Doniesienia

Naczyniowcy2017

16 stycznia, 2018

19 do 21 październik 2017, w KrakowieDrugie Sympozjum Naczyniowych Specjalistów Polskiego Pochodzenia przy organizowanym przez Profesora Wacława Kuczmika Kongresie „CVS, CRACOW VASCULAR SUMMIT 2017”. Czwarte Międzynarodowe Spotkanie :Postęp w Technikach Endowaskularnych”. Zachód spotyka się ze Wschodem.
Osoby zainteresowane udziałem w tym sympozium proszone są o kontakt : majewski2003@yahoo.com