. Biegańskiego jako naukowca –

lekarza. Wykłady w tym dniu i towarzyszące im wideotransmisje prezentowały postęp w

rożnych dziedzinach medycyny – między innymi w dziedzinie kardiologii, kardiochirurgii,

chorobach metabolicznych, onkologii, neurologii i endokrynologii. Głównym moderatorem

tej części konferencji był prof. Marian Zembala, a honorowym gościem prof. Tadeusz

Maliński z Ohio University, biochemik i naukowiec, autor pionierskich prac z dziedziny

nanomedycyny, dwukrotnie nominowany do Nagrody Nobla. Prof. Maliński wygłosił wykład

inaugurujący konferencję na temat ”Nanomedycyna dla serca”. Niezwykle ciekawy był panel

kardiochirurgiczno – kardiologiczny przeplatany bezpośrednimi transmisjami z Klinik: prof.

Andrzeja Bochenka w Katowicach, Mariana Zembali w Zabrzu, Częstochowskiego

Regionalnego Centrum Chorób Serca i Naczyń, Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca w

Ustroniu. W kuluarach podkreślano wysoki poziom dyskusji jaka wywiązała się między

wykładowcami, a operatorami w klinikach. Dotyczyły one operacji naprawczych zastawek

serca i zabiegów w ostrych zespołach wieńcowych, zastosowania stentów powlekanych,

możliwości skrócenia drogi pacjenta z zawałem serca do specjalistycznego ośrodka, tak by

nie tracić cennych dla ratowania serca minut. Dyskusje bardzo wzbogacił udział prof. Jana

Borowca ze Szwecji i prof. Adama Stysia z USA. Rolę i potrzebę takich interdyscyplinarnych

spotkań bardzo trafnie ocenił prof. Tadeusz Maliński jako biochemik i naukowiec: ”Regułą

jest, że od wynalazku czy stwierdzenia jakiegoś faktu naukowego do zastosowania w realnej

medycynie na poziomie lekarza rodzinnego upływa przynajmniej 10 lat. Tymczasem wyniki

naszych badań pozwalają na natychmiastowe zmiany, i to niewielkim kosztem, niektórych

procedur leczenia. Takie konferencje z udziałem teoretyków i praktyków medycyny

pozwalające na bezpośrednią wymianę myśli i doświadczeń, mogą znacznie skrócić czas

zastosowania wyników naszych prac. Jeżeli nawet tylko część przekazanych na tym forum

informacji z medycyny teoretycznej znajdzie zastosowanie, to będzie to dużym,

przekładającym się na zdrowie pacjentów osiągnięciem. Możemy to zrobić już teraz.”1

Zwrócono uwagę na zachodzące przemiany demograficzne, prowadzące do „starzenia się”

społeczeństw. Oznacza to potrzebę innego spojrzenia na problemy zdrowotne osób starszych,

obciążonych zwykle kilkoma równoległymi schorzeniami. „W centrum zainteresowania w

najbliższych latach powinna znaleźć się geriatria w nowoczesnym wydaniu, nie odsuwajmy

tej dziedziny, naszym pacjentem jest coraz częściej pacjent 80-letni, który pragnie cieszyć się

życiem”2 – powiedział prof. Marian Zembala.

Drugi dzień nawiązywał do dorobku filozoficznego i etycznego dr Biegańskiego – znaczenia

etyki i filozofii w zawodzie lekarza. Przypomniano, że dr Biegański nazywany był czasami

„profesorem bez katedry”, ponieważ swoje prace naukowe pisał z dala od ośrodków

uniwersyteckich. Jest autorem między innymi „Diagnostyki rożniczkowej chorób

18

wewnętrznych”- cennego podręcznika z dziedziny interny, neurologii, kardiologii, co

podkreślał w swoim wykładzie prof. Janusz Skalski: „we wspomnianym tu najważniejszym

dziele Biegańskiego, a kapitalnym podręczniku dla studentów i lekarzy, z którego korzystały

pokolenia polskich medyków, dział dotyczący chorób układu nerwowego opracowany jest

imponująco jak na realia XIX wieku. Dzięki nowoczesności, przejrzystości opracowania,

przystępności tekstu oraz włączeniu szeregu własnych obserwacji i przemyśleń Autora,

neurologia zawarta w tej pięknej książce stała się najcenniejszym źródłem wiedzy

neurologicznej dla kształcącej się młodzieży medycznej „przełomu wieku”. Znawcy

zagadnienia twierdzą wręcz, że ów podręcznik śmiało może konkurować z najlepszymi

podręcznikami neurologii powstałymi z końcem XIX i w początkach XX wieku, w skali

międzynarodowej”. Podobnie jeśli chodzi o kardiologię, ortopedię i chirurgię. Zagranicą dr

Władysław Biegański jest uważany za twórcę przełomu medycyny światowej.3 Jako filozof

uznawany jest za najwybitniejszego przedstawiciela polskiej szkoły filozoficzno – lekarskiej.

