Doniesienia

Bundestag2017

17 stycznia, 2018

16 wrzesień 2017 à 10,00 – Berlin
Kongres Polonii Niemieckiej, Polskie Towarzystwo Medyczne w Niemczech zorganizowały spotkanie z okazji przyszłych wyborów do Bundestagu :

 Sprawozdanie

  1. Gdzie i jak szukać środków na działalność  kulturalną i samokształceniową – fundusze europejskie, fundacje itp.-  Kamila Schöll – Mazurek, ekspert d/s funduszy europejskich, współorganizator cyklu 8 szkoleń dla Polonii na terenie całych Niemiec na powyższy temat – 1 prezentacja w załączeniu
  2. Projekt kulturalnego przedstawicielstwa Polski w Berlinie – Dorota Kabiesz, „Freie Kratorin und Kunstberaterin”, Berlin  – 1 prezentacja w załączeniu

III.   System ochorny zdrowia Niemiec i perspektywy medycyny transgranicznej oraz turystyki medycznej  – dr med. Bogdan Milek i  Polsko – Polonijny Zespół Ekspertów Turystyki Medycznej i Medycyny Transgranicznej

-3 prezentacje w załączeniu

Ze względów czasowych złożono do protokołu gotowe dokumenty

  1. „Do Polaków i Niemców, do Niemców i Polaków – tekst informujący Komisji ds. Informacji o Polsce (poprzednio – Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków, zał. 2004 – przy Kongresie Polonii Niemieckiej „– z prośbą o rozpowszechnienie
  2. Apel „Praktyka dla polskiego żaka” oraz informacje o współpracy między PTM w Niemczech a Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu
  3. Informacja i zaproszenie do udziału w Europejskim Balu Lekarza

Do dalszych prac:

VII. Jak zintegrować różne grupy wiekowe i pokoleniowe  polonii –  a  może  poprzez „Porozumeniem Polonijnych i Polskich Konsumentów, Wyborców i Pacjentów w Niemczech” – z uwzględnieniem oczekiwań najmłodszej wiekiem i stażem emigracyjnym polskich emigrantów do Niemiec – 30 minut

VIII Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej w Europie – Ośrodki Zdrowia Psychicznego Człowieka Zdrowego im. Profesora Juliana Aleksandrowicza (przy wsoółpracyy ze środowiskiem krakowskim).

  1. Oczekiwania i realia  młodej genercji polskich lekarzy w Niemczech i Europie zachodniej wobec Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych i Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech  – Klub Młodego Polskiego Lekarza

Poszczególne prezentacje będą dostępne na stronach stowarzyszenia https://poloniamed.org/ptm-t-z/