Uncategorized

Biuletyn35

19 stycznia, 2022

Biuletyn Federacji

Polonijnych Organizacji Medycznych

Nr 17/2005 (35) maj 2005

Wydanie internetowe

Do poprzeniego numeru Biuletynu

W dzisiejszym numerze

Program VI Światowego Kongresu Polonii Medycznej w Częstochowie

Droga z Polski do Szwecji – Janusz Kasina

Zagraniczni lekarze w Szwecji – Janusz Kasina

PAHA Seminar – Kris Murawski

Dr £ukasz Kulczycki i Księżniczka Anna – Kris Murawski

VI Światowy Kongres Polonii Medycznej w Częstochowie

I. Organizatorzy:

1. Rada Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych reprezentowana przez wiceprezydenta RF assoc. prof. Jana W. Borowca.

2. Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie reprezentowana przez przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej dr Zbigniewa Brzezina.

3. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie reprezentowana przez prezesa Naczelnej Rady lekarskiej dr Konstantego Radziwiłła

4. Urząd Miasta Częstochowy reprezentowany przez prezydenta Częstochowy Tadeusza Wronę.

II. Komitet organizacyjny kongresu.

1. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

2. Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą ORL w Częstochowie.

3. Redaktor naczelny „Częstochowskiej Gazety Lekarskiej”.dr. Krzysztof Muskalski.

4. Przedstawiciele Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych.

5. Przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy.

6. Przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej

III. Termin:

1. 21 – 24 czerwiec 2006 r.

IV. Miejsce (propozycje).

1. Filharmonia Częstochowska

2. Akademia Polonijna w Częstochowie

V. Noclegi.

1. Dom Pielgrzyma.

2. Akademiki.

3. Hotele.

VI. Ramowy program kongresu (projekt).

A). Dzień przyjazdu.

1. Przyjazd uczestników 21.06.06. (sroda)

2. Rejestracja uczestników w biurze kongresu.

3. 17.00 Otwarcie Igrzysk Polonijnych.

4. Wieczorna msza św. na Jasnej Górze dla uczestników kongresu.

B). Dzień I.

1. 09.00 Otwarcie kongresu w Filharmonii Częstochowskiej

2. Uroczysty koncert i koktajl w salach Filharmonii

3. 11.-13.30 Sesja naukowa (wyklady gosci honorowych – Star lectures).

4. 18.00 Wieczorny koncert: Zespół „Śląsk” – piknik w Koszęcinie

C). Dzień II.

1. 10.00 – 13.30 Sesja naukowa

2. 13.30 – 15.00 Przerwa obiadowa.

3. 15.00 – 18.30 Sesja naukowa.

4. 20.00 Bankiet w hotelu „Mercure Patria”

D). Dzień III.

1. 10.00 – 13.,30 Sesja naukowa

2. 13.30 – 15.00 Przerwa obiadowa.

2

3. 15.00 – 18.00 Finały Igrzysk Polonijnych.

4. 18.00 Zakończenie VI Światowego Kongresu Polonii Medycznej.

E). Dzień IV (niedziela)

1. Rajd rowerowy dla lekarzy po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

VII. Propozycje konferencji naukowych.

1. Urazowosc – wyadki komunikacyjne- medycyna katastrof. ( + Pokaz ratownictwa w Państwowej Szkole Pożarnictwa w Częstochowie.)

2. Choroby ukladu krazenia.

3. Choroby nowotworowe.

4. Wejście nowych państw do unii Europejskiej w powiązaniu z etyka lekarską.

5. Sesja stomatologiczna.

6. Sesja okulistyczna.

7. Sesja wolnych doniesien

8. Posiedzenie: Konwenty Przewodniczących ORL.

VIII. Imprezy towarzyszące.

1. Igrzyska Polonijne – rozpoczęcie:

– środa – 10.00 – otwarcie Igrzysk i rozpoczęcie turnieju tenisa zimnego

– czwartek, piątek – kontynuacja zawodów w dyscyplinach, na które będzie zainteresowanie

– sobota finały Igrzysk Polonijnych, zakończenie i rozdanie medali w trakcie zakończenia kongresu – sobota

– niedziela – V Jurajski Rajd Rowerowy Lekarzy

2. Targi pracy w trakcie trwania obrad.

3. Wystawy sprzętu medycznego.

4. Sejmik Polonijny – otwarte forum.

5. Konferencja organizacji pozarządowych sponsorujących ochronę zdrowia w Polsce.

6. Wystawa lekarzy twórców.

IX. Imprezy towarzyszące dla rodzin uczestników kongresu.

1. Imprezy sportowe:

b). golf i mini golf dla dzieci,

3

c). tor gokartowy dla dzieci,

d). rajd rowerowy,

e). bankiety,

4. Plener malarski.

„Droga z Polski do Szwecji”

Wiele formalnosci zwiazanych z rozpoczeciem pracy za gra-nica zostalo znacznie uproszczonych. Nie oznacza to jednak, ze przedsiewziecie jest bezproblemowe. Chcac rozpoczac pra-ce w Szwecji potrzebne jest uzyskanie prawa

do stalego lub czasowego pobytu i pracy, szwedzki dyplom lekarza, biegla znajomosc w pismie i mowie szwedzkiego jezyka potocznego i medycznego oraz znalezienie miejsca zatrudnienia.