Nie sposób w tym krótkim artykule przedstawić wszystkich myśli i kwestii poruszanych

podczas tej niezwykłej sesji etyczno-filozoficznej, dlatego też podjęliśmy decyzję o

powstaniu wydawnictwa, które udokumentuje problemy i wykłady poruszane na konferencji.

Dla aktualnie studiującej medycynę młodzieży w dziełach dr. Biegańskiego znalazłoby się

wiele aktualnych prawd i wskazówek w zakresie etyki, filozofii i historii medycyny, gdyż jak

mówiono w czasie konferencji w wielu dziedzinach medycyny był on prekursorem. Śmiało

możemy nazwać go współtwórcą deontologii lekarskiej. Dr Biegański propagował także

higienę i profilaktykę, bo już wtedy dostrzegał znaczenie tego, co dziś określamy mianem

„zdrowego stylu życia”. Był założycielem częstochowskiego oddziału Polskiego

Towarzystwa Krajoznawczego i częstochowskiego oddziału Warszawskiego Towarzystwa

Higienicznego. Studentom i lekarzom szczególnie warto polecić, wydaną w 1897 r. książkę

”Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej”, której pamiątkowy reprint ukazał się w związku z

Rokiem Biegańskiego i naszą konferencją, i wraz z okolicznościowym medalem był

wręczany przez Prezydenta Miasta Tadeusza Wronę, podczas uroczystego zakończenia

konferencji, zasłużonym częstochowskim lekarzom i pielęgniarkom. Myśli tam zawarte są

cały czas aktualne i powinny być stale przypominane – np. gorąco propagowane przez niego

spostrzeżenie: „Nie może być dobrym lekarzem, ktoś kto nie jest dobrym człowiekiem” lub

inna myśl: „Medycyna urodziła się z niedoli, a jej rodzicami chrzestnymi były miłosierdzie i

współczucie”. Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, jeden z moderatorów sesji etycznej

powiedział: „Śmiano się ze mnie, w moim szpitalu, że na każdej odprawie, przez blisko 30 lat

przytaczałem myśli Biegańskiego lekarzom, że ich zadręczałem. Ale chciałem, aby wiedzieli,

co to znaczy chory człowiek, szacunek dla człowieka chorego, co to znaczy mieć serce dla

kogoś, kogo się leczy. Co znaczy zaufanie do lekarza. To wszystko dawały nam nauki

Biegańskiego”4.

Lekarze zrzeszeni w Towarzystwie Lekarskim Częstochowskim czują się

zobowiązani do kontynuowania idei swojego pierwszego Prezesa i Założyciela. Dr Biegański,

zakładając to stowarzyszenie w 1901r. miał na celu szerzenie wiedzy, postępu w medycynie,

wymianę doświadczeń. W tym samym celu od kilku lat organizowane są w Częstochowie

cykliczne konferencje naukowe. Współczesna technika pozwala wzbogacić te spotkania o

bezpośrednie transmisje z klinik w całej Polsce. Bezpośredni przekaz podnosi wartość

edukacyjną naszych konferencji i skraca drogę do poznania najnowszych osiągnięć medycyny

przez lekarzy z ośrodka nie będącego siedzibą wyższej uczelni medycznej. Te same

szlachetne idee przyświecają na pewno osobom, które wzięły udział w konferencji jako

wykładowcy i moderatorzy bez żadnego honorarium. To nie tylko grono ponad 20

prelegentów, którzy przyjechali do Częstochowy, ale również lekarze, którzy wykonywali i

19

komentowali zabiegi kardiologiczne i kardiochirurgiczne przeprowadzane w ośrodkach

klinicznych. Wdzięczni jesteśmy naszym gościom z zagranicy, prof. Janowi Borowcowi

(Szwecja), prof. Tadeuszowi Malińskiemu(USA), prof. Adamowi Stysiowi (USA), którzy bez

wahania odpowiedzieli na nasze zaproszenie i przyjechali na własny koszt, by wygłosić

wykład na naszej konferencji. Warto podkreślić, że byli oni także uczestnikami VI

Światowego Kongresu Polonii Medycznej, który odbył się w Częstochowie w 2006 r.

Przyjechali ponownie wspominając ogromny ładunek wiedzy i postępu częstochowskich sesji

a także miłą rodzinną atmosferę naszych spotkań.

W organizacji i finansowaniu tego wielkiego przedsięwzięcia pomógł nam

Prezydent Miasta Częstochowy Tadeusz Wrona, Okręgowa Izba Lekarska z jej

Przewodniczącym Zbigniewem Brzezinem, JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. Ewa Małecka Tendera, oraz wiele innych instytucji jak: Politechnika Częstochowska,

Filharmonia Częstochowska, Huta Częstochowa, Częstochowskie Przedsiębiorstwo

Komunalne. Dzięki pomocy finansowej Naczelnej Izby Lekarskiej w konferencji mogła

uczestniczyć spora grupa lekarzy polskiego pochodzenia z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rosji.

