Doniesienia

micheida

16 sierpnia, 2021

W dniu 13 sierpnia 2021 r. zmarła w Waszyngtonie
dr med. Maria Michejda.

Dr Michejda była wiodącą uczestniczką i prezeską w latach 1996-1999 waszyngtońskiego związku polskich lekarzy i naukowców PAHA (Polish American Health Association), inicjatorką szeregu inicjatyw stowarzyszenia. Była powszechnie znaną i cenioną aktywną członkinią Rady Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, wiceprezeską Rady Federacji (1998-2000). Przed swoim przejściem na emeryturę dr Michejda prowadziła owocną działalność badawczą nad przeszczepianiem macierzystych komórek płodowych w Georgetown University School of Medicine w Waszyngtonie (K.Murawski).


Otrzymaliśmy maile kondolencyjne dotyczące zgonu naszej wieloletniej, znanej, zasłużonej  i lubianej Koleżanki, Marii Michejda.

Redakcja dołącza się, oczywiście, do kondolencji (PK)

It is with my deepest sorrow to inform you that Dr. Maria Michejda passed away on August 13, 2021.
She was an accomplished scientist, medical doctor, mentor, Polish-American patriot and two term President of Polish American Health Association.
I will inform you of the Memorial Service as soon as it is arranged.
We will miss her greatly.
Anna Korzan M.D. FACP

Drodzy,
Z bólem i smutkiem przekazuję Wam wiadomość o śmierci naszej wspaniałej Koleżanki będącej częścią naszej wspólnoty- Polonii medycznej. Cześć Jej pamięci.

Aniu, dziękuję Ci za zawiadomienie nas. Przekaż, proszę, w imieniu członków organizacji zrzeszonych w Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych oraz w moim własnym, kondolencje znanym Ci krewnym Marii Michejdy.
Jej wspomnienie będzie żyło wśród nas
Janusz Kasina
Prezes Rady Federacji

Witam, 
Czas jest nieublagany i Wszechmogący wybiera  z naszego grona coraz nowe dusze.  Przychodzi, oprócz życzen świątecznych, urodzinowych, pisać też niekiedy smutne słowa po odejściu jednego lub jednej „z naszych”.  Bo Maria taka wlasnie była. Zawsze bliska Polsce i Polonii, nie tylko tej medycznej. Wraz z Mężem przez dziesiątki lat wspierała różne inicjatywy polonijne. Ostatnie czasy to Jej udziały w Kongresach, spotkaniach i jednocześnie działania na rzecz swojego, miejscowego środowiska medycznego w Waszyngtonie. Marii będzie nam brakowalo. Była zawsze tym łącznikiem, który tez wiązał starsze czasy z nowymi przedsięwzięciami.
Była absolutnie osobą nietuzinkową, zapisała się mocno w życiu wielu z nas, w budowaniu lepszych relacji między naszymi oganizacjami, między Polonią, Polonią Medyczna i Krajem..
Z bólem i smutkiem żegnamy Marię, przekazując wszyskim Jej bliskim wyrazy szczerego żalu i współczucia.
Joanna i Marek Rudnicki

Smutna wiadomość .
Głębokie kondolecje dla Rodziny 
Maria Siemionow

Głębokie kondolencje dla Rodziny
Marek Majewski

Postaramy sie w Kołobrzegu, dokąd wyjeżdzamy niebawem –  uczcić pamięc  zmarłej. 
Smutna wiadomość,  kondolencje dla Rodziny.
Przy okazji –  ponizej program  kolejnej dorocznej konferencji.
Pozdrawiamy 
Bogdan Milek

Z wielkim smutkiem i żalem przyjąłam  tą wiadomość.
Wieczny jej odpoczynek!
Wyrazy głębokiego współczucia  dla Rodziny.
Maria Syczewska