fundacja

Fundacja Polonii Medycznej została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 18 grudnia 2020 roku.

U podstaw powstania Fundacji leży nieustanne dążenie do budowania i umacniania kontaktów między wszystkimi lekarzami polskiego pochodzenia.
Ambicją Fundacji Polonii Medycznej jest zbieranie odpowiednich środków, a następnie spożytkowanie ich na realizację głównych kierunków jej działania.

Streszczając zapisy statutowe, celami Fundacji są:

organizacja, podyplomowego kształcenia oraz ułatwianie wszelkich innych form wymiany naukowej i zawodowej miedzy lekarzami polskimi a polonijnymi.

pomoc w działaniach lekarzy polonijnych w celu poprawy sytuacji zdrowotnej najbardziej potrzebujących wsparcia członków Polonii.

Wszyscy członkowie Fundacji Polonii Medycznej pracują pro publico bono, poświęcając swój czas i siły w głębokiej wierze iż cele Fundacji warte są ich wysiłku.

Osoby oraz instytucje, które popierają cele Fundacji oraz są 
w stanie dać temu wyraz przez wsparcie ekonomiczne lub organizacyjne, proszone są o wpłaty na konto bankowe Fundacji Polonii Medycznej lub/i kontakt z Fundacja.

Numer konta bankowego w PKO Bank Polski S.A.

Przelewy z Polski, w złotówkach:
29 1020 1664 0000 3502 0643 5251

Przelewy z zagranicy – BIC/SWIFT:
BPKOPLPW
w zlotowkach (PLN)
PL29 1020 1664 0000 3502 0643 5251
w EUR
PL89 1020 1664 0000 3102 0643 5434
w USD
PL67 1020 1664 0000 3102 0643 5442

Adres banku:
PKO Bank Polski S.A.
Oddzial 2 w Czestochowie
Aleja Najświętszej Maryi Panny 19
42/200 Częstochowa