Niektóre z tych osób gościły w Częstochowie także podczas VI Światowego

Kongresu Polonii Medycznej. Wideotransmisje z sal operacyjnych tym razem

przeprowadziła na żywo firma NASK, godząc się na symboliczne wynagrodzenie.

Zawdzięczamy to w dużej mierze Jackowi Ciwińskiem z firmy NASK, który odpowiadał za

stronę techniczną tak udanych transmisji. Ta otwartość i bezinteresowność świadczy o tym, że

wiele osób docenia znaczenie propagowania wiedzy medycznej i postępu w medycynie.

Dzięki naszym sponsorom udział w konferencji był bezpłatny, chociaż zazwyczaj udział w

tego typu konferencjach kosztuje kilkaset zł.

Podczas uroczystości zakończenia konferencji zaszczytnym wyróżnieniem,

przeznaczonym dla starszych, zasłużonych lekarzy – członków Polskiego Towarzystwa

Lekarskiego, tytułem i sygnetem Medicus Nobilis uhonorowany został dr Stanisław

Gawrychowski, Honorowy Prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego, który całe

życie poświęcił dr. Władysławowi Biegańskiemu. Konferencję spuentował prof. Jerzy Woy-

Wojciechowski wykładem na temat „ Muzyka i medycyna” Na zakończenie wysłuchaliśmy

wspaniałego koncertu w wykonaniu Dariusza Stachury, Bogusława Pikały i Tria Stardust.

Oto jak podsumował konferencję prof. Jan Borowiec ze Szwecji, Prezes

Federacji Organizacji Polonijnych Zagranicą – członek Komitetu Honorowego Konferencji:

„Ja nie jestem ani zdziwiony, ani zdumiony. Jest to po prostu konsekwencja tego, co się w

Częstochowie od lat dzieje. To był kolejny sukces organizatorów. Koncepcja nośna i

aktualna. Problematyka tu poruszana – to pokazanie, czym środowisko medyczne nie tylko w

Polsce, ale na całym świecie żyje. Takie przypomnienie postaci tego wielkiego człowieka –

lekarza , filozofa, etyka dr. Władysława Biegańskiego jest jednym z dużych sukcesów tej

konferencji. Musimy zrewidować nasze stanowiska, nasze poglądy i opinie. To był bardzo

potrzebny moment na zatrzymanie się i zastanowienie oraz wzięcie pod uwagę o czym pisał i

mówił dr Biegański – jakim człowiekiem powinien być lekarz, czy jaki człowiek powinien

być lekarzem.

Chylimy czoła przed organizatorami, nie pierwszej zresztą, konferencji w

Częstochowie. Jeszcze raz gratuluję pani doktor i całemu zespołowi jak również

Prezydentowi Miasta, który wspiera te ważne nie tylko z punktu widzenia medycyny

wydarzenia”.5

Zaszczytem jest dla nas, że poproszony o podsumowanie konferencji prof.

Tadeusz Maliński powiedział: „Na światowym poziomie zorganizowana konferencja z

doskonałymi prezentacjami i to w miejscu, które nie ma medycznej uczelni.

20

Interdycyplinarna, wielka, wielka konferencja. Widać tu olbrzymią pracę zgranego zespołu

ludzi, pracę na światowym poziomie. To jest coś nadzwyczajnego, czego w innych częściach

świata nie widziałem. Pogratulować doktor Beacie Zawadowicz i Częstochowie.”6

Podsumowując – w konferencji wzięło udział ponad 500 uczestników z Polski i

innych krajów, którzy zapoznali się z najnowszymi osiągnięciami w rożnych dziedzinach

medycyny. Zasygnalizowaliśmy również, że w związku z przemianami demograficznymi

medycyna i służba zdrowia stają przed nowymi wyzwaniami. Odkryciem dla wielu osób było

zapoznanie się z dorobkiem dr Władysława Biegańskiego, jego postawą jako etyka i filozofa.

Rola edukacyjna i inspiratorska konferencji była ogromna.

Beata Zawadowicz

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego

1 Z wywiadu udzielonego przez prof. Malińskiego red. Annie Wyszyńskiej dla tygodnika „Niedziela”

2 Z wypowiedzi dla red. Anny Wyszyńskiej z tygodnika „Niedziela”

3 Za prof. Gerwazym Świderskim pow. prof. Wolff (Kanada)

4 Z wywiadu dla red. Joanny Bar dla czasopisma „Puls Regionu”

5 Z wywiadu dla red. Joanny Bar dla czasopisma „Puls Regionu”

6 Z wywiadu dla red. Joanny Bar dla czasopisma „Puls Regionu”

VI POLONIJNA KONFERENCJA MEDYCZNA

“Integration of Subspecialties”

