Doniesienia

Majewski20

3 listopada, 2020

Sans titre1

Cracow Vascular Summit 2020

4-5 grudzień 2020 w Zakopanem

 

5.12.2020 r.

17:30 – 19:10 Sesja V – Sesja polonijna                PROGRAM

Przewodniczący:

Marek Majewski

Piotr Kasprzak

Maciej Dryjski

Wacław Kuczmik

17:30 – 17:35    Marek Majewski (Francja) Oficjalne powitanie

17:36 – 17:46    Marek Majewski (Francja) Physician-Modified Stent Grafts for complex aortic aneurysms

17:47 – 17:57    Piotr Kasprzak (Niemcy) Endoleak 1A po EVAR – możliwości leczenia endowaskularnego

17:58 – 18:08    Maciej Dryjski (USA) Endoleaks After TEVAR: Incidence, Nature, Etiology, Diagnosis And Treatment

18:09 – 18:19    Igor Laskowski (USA) Wyniki leczenia tętniaków aorty z zastosowaniem stentów ZFEN w ośrodku średniej wielkości oraz regionalne i krajowe trendy wykorzystania tej technologii w USA

18:20 – 18:30    Jarosław Nakonieczny (Niemcy) Endovaskularne zaopatrzenie tętniaka zespolenia aortalnego blisko 30 lat po otwartym zabiegu aorty brzusznej

18:31 – 18:41    Ewa Święcka (Niemcy) Tętniaki a. iliaca interna: metody leczenia i wyniki własne

18:42 – 18:52    Marek Garbowski (Australia) Mało inwazyjne leczenie ostrych i przewlekłych rozwarstwień aorty piersiowej – 10 lat postępów technologicznych i wynikające z tego zmiany w algorytmach postępowania

18:53 – 19:10    Dyskusja