Fundacja

Podstawowe informacje
Cele i projekty Fundacji
O nas
Statut
1 Fundacja Polonii Medycznej została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 18 grudnia 2020 roku.

U podstaw powstania Fundacji leży nieustanne dążenie do budowania i umacniania kontaktów między wszystkimi lekarzami polskiego pochodzenia. Ambicją Fundacji Polonii Medycznej jest zbieranie odpowiednich środków, a następnie spożytkowanie ich na realizację głównych kierunków jej działania.
Streszczając zapisy statutowe, celami Fundacji są:

 • organizacja, podyplomowego kształcenia oraz ułatwianie wszelkich innych form wymiany naukowej i zawodowej miedzy lekarzami polskimi a polonijnymi.
 • pomoc w działaniach lekarzy polonijnych w celu poprawy sytuacji zdrowotnej najbardziej potrzebujących wsparcia członków Polonii.
Wszyscy członkowie Fundacji Polonii Medycznej pracują pro publico bono, poświęcając swój czas i siły w głębokiej wierze iż cele Fundacji warte są ich wysiłku.

Osoby oraz instytucje, które popierają cele Fundacji oraz są w stanie dać temu wyraz przez wsparcie ekonomiczne lub organizacyjne, proszone są o wpłaty na konto bankowe Fundacji Polonii Medycznej lub/i kontakt z Fundacja.
Streszczając zapisy statutowe, celami Fundacji są:

 • organizacja, podyplomowego kształcenia oraz ułatwianie wszelkich innych form wymiany naukowej i zawodowej miedzy lekarzami polskimi a polonijnymi.
 • pomoc w działaniach lekarzy polonijnych w celu poprawy sytuacji zdrowotnej najbardziej potrzebujących wsparcia członków Polonii.
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum fugit accusamus, quod cumque atque quis, inventore, nemo nulla laboriosam harum natus culpa excepturi quam officia debitis. Odio iste iure praesentium? Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum fugit accusamus, quod cumque atque quis, inventore, nemo nulla laboriosam harum natus culpa excepturi quam officia debitis. Odio iste iure praesentium? Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum fugit accusamus, quod cumque atque quis, inventore, nemo nulla laboriosam harum natus culpa excepturi quam officia debitis. Odio iste iure praesentium? Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum fugit accusamus, quod cumque atque quis, inventore, nemo nulla laboriosam harum natus culpa excepturi quam officia debitis. Odio iste iure praesentium?
cele fundacji

info o celach
Cele i proekty fundacji

 • organizacja, podyplomowego kształcenia oraz ułatwianie wszelkich innych form wymiany naukowej i zawodowej miedzy lekarzami polskimi a polonijnymi.
 • pomoc w działaniach lekarzy polonijnych w celu poprawy sytuacji zdrowotnej najbardziej potrzebujących wsparcia członków Polonii.
Wszyscy członkowie Fundacji Polonii Medycznej pracują pro publico bono, poświęcając swój czas i siły w głębokiej wierze iż cele Fundacji warte są ich wysiłku.

Osoby oraz instytucje, które popierają cele Fundacji oraz są w stanie dać temu wyraz przez wsparcie ekonomiczne lub organizacyjne, proszone są o wpłaty na konto bankowe Fundacji Polonii Medycznej lub/i kontakt z Fundacja.
Streszczając zapisy statutowe, celami Fundacji są:

 • organizacja, podyplomowego kształcenia oraz ułatwianie wszelkich innych form wymiany naukowej i zawodowej miedzy lekarzami polskimi a polonijnymi.
 • pomoc w działaniach lekarzy polonijnych w celu poprawy sytuacji zdrowotnej najbardziej potrzebujących wsparcia członków Polonii.
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum fugit accusamus, quod cumque atque quis, inventore, nemo nulla laboriosam harum natus culpa excepturi quam officia debitis. Odio iste iure praesentium? Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum fugit accusamus, quod cumque atque quis, inventore, nemo nulla laboriosam harum natus culpa excepturi quam officia debitis. Odio iste iure praesentium? Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum fugit accusamus, quod cumque atque quis, inventore, nemo nulla laboriosam harum natus culpa excepturi quam officia debitis. Odio iste iure praesentium? Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum fugit accusamus, quod cumque atque quis, inventore, nemo nulla laboriosam harum natus culpa excepturi quam officia debitis. Odio iste iure praesentium?
3 Fundacja Polonii Medycznej została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 18 grudnia 2020 roku.