Dimaro, Wlochy

March 10 – 12, 2008

Po raz kolejny spotkalismy sie w srodku ALP, by cieszyc sie sloncem i gorami, chwila wspolnego

przebywania z Rodzina, rozmowami z blizszymi i dalszymi Kolegami. Coroczne spotkania,

organizowane z wielkim sukcesem przez niestrudzonego dr. Zbyszka Kosteckiego z Niemiec sa

rowniez okazja do poznania roznych ciekawostek medycznych, ktore czesto sa znane jedynie w

waskich kregach specjalistow. Temu wlasnie celowi sluza wieczorne spotkania pod haslem

„Intergration of subspecialties” organizowan juz po raz szosty podczas tego obozu narciarskiego. Jest

to rowniez okazja dla ludzi, uczestnikow obozu, ktorzy nie sa lekarzami, aby przysluchali sie naszym

problemom, pytaniom, by mogli uczestniczyc w symposjum nie tylko jako bierni uczestnicy ale

rowniez aktywni dyskutanci, przedstawiac swoje, niekiedy odrebne ale zawsze ciekawe do uslyszenia

dla lekarzy opinie „z zewnatrz”.

21

Tegoroczna konferencja miala trzy zasadnicze nurty: Mozg i starzenie sie, nowosci w roznych

dziedzinach medycyny oraz tematy rozne.

Prof. Jaroslaw Krejza (Radiolog z Univ. of Pennsylvania) mial wyklad pod

haslem „Uroda i mozg”. Nasz mozg i sposob patrzenia na otaczajaca nas

rzeczywistosc podlega dzialaniom hormonow znamiennych dla plci: inaczej moze

widziec te rzeczywistosc kobieta, inaczej mezczyzna. Juz niedlugo bedziemy w

stanie sledzic i dokumentowac tory myslenia zwiazane z konkretnymi

wydarzeniami ktore obserwujemy.

Dr. Malgorzata Lutoslawska (Niemcy) mowila o problemach starzejacego sie

spoleczenstwa. Starzejemy sie wszyscy – rodzi to wiele nowych problemow

zarowno dla pracodawcow, politykow, legislatorow jak i dla lekarzy.

W swietle dyskusji, szersze spojrzenie przedstawil Prof. Grzegorz Opala

(Neurolog z Slaskiego Uniw. Medycznego). Przedstawil prognozy demograficzne

okreslajace wzrost liczby ludzi powyzej 65 lat zycia z aktualnych 14% do 23 % w

2030 roku. Rodzi to koniecznosci przewidywania konsekwencji psychospolecznych

z odpowiednimi zmianami w polityce spolecznej i zdrowotnej roznych panstw.

Dr. Janusz Targonski (Chirurg z Niemiec) opisal nieoperacyne metody leczenia

zmarszczek, linii na twarzy pojawiajacych sie wraz z wiekiem. Botoks wydaje sie

nadal byc najczesciej stosowanym srodkiem dla poprawy pomarszczonej twarzy.

Trzeba jednak pamietac o mozliwych ubocznych, czesto nieoczekiwnaych

konsekwencjach jego stosowania.

Dr Janusz Plawner (Urolog z New York Univ.) w sposob bardzo profesjonalny

przedstawil trudny temat dysfukncji wzwodu. Mowil o medycznych metodach

leczenia i poprawy funkcji. Obalil jednoczesnie wiele mitow, ktore budowane sa

biznesem i oczekiwaniami, a nie faktyczna zmiana anatomiczna czy tez

fizjologiczna narzadu.

Drugi nurt to nowosci medyczne z roznych dziedzin:

Prof. Stanislaw Wos (Kardiochirurg z Slaskiego Uniw. Medycznego)

udokumentowal niezwykle interesujacy wywod z filmem wykazujacym ze serce

jest spirala, ktora mozna praktycznie rozlozyc (rozwinac) a nastepnie zwinac z

powrotem. Trudno uwierzyc, ze anatomia moze kryc jeszcze jakies niespodzianki u

progu XXI wieku.

Prof. Andrzej Matyja (Chirurg z Uniw. Jagiellonskiego) mowil a aktualnych

zasadach badan screeningowych raka okreznicy i zastosowaniu roznych metod

kolonoskopii. Wyklad wywolal goraca dyskusje dot. standardow postepowania

wobec mozliwosci ich finansowania w roznych krajach.

22

Prof. Marek Rudnicki (Chirurg z Univ. of Illinois) zaprezentowal niektore

metody minimalnie inwazyjnych postepowan w schorzeniach piersi.

Ultrasonograficzna sonda umozliwia usuniecie guzka sutka bez koniecznosci

„tradycyjnej” operacji. Pooperacyjne naswietlanie calej piersi zastepowane jest

miejscowa brachyterapia z uzyciem Mammosite lub XOFT.

Prof. Krzysztof Sodowski (Ginekolog z Slaskiego Uniw. Medycznego) pokazal

niezwykle obrazy sonograficzne twarzy plodu w roznym okresie ciazy. Przedstawil

zarysy opieki prenatalnej wprowadzanej w Polsce, Niemczech i Francji.