W zwiazku z majowym powiekszeniem Unii Europejskiej o 75 mln ludzi, znaczna czesc rza-dow dotychczasowych panstw czlonkowskich postanowila chronic swoj rynek pracy przed naplywem pracownikow z nowych panstw Unii. Wedlug obowiazujacych ustalen, kazde z panstw czlonkowskich moze przez najblizsze 7 lat stawiac przeszkody w wolnej migracji sily roboczej. Z prawa tego nie skorzystaly Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja. Pozostale panstwa wprowadzily wstepne ograniczenia na okres od 2 do 5 lat, zastrzegajac sobie prawo do ich przedluzenia.

Szwecja kieruje sie w stosunku do Polakow zasadami obowiazujacymi w krajach, ktore pod-pisaly umowe ESS (kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwaj-caria). Streszczajac, zasady mowia, ze osoba z obszaru ESS ma prawo do pobytu poza krajem swojego stalego zamieszkania przez 3 miesiace. Osoba poszukujaca w tym okresie pracy ma prawo do zasilku dla bezrobotnych wyplacanego przez podatnikow kraju swojego pochodzenia. Po uplywie trzech miesiecy wymagane jest zezwolenie na pobyt .

Zezwolenie to dostaje osoba mogaca zagwarantowac swoje utrzymanie na terenie danego kraju. Po otrzymaniu stalej pracy wydawane jest zezwolenie na pobyt na okres 5 lat.

Jezeli gwarantowany okres zatrudnienia jest krotszy niz 1 rok, otrzymuje sie zezwolenie na ten okres czasu na jaki gwarantowane jest zatrudnienie. Osoba otrzymujaca prawo do pobytu ma takie same prawa jak obywatele danego kraju, w ktorym sie przebywa.

Dotyczy to zarowno warunkow pracy, placy jak i ubezpieczen spolecznych. Uzyskanie szwedzkiego dyplomu lekarza jest dla polskiego lekarza przedsiewzieciem stosunkowo prostym. Nalezy przeslac do szwedzkiego Ministerstwa Zdrowia wypelniony jednostron-nicowy formularz, ktory jest dostepny na stronach internetowych Socialstyrelsen (Ministerstwo Zdrowia). Do formularza zalaczyc nalezy kopie polskiego dyplomu, kopie paszportu oraz oryginal zaswiadczenia stwierdzajacego, ze ma sie niczym nieograniczone prawo wykonywania zawodu na terenie Polski. Zaswiadczenie to nie moze byc starsze niz 3 miesiace, ma byc napisane e jezyku angielskim lub przetlumaczone przez tlumacza przy-sieglego na angielski lub szwedzki. Powinno zalaczyc sie takze spis dotychczasowych osiag-niec zawodowych. Zgodnosc kopii z oryginalem ma byc potwierdzona przez odpowiedni urzad, organizacje zawodowa lub notariusza. Po kilku miesiacach dostaje sie ze Sztokholmu

4

list ze swoja nowa szwedzka legitymacja lekarza. Uznanie polskiego dyplomu lekarza nas-tepuje wiec w sposob automatyczny. Proces potwierdzenia dyplomu ma na celu nie tyle wy-kazanie, ze dany lekarz ma odpowiednie kwalifikacje, co raczej stwierdzenie, ze nie ma przeszkod w wydaniu dyplomu.

Dawne, stosunkowo trudne egzaminy z jezyka szwedzkiego, zostaly zniesione.

Uznanie czy dany lekarz zna jezyk szwedzki, w stopniu wystarczajacym do podjecia pracy, nalezy obecnie do pracodawcy. W praktyce jednak, pracodawca wymaga przedstawienia zas-wiadczenia o co najmniej, alternatywnie, dostatecznej ocenie z kursu B w gimnazjum, zali-czeniu organizowanych przez uniwersytety kursow z jezyka szwedzkiego, zaliczeniu uniwer-syteckiego testu jezykowego Tisus lub owocnym ukonczeniu rownowaznego kursu jezykowe-go organizowanego przez innego uznanego organizatora kursow jezykowych,

np. Folkuniversitetet.

