Uncategorized

Kopia glownej

30 grudnia, 2019

a_340 (1)Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim, w imieniu Rady Federacji, życzenia spokojnych, wypełnionych radością i odpoczynkiem Świąt oraz dużo zdrowia, inwencji i wytrwałości w działaniu na rzecz Polonii medycznej w Nowym Roku 2020

Drogie Kolezanki i Koledzy

Największym wydarzeniem w życiu Polonii medycznej w mijającym roku był X-ty Kongres Polonii Medycznej/III-ci Zjazd Lekarzy Polskich, który odbył się w Gdańsku w dniach 29 maja – 01 czerwca. Kongres został zorganizowany dzięki współdziałaniu moderatorów, wykładowców, Koleżanek i Kolegów z gdańskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, z jej byłym prezesem – dr Romanem Budzińskim na czele, osób zaangażowanych w działanie naszej Federacji oraz dzięki poparciu Senatu, Naczelnej Izby Lekarskiej i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Olbrzymią pomocą było poparcie ze strony władz miasta Gdańska oraz szeregu instytucji tam działających,
Podsumowując miniony rok pragnę ponownie przekazać, w imieniu  Polonii medycznej, wyrazy uznania, wdzięczności i podziękowania wszystkim osobom oraz instytucjom, które przyczyniły się do tego, że mogliśmy spotkać się, skorzystać ze wspaniałych wykładów oraz podziwiać rozwój zabytkowego i pięknego Gdańska.
Pozdrawiam swiatecznie
Janusz Kasina, MD – Prezes Federacji

 

Do członków organizacji zrzeszonych w Federacji oraz do naszych sympatyków

W wyniku dyskusji wokół zastrzeżeń formalno-proceduralnych związanych z wyborami do Rady Federacji, które odbyły się dnia 01 czerwca 2019, dr Bogdan Miłek postanowił, trzy tygodnie po wyborach, zrezygnować z pełnienia funkcji prezesa Rady Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych.
W wyniku głosowania Rady Federacji, następne wybory odbędą się w trakcie najbliższego planowanego zebrania Rady we wrześniu 2020 roku w Wilnie, z okazji obchodów 30-lecia Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie (10-13 wrzesień 2020).
Skład Zarządu Rady Federacji pozostaje zatem niezmieniony (alfabetycznie) :
Jerzy Cios – skarbnik
Janusz Kasina – prezes
Barbara Komarowska – sekretarz
Piotr Konopka – członek Zarządu, administrator domeny federacyjnej poloniamed.org
Kornelia Król – viceprezes
Bogdan Miłek – viceprezes
Maria Syczewska – viceprezes
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Janusz Kasina
prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych
a_011-1