Dr. Jozef Mazurek (Ginekolog z Chicago) zaznajomil zebranych z kilkoma

nowosciami w ginekologgi i poloznictwie w USA. Krotko przedstawil najnowsze

metody zapobiegania ciazy. Omowil rowniez aktualne zasady i wskazania do ciecia

cesarskiego, jak i mozliwosci zastosowania robota do operacji ginekologicznych.

Dr. Agnieszka Crerar-Gilbert (Anestezjolog z Londynu) zastanawiala sie,

dlaczego w Polsce nie ma programu ATLS (Advanced Trauma Life Support).

Dzieki ATLS wprowadzonemu w wielu krajach, udalo sie skoordynowac i

wprowadzioc standardy postepowania w przypadkach urazowych, dzieki czemu

uratowano wiele ofiar wypadkow. Proby wdrozenia systemu w Polsce przed 10 laty

nie znalazly wowczas poparcia wsrod krajowych partnerow.

Spotkanie bylo rowniez okazja do prezentacji wykraczajacych poza tematyke scisle medyczna.

Dr. Zbigniew Kostecki (Prezes Pol. Tow. Medycnego w Niemczech) przedstawil

aktualny stan banku danych o lekarzach polskiego pochodzenia na swiecie. Bank

bedzie informacja dla wszystkich (lekarzy, pacjentow, kompanii

ubezpieczeniowych, etc. ) o mozliwosciach leczenia u lekarzy mowiach po polsku

w roznych miejscach na swiecie.

Mr. Pawel Kostecki (San Francisco) podzielil sie z zebranymi ostatnimi

nowosciami z Sillicon Valey. System HD DVD jest wyparty przez nowy system

zwany Blu-ray. Mowil o mozliwosciach porozumiewania sie poprzez Internet

(VOIP), tanich rozmowach, jak i bankach zdjec w Internecie i mozliwosciach z ich

korzystania.

Mr. Cezary Bednarkiewicz (Fundacja Rozwoju

Kardiochirurgii, Zabrze) oraz Mr. Jacek Kulisiewicz

(Niemcy) zachecali do stosowania odzywczych i witaminowych

supplementow mogacych wplywac na tezyzne fizyczna i

zdrowie.

Ms. Marzena Pierscionek (Krakow) przedstawila mozliwosci mistrzow

architektury i renowacji, ktorzy przeksztalcili zniszczony budynek w Krakowie w

piekny i nowoczesny Hotel.

23

Wieczorne spotkania cieszyly sie duzym zainteresowaniem. Prezentacje stanowily zaczynek do

dyskusji, przenoszonych czesto rowniez do dalszych wieczornych spotkan, czy tez rozmow kolejnego

dnia w gondolach czy na wyciagach. Spotkania poznawcze byly tez okazja do budowania nastroju

sportowego, zwiazanego z zawodami narciarskimi. .

Tegoroczna Konferencja odbywala sie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycznego w

Niemczech oraz Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyznie. Jej organizatorem byl dr.

Marek Rudnicki (Chicago).

Dimaro, Alpy włoskie

XII Swiatowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych

w Narciarstwie Alpejskim

KS “Bronek”

13 marca 2008 r. w Alpach włoskich na stoku Brenzi Slope zostały przeprowadzone XII

OEwiatowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim. Organizatorem

Mistrzostw był prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago dr Bronisław Orawiec. Natomiast

zimowisko przygotował prezes Kongresu Polonii Niemieckiej dr Zbigniew Kostecki.

Mistrzostwa odbyły się w pięknej alpejskiej scenerii górskiej, przy słonecznej pogodzie i

świetnych warunkach oeniegowych na stoku Brenzi Slope (2092 m) w Alpach włoskich. Stok

narciarski i bramki do slalomu giganta przygotowała włoska szkoła narciarska – Scuola Sci –

Folgarida-Marilleva. Bramki do slalomu giganta ustawił dyrektor szkółki Stefano Simi. Do końcowej

punktacji zaliczano sumę dwóch przejazdów.

Patronat nad zawodami sprawowały organizacje: Naczelna Rada Lekarska (prezes dr

Konstanty Radziwiłł, Polska), Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych (prezes prof. Jan

Borowiec, Szwecja), Kongres Polonii Niemieckiej (prezes dr Zbigniew Kostecki, Niemcy) oraz

Zwi¹zek Lekarzy Polskich w Chicago (prezes dr Bronisław Orawiec, USA). Z zimowiska

skorzystały 292 osoby z następujących 13 państw: Anglii, Australii, Austrii, Francji, Holandii,

Kanady, Malezji, Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji oraz Tajlandii. W

zawodach startowało 76 osób. Skład Komisji Sędziowskiej stanowili: prof. Władysław Pierzchała

(przewodniczący, Polska), doc. Andrzej Matyja (wiceprzewodniczący, Polska), dr Danuta

Kostecka, dr Zbigniew Kostecki, dr Maria Kubek, dr Małgorzata Zaremba, (Niemcy), dr Anna

Poloñska, prof. Halina Woś (Polska), dr Grażyna Orawiec, mgr Elżbieta Pławner, dr Joanna

Rudnicka (USA), dr Bronisław Orawiec (organizator, USA).