Znalezienie miejsca pracy, znajac jezyk szwedzki i majac szwedzka legitymacje, jest najlatwiejsze w polnocnych rejonach Szwecji. Szczegolnie poszukiwani sa lekarze domowi, psychiatrzy, radiolodzy i anestezjolodzy.

Glownym problemem w calym przedsiewzieciu wydaje sie byc biegla znajomosc jezyka.

Jest on wprawdzie niezbyt skomplikowany, jednak przed podjeciem pracy, musi byc on opa-nowany na stosunkowo wysokim poziomie. Najlepsza metoda nauki obcego jezyka jest wy-jazd do danego kraju i nauka jezyka na miejscu. Tutaj jednak przeszkoda jest bariera czasowa – po uplywie 3 miesiecy i niepodjeciu pracy trzeba powrocic do Polski oraz bariera ekono-miczna – mieszkanie i kursy w Szwecji sa kosztowne, a chcac intensywnie uczyc sie, trudno jest pracowac.

Szczegolowe informacje dotyczace przepisow, adresow szpitali i innych istotnych danych potrzebnych w trakcie rozwazan na temat podjecia pracy w Szwecji znalezc mozna na stronach internetowych:

www.sos.se

www.slf.se

Janusz Kasina.

Zagraniczni lekarze w Szwecji

”Szwedzka sluzba zdrowia jest swiadkiem, histo_rycznie oceniajac, unikalnego proce-su”, stwierdzil w trakcie naszej rozmowy Leif Gudmundson – dyrektor Wydzialu Uprawnien i Wyksztalcenia w Socialstyrel-sen (szwedzkie Ministerstwo Zdrowia). Dramatycznie szybko wzrasta ilosc lekarzy, ktorzy ukonczyli swoje studia za granica. Co roku konczy szwedzkie uczelnie me-dyczne okolo 800 lekarzy. W roku 2001 szwedzkie legitymacje otrzymalo 1329 le-karzy, o 144 wiecej niz w roku 2000. Z tego 44 procent, czyli 588 lekarzy zdobylo swoje wyksztalcenie poza Szwecja. W roku 2003 wydano juz 1697 legitymacji, z czego po raz pierwszy wiekszosc, bo 53 procent leka-rzy, ukonczylo swoje studia za granica.

W roku 2004, do 31pazdziernika wydano 1481 legitymacji, z czego 900, czyli 61 pro-cent, uzyskali lekarze z zagranicznym wyk-sztalceniem. Miedzy nimi bylo 341 lekarzy z nowych panstw Unii, glownie z Polski i z Wegier. Tak wiec trend nie tylko utrzymuje sie, ale i narasta.

Fakt, ze udzial lekarzy pochodzenia zagra-nicznego jest tak znaczny zalezy glownie, wedlug Leifa Gudmundssona, od aktywnej rekrutacji lekarzy za granica i uwienczo-nego sukcesem nauczania jezyka szwedz-kiego w krajach pochodzenia lekarzy. W ostatnich latach, w zwiazku z niedoborem lekarzy w szwedzkiej sluzbie zdrowia, pro-wadzona byla aktywna rekrutacja, glownie w Niemczech, Hiszpanii i Polsce. Przed

5

trzema laty najwieksza grupa lekarzy, ktora uzyskala uznanie swoich dyplomow pocho-dzila z Niemiec i liczyla 139 osob. Fakt, ze tak wielu lekarzy dostalo szwedzkie legity-macje, nie oznacza ze wszyscy rozpoczeli prace w Szwecji. Czesc z nich zmienila pla-ny, czesc jest wciaz w trakcie nauki szwedzkiego, czesc nie znalazla odpowied-niej pracy. Ile osob, sposrod tych, ktore dostaly legitymacje w danym roku, fak-tycznie podejmuje prace w szwedzkiej sluz-bie zdrowia nie jest w Socialstyrelsen zna-ne. Nie ma tego rodzaju obliczen statys-tycznych.

Lekarze z nowych krajow Unii nie musza, tak jak to dawniej bylo, przed uzyskaniem szwedzkiej legitymacji, starac sie o prawo do pobytu i pracy w Szwecji. Nie musza tez zdawac trudnych egzaminow jezykowych ani robic probnego stazu. Zniesienie for-malnych przeszkod nie doprowadzi, wedlug ocen szwedzkiego Ministerstwa Zdrowia oraz Zwiazku Lekarzy, do zalania Szwecji nowoprzybylymi lekarzami. Rozpoczecie pracy calkowicie na wlasna reke, bez wczesniej zorganizowanych kursow jezyko-wych i bez udzialu pracodawcy przygoto-wanego na przyjecie wyksztalconego za granica lekarza, jest trudne, ocenia Leif Gudmundsson.

