Doniesienia

Odszedł dr Andrzej Burzyński

21 czerwca, 2022

Dotarła do nas smutna wiadomość o zgonie Dr Andrzeja Burzyńskiego wieloletniego prezesa zasłużonego Stowarzyszenia Zawodów Medycznych Polskiego Pochodzenia (Association des Professionnels de Sante d‘Origine Polonaise – APSOP), które działało na północy Francji (Lille).

APSOP był jednym z czterech stowarzyszeń które założyły naszą Federacje  w marcu 1994 r. (https://poloniamed.org/geneza-federacji/). wraz ze stowarzyszeniem brytyjskim – PMA, szwedzkim – PMFS i paryskim – AMOPF 

 

Zmarły 14 czerwca 2022 Andrzej Burzynski urodził się w Warszawie 18 maja 1929 r. Studia medyczne ukończyl w stolicy w 1954 r. Po studiach wybral jako kierunek chirurgię i uzyskał specjalizację w1958 r. Pracowal jako adiunkt na oddziale chirurgicznym w warszawskim szpitalu rejonowym.

Szczególnie lubil ksztalcenie młodych lekarzy i prowadził szkolenia w dziedzinie chirurgii ogólnej dla lekarzy z wojewodztwa warszawskiego. W związku z tym organizował i prowadził liczne staże szkolenia zawodowego (bronchoskopia, gastroskopia, anoscopia i.t.d.)

W 1962 r. w momencie uzyskania niepodległości przez Algerie wyjechał w ramach polskiej misji medycznej do Oranu gdzie pelnił funkcję szefa oddziału chirurgicznego, jak też szereg ważnych funkcji w administracji algierskiej służby zdrowia.

W Oranie pracowal w latach 1962 – 1973 i w tymrze roku przyjechał do Francji, gdzie pracował w CHU* w Lille. Szybko zdobyl uznanie jako zdolny chirurg, pasjonujący się szkoleniem zawodowych. Był szefem oddziału chirurgicznego w kilku szpitalach na północy Francji (Somain, Bully-les-mines, Bailleul), zajmując się głównie chirurgią przewodu pokarmowego.

Poza aktywnością zawodową, Andrzej Burzynski zostawił po sobie również ogromny dorobek w postaci swojej wieloletniej akcji społecznej na rzecz Polski.
W 1988 r. założył wraz z Drs H.Sanelli-Łapkiewicz i W.Matkowskim Association de Professionnels de Sante d’Origine Polonaise – APSOP
(Stowarzyszenie Zawodów Medycznych Polskiego Pochodzenia), którego był „dusza” i wieloletnim prezesem zarówno na początku działalności stowarzyszenia, jak też w latach późniejszych, po roku 2000.

Założyciele APSOP
(od lewej) : A.Burzynski, H.Sanelli-Łapkiewicz, Pani X, W.Matkowski

APSOP od początku swojego istnienia pomagał polskim lekarzom i polskiej służbie zdrowia.
Przez wiele lat, prawie przez cały okres działalnościm fundowane były dwa stypendia rocznie dla polskich studentów medycyny i młodych lekarzy, którzy przyjeżdzali do Francji na staże lub na specjalizacje. Często zdarzało się, gdy były to staże w Lille, że studenci ci mieszkali u Andrzeja.

W latach 90-ych APSOP zorganizował wiele transportów lekarstw i sprzętu medycznego do Polski. Najpoważniejszą akcją w tej dziedzinie była dlugoletnia współpraca z Krakowem i z wojewodą krakowskim, Tadeuszem Piekarzem, jak też z lekarzem wojewódzkim Dr Kazimierzm Kapera, których APSOP przyjmował w CHU w Lille.
Ukoronowaniem tej współpracy było wyposażenie przez APSOP  nowego oddziału dializ w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie. Zawieźliśmy tam 15 sztucznych nerek  (dar CHU w Lille ) które pozwoliły stworzyć wówczas ten oddział, który miałam zaszczyt zainaugurować w maju 1992 r, lecz Andrzej był oczywiście bardzo aktywnym elementem tego przedsięwzięcia.

Również w latach 90-ych Andrzej i APSOP umożliwili leczenie operacyjne wielu dzieciom z Polski, umożliwiając im przyjazd do Francji, pobyt, jak też zabiegi chirurgiczne niewykowane wtedy w Polsce, najczęściej  w zakresie kardiochirurgii. Wdzięczność i pamięć tych młodych osób jest wielka, gdyż kilku z nich przyjechało na pogrzeb Andrzeja.

Andrzej był również reprezentantem APSOP-u na arenie miedzynarodowej, zarowno w Federacji jak i na zjazdach polonijnych, począwszy od zjazdu Polonii lekarskiej w Londynie w 1994r., zorganizowanym przez Dr K. Nowaka z okazji powstania Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych,
jak  też później na zjazdach  Polonii Medycznej, które odbywały się co trzy lata.

A tak naprawdę, Andrzej był wspaniałym Człowiekiem, przez duze „C”,  z gatunku tych co się rzadko spotyka.
Dr Hanna Sanelli-Łapkiewicz

* CHU – Centre Hospitalo-Universitaire (szpitale uniwersyteckie)