Wśród dzieci młodszych (do 10 lat) I miejsce zdobył Kuba Łyniewski, II pozycję

zajęła Alicja Laske, a III – Mateusz Woźniak (wszyscy z Polski).

24

W grupe starszej: I miejsce – Adam Kękuś, II – Aleksander Petrys, a III – Paulina Łyniewska

(wszyscy z Polski).

W grupie lekarskiej pań powyżej 60 r.ż. zwyciężyła Anna Polońska (Polska) przed

Kazimierą Wiśniewską (Polska). W grupie pań (35-60 lat) I miejsce zdobyła Teodozja

Arkuszewska (Polska), II miejsce – Klaudia Krzyżanowska (Niemcy), a III – Małgorzata

Konturek (Niemcy). W grupie poniżej 35 r.ż. I miejsce – Maria Mituś (Polska) przed Agnieszką

UrgaczLechowicz (Polska).

Wśród lekarzy grupy powyżej 65 r.ż. zwyciężył Grzegorz Opala (Polska) przed Stanisławem

Wosiem (Polska). W najliczniejszej grupie lekarzy (50-65 r.ż.) triumfował Bronisław Orawiec

(USA), na drugim miejscu uplasował się Janusz Piątkowski (Niemcy), a trzecie miejsce zajął

Zbigniew Orawski (Niemcy). W grupie 35-50 r.ż. zwyciężył Zbigniew Jabłoński (Niemcy) przed

Jarosławem Kamińskim (Niemcy) i Janem Gniadkiem (Polska). W grupie poniżej 35 r.ż., I miejsce

zajął Szymon Skoczyński, II miejsce – Jakub Kenig, a III – Adam Pierzchała (wszyscy z Polski).

W klasyfikacji generalnej z uwzglêdnieniem wieku wg przelicznika FIS wśród pań I miejsce

zdobyła Anna Polońska, II – Klaudia Krzyżanowska, a III – Maria Mituoe. Natomiast wśród

panów I miejsce wywalczył Bronisław Orawiec, II miejsce zajął Szymon Skoczyński, a III – Adam

Pierzchała.

W konkurencji drużynowej I miejsce zajęli Szymon Skoczyñski i Jakub Kenig (Polska), II

miejsce – Bronisław Orawiec i Janusz Pławner (USA), a trzecią lokatę – Janusz Piątkowski i

Zbigniew Orawski (Niemcy).

W grupie rodzin i sympatyków woeród pañ najlepszą okazała się Magdalena Łyniewska

przed Dorotą Donocik oraz Katarzyną Panek (wszystkie z Polski). Natomiast wśród panów grupy

starszej I miejsce zdobył Henrik Krisch, II – Ryszard Baran , a III Mirosław Jarocki (wszyscy z

Niemiec). W grupie młodszej I miejsce zajął Krzysztof Woś (Polska), II miejsce – Stanisław Bafia

(USA), a III – Wojciech Panek (Polska).

Honorowi goście: prezes Kongresu Polonii Niemieckiej – dr Zbigniew Kostecki z żoną dr

Danutą, członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej – doc. Andrzej Matyja z żoną dr Martą,

konsultant krajowy d/s pulmonologii, były Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (OEUM) –

prof. Władysław Pierzchała z żoną – prorektor ŚUM prof. Krystyną, konsultant krajowy d/s

kardiochirurgii – prof. Stanislaw Woś z żoną prof. Haliną, były Minister Zdrowia RP – prof. Grzegorz

Opala z żoną dr Barbarą, były dziekan SUM – prof. Lech Poloński z żoną dr Anną, wiceprezes

Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych – prof. Marek Rudnicki z żoną dr Joanną oraz były

prezes ZLP w Chicago – dr Józef Mazurek.

Sponsorzy Mistrzostw: prof. Lech Poloński – współwłaściciel Polskiej Grupy Medycznej

(Katowice), dr Konstanty Radziwiłł – prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (Warszawa), doc. Andrzej

Matyja i dr Jerzy Kękuś – dyrektorzy NZOZ „Medicina” (Kraków), dr Jan Gniadek – dyrektor

NZOZ „Twoje Zdrowie” (Katowice), dr Paloma i Jacek Kulisiewiczowie (Niemcy), Państwo Elżbieta

i Stanisław Bafiowie – „E.S. Windows” (Chicago), prof. Grzegorz Opala – Stowarzyszenie Pomocy

Klinice Neurologii Wieku Podeszłego (Katowice), Pan Adrian Mazur – prezes firmy Gomobile

(Katowice) oraz dr Bronisław Orawiec – Cardiology (Chicago).

Uroczyste zakończenie Mistrzostw odbyło się w hotelu Holiday Inn, Dimaro, Włochy.