U podstaw powstania Fundacji leży nieustanne dążenie do budowania i umacniania kontaktów między wszystkimi lekarzami polskiego pochodzenia. Ambicją Fundacji Polonii Medycznej jest zbieranie odpowiednich środków, a następnie spożytkowanie ich na realizację głównych kierunków jej działania.
Streszczając zapisy statutowe, celami Fundacji są:

 • organizacja, podyplomowego kształcenia oraz ułatwianie wszelkich innych form wymiany naukowej i zawodowej miedzy lekarzami polskimi a polonijnymi.
 • pomoc w działaniach lekarzy polonijnych w celu poprawy sytuacji zdrowotnej najbardziej potrzebujących wsparcia członków Polonii.
Wszyscy członkowie Fundacji Polonii Medycznej pracują pro publico bono, poświęcając swój czas i siły w głębokiej wierze iż cele Fundacji warte są ich wysiłku.

Osoby oraz instytucje, które popierają cele Fundacji oraz są w stanie dać temu wyraz przez wsparcie ekonomiczne lub organizacyjne, proszone są o wpłaty na konto bankowe Fundacji Polonii Medycznej lub/i kontakt z Fundacja.
Streszczając zapisy statutowe, celami Fundacji są:

 • organizacja, podyplomowego kształcenia oraz ułatwianie wszelkich innych form wymiany naukowej i zawodowej miedzy lekarzami polskimi a polonijnymi.
 • pomoc w działaniach lekarzy polonijnych w celu poprawy sytuacji zdrowotnej najbardziej potrzebujących wsparcia członków Polonii.
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum fugit accusamus, quod cumque atque quis, inventore, nemo nulla laboriosam harum natus culpa excepturi quam officia debitis. Odio iste iure praesentium? Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum fugit accusamus, quod cumque atque quis, inventore, nemo nulla laboriosam harum natus culpa excepturi quam officia debitis. Odio iste iure praesentium? Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum fugit accusamus, quod cumque atque quis, inventore, nemo nulla laboriosam harum natus culpa excepturi quam officia debitis. Odio iste iure praesentium? Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum fugit accusamus, quod cumque atque quis, inventore, nemo nulla laboriosam harum natus culpa excepturi quam officia debitis. Odio iste iure praesentium?
4 Fundacja Polonii Medycznej została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 18 grudnia 2020 roku.

U podstaw powstania Fundacji leży nieustanne dążenie do budowania i umacniania kontaktów między wszystkimi lekarzami polskiego pochodzenia. Ambicją Fundacji Polonii Medycznej jest zbieranie odpowiednich środków, a następnie spożytkowanie ich na realizację głównych kierunków jej działania.
Streszczając zapisy statutowe, celami Fundacji są:

 • organizacja, podyplomowego kształcenia oraz ułatwianie wszelkich innych form wymiany naukowej i zawodowej miedzy lekarzami polskimi a polonijnymi.
 • pomoc w działaniach lekarzy polonijnych w celu poprawy sytuacji zdrowotnej najbardziej potrzebujących wsparcia członków Polonii.
Wszyscy członkowie Fundacji Polonii Medycznej pracują pro publico bono, poświęcając swój czas i siły w głębokiej wierze iż cele Fundacji warte są ich wysiłku.

Osoby oraz instytucje, które popierają cele Fundacji oraz są w stanie dać temu wyraz przez wsparcie ekonomiczne lub organizacyjne, proszone są o wpłaty na konto bankowe Fundacji Polonii Medycznej lub/i kontakt z Fundacja.
Streszczając zapisy statutowe, celami Fundacji są:

 • organizacja, podyplomowego kształcenia oraz ułatwianie wszelkich innych form wymiany naukowej i zawodowej miedzy lekarzami polskimi a polonijnymi.
 • pomoc w działaniach lekarzy polonijnych w celu poprawy sytuacji zdrowotnej najbardziej potrzebujących wsparcia członków Polonii.
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum fugit accusamus, quod cumque atque quis, inventore, nemo nulla laboriosam harum natus culpa excepturi quam officia debitis. Odio iste iure praesentium? Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum fugit accusamus, quod cumque atque quis, inventore, nemo nulla laboriosam harum natus culpa excepturi quam officia debitis. Odio iste iure praesentium? Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum fugit accusamus, quod cumque atque quis, inventore, nemo nulla laboriosam harum natus culpa excepturi quam officia debitis. Odio iste iure praesentium? Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eum fugit accusamus, quod cumque atque quis, inventore, nemo nulla laboriosam harum natus culpa excepturi quam officia debitis. Odio iste iure praesentium?
Numer konta bankowego w PKO Bank Polski S.A.

Przelewy z Polski, w złotówkach:
29 1020 1664 0000 3502 0643 5251

Przelewy z zagranicy – BIC/SWIFT:
BPKOPLPW
w zlotowkach (PLN)
PL29 1020 1664 0000 3502 0643 5251
w EUR
PL89 1020 1664 0000 3102 0643 5434
w USD
PL67 1020 1664 0000 3102 0643 5442

Adres banku:
PKO Bank Polski S.A.
Oddzial 2 w Czestochowie
Aleja Najświętszej Maryi Panny 19
42/200 Częstochowa