Osobiscie sadze, ze planowane w Szwecji powiekszenie liczby studentow medycyny nie dojdzie do skutku. Sadze, ze znacznie wiecej lekarzy, niz to sie dzisiaj oficjalnie ocenia, przeniesie sie z Polski i z pozosta-lych, szczegolnie nowych krajow Unii, do Szwecji. Pomimo to uwazam, ze w zwiazku z trudnosciami jezykowymi i roznicami kulturowymi, polskiego potopu medyczne-go w Szwecji nie bedzie.

Janusz Kasina

PAHA Seminar

AHA Seminar

eter Nissley, MD

ormer Chief, ndocrinology Section, etabolism Branch,

ethesda, MD

Insulin-like Growth actors and Cancer”

pril 16, 2005

olish Consulate in ashington, DC P P f E M National Cancer Institute, B ” F A P W

6

Od lewej: Ewa Shadrin, Iwona Kasior-Szerszen, Jaroslaw Kalka, Edwarda Buda-Okreglak, Peter Nissley, Wlodzimierz Lopaczynski (back), Lucas Kulczycki (front), Elzbieta Marchut Michalski, John Rudolf

Dr £ukasz Kulczycki i Księżniczka Anna

W dniu 5 kwietnia 2005 r. na Uniwersytecie w Edynburgu odbyła się uroczystość rededykacji zbioru pamiątek historycznych Polskiego Wydziału Lekarskiego, który działał przy Uniwersytecie w Edynburgu w latach 1941-49. W tych uroczystościach brał udział członek i założyciel PAHA, dr £ukasz Kulczycki, obecnie profesor Wydziału Lekarskiego Georgetown University w Waszyngtonie, który jest absolwentem Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu. Odsłoniêcia tablicy pamiątkowej dokonała córka królowej, Księżniczka Anna (HRH The Princess Royal). Dr Kulczycki i Księżniczka Anna na zdjęciu poniżej. Artykuł na ten temat jest w „The University of Edinburgh News & Events”, który jest dostępny w internecie pod adresem http://www.ed.ac.uk/news/050407polish.html

-Redakcja Biuletynu:

A. Klobukowski (Redaktor),

J. Bodziony, F. Forycki, J. Kasina, P. Konopka (Komitet Redakcyjny)

-Adres Biuletynu:

A.Klobukowski@t-online.de

Andrzej Klobukowski

Karl-Marx-Strasse 139d

15831 Grossziethen

Bundesrepublik Deutschland

7 8

Inne posty

Rejestracja na Jubileuszowy Kongres Polonii Medycznej

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy, Jubileuszowy Kongres Polonii Medycznej odbędzie się już za kilka miesięcy. Organizatorzy wielkiego międzynarodowego spotkania polskich medyków z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem przygotowują Państwu konferencje naukowe oraz spotkania towarzyskie. Chcemy nasz pobyt w Krakowie uczynić świętem polskiej myśli naukowej oraz sposobnością na nawiązanie i odnowienie przyjaźni. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu ze specjalnym zaproszeniem przygotowanym Państwu przez Panią Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, dr Kornelię Król. Celem ułatwienia Państwu wglądu w sam Kongres, podajemy kilka niezbędnych odnośników: Strona internetowa Kongresu:  https://kongrespoloniimedycznej.org/ Rejestracja:https://kongrespoloniimedycznej.org/rejestracja Program Naukowy:https://kongrespoloniimedycznej.org/o-kongresie/edycja-2024/program-kongresu Do zobaczenia w Krakowie, Prezes i ZarządFederacji Polonijnych Organizacji Medycznych
Placeholder

Rejestracja i program obchodów 35-lecia AMOPF

AMOPF świętuje 35. rocznicę nieprzerwanej działalności spotkaniem, które odbędzie się 25 maja 2024 roku w Ambasadzie Polski we Francji (57 rue Saint Dominique 75007 Paryż. Metro, RER: Invalides). Mamy nadzieję, że licznie się Państwo zjawią. W dwóch załącznikach znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące tego spotkania: Mam nadzieję, że spotkamy się licznie 25 maja. Przesyłam serdeczne pozdrowienia Dr Pierre KonopkaPrezes Honorowy AMOPF w imieniu Zarządu. P.S. Możecie Państwo wydrukować Formularz Zgłoszeniowy, wypełnić go ręcznie i zeskanować, aby wysłać jako załącznik do Państwa maila. Jeśli nie mogą Państwo zeskanować swojego formularza, można go sfotografować i wysłać za pomocą smartfona. PROGRAM SPOTKANIA 14:15-14:30 – PowitaniaKONFERENCJA HISTORYCZNAModeratorzy: P.Konopka, K.Klimczak14:30-15:00 – Polscy lekarze we Francji w XIX wieku (K.Klimczak, P.Konopka)15:00-15:15 – Polscy lekarze we Francji ... Rejestracja i program obchodów 35-lecia AMOPF