Uncategorized

majewski

22 maja, 2021

Marek Majewski

– Urodzony 04/06/1953 w Bydgoszczy

– Obywatelstwo francuskie i polskie

– Zawód : 2-gi stopień specjalizacji z Chirurgii Ogólnej z tytułem Specjalisty z Chirurgii Ogólnej. 

– Doktorat nauk medycznych z tematu: „Metoda laserowej fenestracji in situ z użyciem techniki nakładania obrazów w wewnątrznaczyniowych, kompleksowych operacjach aorty”. 

– Języki : polski, francuski, angielski, rosyjski

– Zainteresowania : literatura, historia,  jazz, rock, muzyka klasyczna, podróże, pływanie, golf, łyżwy.                                                                                   

– Miejsce pracy:

Uniwersytecki Oddział Chirurgii Naczyniowej i Endokrynologicznej 

Hôpital Henri Mondor, University Paris XII. 

51, Av. Maréchal De Lattre De Tassigny

94-010 Créteil

France

  • MEDAL GLORIA MEDICINAE, 23/10/2021

Formacje : 

– 1983 : Dyplom Lekarza Akademii Medycznej w Gdańsku. 

– 1987 : 1-szy stopień specjalizacji z Chirurgii Ogólnej z tytułem Chirurga. 

– 1987 : Dyplom endoskopii przewodu przewodu pokarmowego w Akademii Medycznej w Gdańsku. 

– 1992 : 2-gi stopień specjalizacji z Chirurgii Ogólnej z tytułem Specjalisty z Chirurgii Ogólnej. 

– 1988 – 1993 : Wielokrotne staże w francuskich Oddziałach Uniwersyteckich : Hôpital Beaujon i Hôpital Paul Brousse-Villejuif-Paris. 

– 1994 : Dyplom Pogłębienia Specjalizacji z Chirurgii Ogólnej na Uniwersytecie Medycyny Saint Antoine w Paryżu. 

– 1995 : Dyplom Pogłębienia Specjalizacji z Chirurgii Wisceralnej na Uniwersytecie Medycyny Saint Antoine w Paryżu. 

– 2001 : Egzamin autoryzacyjny wykonywania zawodu Lekarza we Francji. 

– 2003 : Autoryzacja wykonywania zawodu Specjalisty Chirurga Ogólnego we Francji. 

– 2004 : Dyplom Uniwersytecki „Technik endowaskularnych” – Uniwersytet Medycyny Henri Mondor-Paryż XII.

– 2013 : Dyplom „Software TeraRecon w programowaniu stent-graftów” w San Francisco, USA.

– 2016 : Dyplom Uniwersytecki „Stent-grafty aortalne” w  Lille u Profesora Stéphane Houlon.

Praca :

– 1984 – 1994 : Starszy Asystent w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej w Bydgoszczy u Profesora Arkadiusza Jawienia.

– 1993 – 1997 : Asystent w paryskich Oddziałach Chirurgii Ogólnej : Hôpital Universitaire Boucicaut ; Hôpital  Universitaire Broussais ; Hôpital Universitaire Pitié-Salpêtrère ; Hôpital René Dubos-Pontoise ; Hôpital C.M.C. 

– 1997 – 2003 ; Asystent w paryskich Oddziałach Chirurgii Naczyniowej:

Hôpital Universitaire Ambroise-Boulogne-Paris ; Hôpital Saint Michel ; Hôpital L’Institut Mutualiste Montsouris. 

– 2003 do dzisiaj : Starszy Asystent w Uniwersyteckim Oddziale Chirurgii Naczyniowej 

i Endokrynologicznej, Hôpital Henri Mondor – Créteil – Paris. 

Działalność naukowa :

– Współautor wielu artykułów z dziedziny chirurgii ogólnej i naczyniowej. 

– Wykładowca na wielu Kongresach Chirurgii Naczyniowej 

w Polsce: 

w Kazimierzu Dolnym (11), w Krakowie (5), w Warszawie (6) w Zakopanym (1), 

w Gdańsku (1), w Bydgoszczy (1)

i zagranicą:

w Lipsku (6), w Londynie (6), w Nowym Jorku (2), w Chicago (1) w Hong Kongu (1), 

we Wiedniu (1), w Davos (1). 

W tym polonijne wykłady:

– Wykład na IX Kongresie Polonii Medycznej w Warszawie 03/06/2016. 

– Organizator i wykładowca sesji  chirurgii naczyniowej na X Kongresie Polonii Medycznej w Gdańsku 01/06/2019. 

– Wykład 21 września 2019 r. w Chicago: „Polscy lekarze we Francji w czasie 2 Wojny Światowej” na Il Konferencji „Patriotism, Heritage, Medicine”  

– Dyrektor i wykładowca corocznego od 5 lat Sympozjum Specjalistów Naczyniowych Polskiego Pochodzenia w Teatrze J. Słowackiego oraz w  Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i w Zakopanym.                                                                            

– XVIII Międzynarodowa Koferencja Medyczna. Integracja Specjalizacji – Davos 2021

17.03.2021, wykład: „Współczesne, mało-inwazyjne, endowaskularne leczenie tętniaków aorty”

– Poza tym uczestnik w ponad 150 kongresach na Świecie. 

Przynależność do organizacji :

  • Były wice-prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia we Francji; Association des Médecins d’Origine Polonaise de France”(AMOPF).
  • Honorowy Członek Związku Lekarzy Polskich w Chicago. 
  • Member Groupe d’Etude des Médecins Libéraux de Saint Maur des Fossés Association loi 1901.