fundacja

Fundacja Polonii Medycznej

Celem Fundacji jest wspieranie wymiany naukowej i zawodowej między wszystkimi lekarzami polskiego pochodzenia oraz wspieranie tych działań polonijnych organizacji medycznych, które mają na celu poprawę stanu zdrowia i jakości życia członków Polonii na terenach, gdzie sytuacja zdrowotna i ekonomiczna jest szczególnie trudna.

Apelujemy o wszechstronne wsparcie naszych działań poprzez, bądź to wpłatę uznanej przez Ciebie sumy na konto Fundacji, bądź to skontaktowanie się z Fundacją i wzięcie udziału w jej pracy poprzez zaangażowanie swojego czasu, sił oraz kontaktów, które mogą ułatwić realizacje zadań Fundacji Polonii Medycznej.

Wymiana naukowa i zawodowa

Celem działania Fundacji Polonii Medycznej jest stworzenie wspólnej platformy szkoleniowej i edukacyjnej pośredniczącej w odnajdywaniu i ułatwianiu kontaktów między poszczególnymi lekarzami. Osoby o dłuższym stażu naukowym i zawodowym, posiadające doświadczenie w pracach badawczych, naukowych i w publikowaniu wyników badań, będą mogły, przekazywać młodszym kolegom swoją wiedzę i umiejętności, ku pożytkowi wszystkich zaangażowanych w wymianę osób oraz ich pacjentów.

Na obecnym etapie celem naszym jest:

1. Odnalezienie oraz zorganizowanie skłonnych do współpracy lekarzy polskiego pochodzenia, o uznanej pozycji naukowej i zawodowej

2. Ułatwienie kontaktów pomiędzy polonijnymi naukowcami oraz stworzenie listy nazwisk osób  współpracujących z uwzględnieniem ich specjalizacji medycznych oraz kategorii badań naukowych

3. Ułatwienie kontaktów między lekarzami pracującymi w Polsce, polskimi uniwersytetami zajmującymi się kształceniem lekarzy a polonijnymi lekarzami – naukowcami

4. Podniesienie prestiżu i rozpoznawalności lekarzy polonijnych oraz współpracujących z nimi lekarzy polskich i polskich wyższych uczelni medycznych

Potencjalnymi obszarami współpracy w poszczególnych specjalizacjach, są:

– recenzje grantów

– recenzje publikacji

– wymiana stypendystów

– współpraca w poszukiwaniu miejsc stażowych i grantów

– udział w zespołach redakcyjnych magazynów naukowych wydawanych w Polsce

– wykłady na polskich uczelniach, z możliwością stałej współpracy, włącznie z obejmowaniem stanowisk naukowych i administracyjnych przez polonijnych naukowców

– wspólne badania, publikacje oraz starania o praktyczne wykorzystanie wyników badan i publikacji

– współpraca w organizacji oraz przeprowadzeniu sympozjów, konferencji i kongresów

Osoby wyrażające chęć współpracy z Fundacją wyrażają równocześnie gotowość do opublikowania swojego nazwiska, kilkuzdaniowego opisu drogi naukowej, obecnych zainteresowań i obowiązków zawodowych, adresu mailowego, a także do odpowiedzi na kontakty mailowe związane z Fundacją.

Działania na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia członków Polonii na terenach, gdzie sytuacja polityczna, ekonomiczna i zdrowotna jest szczególnie trudna.

Ambicją Fundacji jest wspieranie Polonii medycznej, a poprzez to też i pozostałych członków Polonii, na terenach  gdzie sytuacja ekonomiczna i zdrowotna jest szczególnie trudna.
Polacy żyją w wielu miejscach, w których służba zdrowia działa bardzo źle, sytuacja polityczna jest trudna a sytuacja ekonomiczna jest, nierzadko, tragiczna.

Właśnie tym osobom – najsłabszym, schorowanym i w trudnej sytuacji zarówno ekonomicznej jak i socjalnej, pomagają członkowie Polonii medycznej.

Mieszkający na tych terenach lekarze polonijni, żyjąc w tych samych warunkach i sami otrzymując bardzo niskie wynagrodzenie, nie mają możliwości dzielenia się dobrami materialnymi czy lekarstwami. Pomimo to, starają się, w miarę swoich możliwości, wspierać najsłabszych członków Polonii. Lekarze są często sercem życia polonijnego na tych obszarach.

Ci z nas, którzy żyją w lepszych warunkach ekonomicznych mają możliwość przekazania pomocy poprzez Fundację Polonii Medycznej, wyrażając w ten sposób uznanie i poparcie dla tych którzy pielęgnują polskość i trwanie Polaków na terenach, na których warunki życia są trudne.

Numer konta bankowego w PKO Bank Polski S.A.

Przelewy z Polski, w złotówkach:
29 1020 1664 0000 3502 0643 5251

Przelewy z zagranicy – BIC/SWIFT:
BPKOPLPW
w zlotowkach (PLN)
PL29 1020 1664 0000 3502 0643 5251
w EUR
PL89 1020 1664 0000 3102 0643 5434
w USD
PL67 1020 1664 0000 3102 0643 5442

Adres banku:
PKO Bank Polski S.A.
Oddzial 2 w Czestochowie
Aleja Najświętszej Maryi Panny 19
42/200 Częstochowa