Imprezę prowadził, a następnie podsumował dr Bronisław Orawiec, który powiedział m.in.: (…)

Szanowni Pañstwo, Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na zakoñczeniu XII Światowych

Mistrzostw Lekarzy Polonijnych w Narciarstwi Alpejskim. Dziękuję zawodnikom Mistrzostw za bardzo

liczny udział, a widzom za wspanialy, gorący doping. Dziękuję prezesowi Kongresu Polonii

Niemieckiej i jednocześnie wiceprezesowi Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych dr

Zbigniewowi Kosteckiemu za wspaniałe zorganizowanie tegorocznego zimowiska. Dzięki temu

mogliśmy przeprowadzić po raz ósmy Mistrzostwa Lekarzy w Alpach. Przypominam, że zawody te

zaczęły się 14 lat temu w Górach Skalistych w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję wszystkim

narciarzom, gooeciom i sympatykom KS “Bronek” za uczestnictwo w zawodach. Gorąco dziękuję

sponsorom pucharów, medali, nagród oraz upominków (…). Moi Kochani, Czas jest nieubłagany i

pędzi naprzód. XII Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim przeszły do

historii sportu lekarskiego. Tegoroczne zawody dostarczyly nam wiele wrażen, głębokich przeżyć i

emocji. Cieszy fakt, że nasze spotkania towarzyskie i zawody sportowe rozwijają się bardzo

pomyoelnie. Każdego roku mamy coraz większą ilością uczestników zimowiska i zawodników.

25

Uprawianie narciarstwa powoduje, że czujemy się młodziej, jesteśmy zdrowsi i mamy lepszą kondycją

fizyczną i psychiczną. Gratuluję uczestnikom Mistrzostw sukcesów sportowych, a wszystkim

uczestnikom zimowiska dziękuję za stworzenie wspaniałej atmosfery towarzyskiej(…)

Trofea, medale, dyplomy, nagrody i upominki zwycięzcom (trzy 1-sze miejsca w

poszczególnych grupach) wręczali: prof. Władys³aw Pierzchała (przewodniczący Komisji), dr

Zbigniew Kostecki (prezes KPN), doc. Andrzej Matyja (reprezentujący NRL i NZOZ „Medicina”)

oraz dr Bronisław Orawiec (prezes ZLP, organizator). W sumie wręczono rekordową ilość 60

pucharów, 130 dyplomów oraz 26 medali. Uczestnicy Mistrzostw otrzymali dyplomy, a wszyscy

zwycięzcy – upominki ufundowane przez hojną Polską Grupę Medyczną. Dr Z. Kostecki (organizator

zimowiska) oraz dr B. Orawiec (organizator Mistrzostw) otrzymali okazałe puchary od NZOZ

„Medicina”. Sponsorom wręczono pamiątkowe medale, dyplomy, plakaty, Komunikaty ZLP oraz

książki pt. XV-lecie Klubu Sportowego „Bronek” ZLP w Chicago.

B .Orawiec

26

Zdjęcia:

 1. Zapisy. Od lewej: Elżbieta Pławner, Halina Wos, Anna Poloñska, Danuta Kostecka, Joanna

Rudnicka, Bronisław Orawiec, Grażyna Orawiec, Barbara Opala, Małgorzata Zaremba. Holiday

Inn, Dimaro, Włochy. 11 marca 2008.

 1. Od lewej: Szymon Skoczyński, Bronisław Orawiec, Marcin Sodowski, Marek Rudnicki. Monte

Spolverino. Alpy 2008.

 1. Czołowi zawodnicy XII Swiatowych Mistrzostw Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim. Od lewej:

Marcin Sodowski, Szymon Skoczyñski, Bronisław Orawiec. Brenzi Slope, Alpy. 13 marca

2008.

 1. Grupa uczestników Mistrzostw. Od lewej: Bronisław Orawiec, Joanna Rudnicka, Grażyna

Orawiec, Beata Stochaj, Grzegorz Opala, Janusz Pławner, Marek Rudnicki, Stanisław Woś,

Anna i Lech Poloñscy.

 1. Bronisław Orawiec na trasie slalomu giganta. I miejsce wśród lekarzy grupy starszej oraz

zwycięzca w klasyfikacji generalnej wg. FIS. Brenzi Slope, Alpy włoskie. 13 marca 2008.

Bronisław Orawiec

Chirurg mezczyzna roku 2007 w Chicago

Czytelnicy Magazynu „Szikagowianka” wybrali Dr Marka Rudnickiego, viceprezesa naszej

Federacji, znanego w Polonii Chicagowskiej chirurga Mezczyzna Roku. Uznano w ten sposob jego

wieloletni program walki z rakiem piersi w srodowisku polonijnym (Polish American Breast Cancer

Awareness Program) jak rowniez pamietna akcje przez niego prowadzona przeciwko szkalowaniu

Polakow przez telewizje FOX. W obecnosci prawie dwoch tysiecy widzow odebral on nagrode od

Redaktor Naczelnej Magazynu, p. Anny Barauskas oraz specjalnie przybylej w tym celu p. Anny

Guzik, zwyciezczyni polskiej wersji „Tanca z Gwiazdami”. Podczas tej samej imprezy wybrano

Kobiete Roku oraz Miss Magazynu Szikagowianka. Impreza cieszyla sie duzym zainteresowaniem

srodkow przekazu, a jej fragmenty pokazywano wielokrotnie w telewizyjnych programach

informacyjnych zarowno krajowych, jak i tych przeznaczonych do srodowisk polonijnych.

Zdjecia:

1.Red. Barauskas oraz Anna Guzik wreczaja Statuetke Szikagowianki Mezczyznie Roku –

dr Markowi Rudnickiemu

2.Mezczyzna Roku po otrzymaniu nagrody. Z prawej p. Anna Guzik, zyciezczyni polskiej

wersji Tanca z Gwiazdami

27

Do Redakcji przeslano, z prosba o dalsze przekazanie:

1)

Zaproszenie i program konferencji „Postepy medycyny, etyka i filozofia w

medycynie”, konferencja odbyla sie w Czestochowie w dniach 23-24XI 2007 (Jan

Borowiec – 30.12.2007)

2)

Zaproszenie do udzialu w badaniu jakosci leczenia chirurgicznego (Pawel

Mroczkowski – 28.02.2008)

e-mail: pawel.mroczkowski@medizin.uni-magdeburg.de

tel: + 49 3916715405

3)

Program XI Europejskiego Kongresu Katolickich Stowarzyszen Lekarskich, ktory odbedzie

sie w Gdańsku w dniach 11 – 14 września 2008 roku (Jan Borowiec – 28.02.2008)

www.feamc2008.org

4)

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycznego w Republice Czeskiej (Danuta Chwajol –

28.02.2208) Adres: ptmrc.virt.cz

5)

Zaproszenie na wyklad ”Z polskiej tradycji filozoficznej XX wieku” (Danuta Chwajol –

28.02.2008)

Redakcja Biuletynu:

Redaktor naczelny – A Klobukowski

Komitet redakcyjny: Bronislawa Siwicka, Marek Rudnicki, Jan Borowiec, F Forycki,

 1. Konopka, J.Kasina

Adres Biuletynu:

Andrzej Klobukowski

aklobukowski@t-online.de

Karl-Marx-Strasse 139 d

12529 Schoenefeld

BRD

Inne posty

Rejestracja na Jubileuszowy Kongres Polonii Medycznej

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy, Jubileuszowy Kongres Polonii Medycznej odbędzie się już za kilka miesięcy. Organizatorzy wielkiego międzynarodowego spotkania polskich medyków z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem przygotowują Państwu konferencje naukowe oraz spotkania towarzyskie. Chcemy nasz pobyt w Krakowie uczynić świętem polskiej myśli naukowej oraz sposobnością na nawiązanie i odnowienie przyjaźni. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu ze specjalnym zaproszeniem przygotowanym Państwu przez Panią Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, dr Kornelię Król. Celem ułatwienia Państwu wglądu w sam Kongres, podajemy kilka niezbędnych odnośników: Strona internetowa Kongresu:  https://kongrespoloniimedycznej.org/ Rejestracja:https://kongrespoloniimedycznej.org/rejestracja Program Naukowy:https://kongrespoloniimedycznej.org/o-kongresie/edycja-2024/program-kongresu Do zobaczenia w Krakowie, Prezes i ZarządFederacji Polonijnych Organizacji Medycznych
Placeholder

Rejestracja i program obchodów 35-lecia AMOPF

AMOPF świętuje 35. rocznicę nieprzerwanej działalności spotkaniem, które odbędzie się 25 maja 2024 roku w Ambasadzie Polski we Francji (57 rue Saint Dominique 75007 Paryż. Metro, RER: Invalides). Mamy nadzieję, że licznie się Państwo zjawią. W dwóch załącznikach znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące tego spotkania: Mam nadzieję, że spotkamy się licznie 25 maja. Przesyłam serdeczne pozdrowienia Dr Pierre KonopkaPrezes Honorowy AMOPF w imieniu Zarządu. P.S. Możecie Państwo wydrukować Formularz Zgłoszeniowy, wypełnić go ręcznie i zeskanować, aby wysłać jako załącznik do Państwa maila. Jeśli nie mogą Państwo zeskanować swojego formularza, można go sfotografować i wysłać za pomocą smartfona. PROGRAM SPOTKANIA 14:15-14:30 – PowitaniaKONFERENCJA HISTORYCZNAModeratorzy: P.Konopka, K.Klimczak14:30-15:00 – Polscy lekarze we Francji w XIX wieku (K.Klimczak, P.Konopka)15:00-15:15 – Polscy lekarze we Francji ... Rejestracja i program obchodów 35-lecia AMOPF