Doniesienia

NaczyniowcyA2019

18 listopada, 2019

4 MEETING OF POLISH FOREIGN VASCULAR SPECIALISTS.
13-14 DECEMBRE  2019, CRACOW
PRZEDMOWA :
Historyczny Kraków jest piękną oprawą dla 4-go Sympozjum Specjalistów Polskiego Pochodzenia.
Spotkanie to stało się tradycją docenianą w polonijnym środowisku medycznym.
Za rok odbędzie się w Krakowie Kongres ESVS  (European Society for Vascular Surgery, organizowany przez Profesora Stefana Houlon z Paryża).
Doceniono tym samym Kraków jako jedno z bardziej znaczących miast w Europie.
Uniwersytet Jagieloński jest najstarszy na Świecie po Uniwersytecie Bolońskim, tutaj powstało wiele myśli, które zrealizowane miały wpływ na światową naukę i kulturę.
Teraz jednak musimy patrzeć w przyszłość kreując nowe rozwiązania (a nie pozostawać tylko na utartych schematach).
 
Dlatego też tak zwracam uwagę na  AI (Artificial Intelligence), która prowadzi nas szybciej i skuteczniej  do celu jakim jest zdrowie pacjenta.
AI jest już w naszym Życiu i w zawrotnym tempie zajmuje coraz szersze miejsce w naszej medycznej profesji.
Nie obawiajmy się jej dominacji, to ona ma nam służyć a nie odwrotnie. Nie obawiajmy się też utraty humanizmu (Postęp nie jest romantyczny).
Żyjemy i będziemy żyli w innych czasach, tworząc (razem z młodszym pokoleniem) nową rzeczywistość.
Wydaje nam się, że nasze czasy były lepsze lecz tj. nieprawda !!!
Musimy podążać za ewolucją,  jeśli nie, odseparowani od realiów pozostaniemy w skansenowej rzeczywistości.
Czy maszyny będą inteligentniejsze niż człowiek ?
Utopia, którą tworzyli autorzy scenariuszy science-fiction lecz postępy technologiczne ją realizują.
Nie możemy zatrzymać tego procesu nawet zmotywowani groźbą upadku ludzkości.
Potencja super komputerów wzrasta w wyjątkowy sposób :
nowe programy reprodukują funkcjonowanie neuronów mózgowych człowieka i przekazują maszynom zdolność uczenia się.
Systemy myślące zainstalują się wkrótce w domach, w przedsiębiorstwach, w fabrykach, w administracji, w szpitalach, w armii.
Algorytmy, coraz bardziej inteligentne mogą opanować naszą umiejętność decyzji.
Dokąd dojdzie stopień autonomii i niezależność decyzji myślących robotów ?
Jakie miejsce zachowane będzie dla człowieka we Wszechświecie kontrolowanym przez roboty ?
Jestem optymistą i myślę, że panować będziemy w tej innej od naszej rzeczywistości.
Owierajmy się na nowości.
Postęp jest częścią naszej egzystencji i to on wyprowadził  nasz z jaskiń do komputerów.
 
Składam podziękowania Panu Profesorowi Wacławowi Kuczmikowi
za umożliwienie i pomoc w zorganizowaniu naszego Sympozjum.
Dziękuję serdecznie Pani Joannie Niedzielskiej i Panu Piotrowi Łuszczyńskiemu za aktywną pomoc oraz Pani Katarzynie Polakowskiej za stronę organizacyjną.
Życzę Państwu owocnych obrad, ciekawych kuluarowych dyskusji i niezapomnianych wrażeń.
Marek Majewski
Director of the Meeting of Polish Foreign Vascular Specialists.
 
 
ABSTRAKTY :
 
 • Wykładowca 1 : Marek MAJEWSKI, PARYŻ, FRANCJA.
Specialist Surgeon, Department of Vascular Surgery,
Henri Mondor Hospital, University Paris XII Créteil, France.
Vice President of AMOPF : „Association des Médecins
d’Origine Polonaise de France”.
Member Of The Gemelism Groupe d’Etude des Médecins
Libéraux de Saint Maur des Fossés Association loi 1901.
Honory Member Of The Polish-American Medical Society.
Moderator i wykładowca sesji.

Temat wykładu 1 :
“Sztuczna Inteligencja i nowe technologie w Medycynie”.
(W sesji polonijnej).
(Każdy temat 8 minut + 2 minuty na dyskusję).
 
« Przyszłość nie jest przed nami lecz obok : jest ona równoległa 
do teraźniejszości i jest całkowicie aktywna w swoim wymiarze.
Przyszłość nie jest za teraźniejszością, jest jej współczesna »
Elie During
 
Sztuczna inteligencja zajmuje miejsce w medycynie :
 • Badanie kliniczne, pozostaje nadal w rękach terapeuty.
 • Diagnostyka, która opanowana jest przez inteligentny sprzęt diagnostyczny. Naukowcy donoszą, że algorytm odniósł już sukces, ponieważ jest w stanie rozpoznać choroby z taką samą skutecznością jak patolodzy i radiolodzy. Sztuczna inteligencja może wykryć chorobę Alzheimera na 6 lat przed          jej powstaniem.                                                                                                     Sztuczna inteligencja rozpoznaje choroby genetyczne etc.
 • Profilaktyka, prowadzona przez Sztuczną Inteligencję będzie medycyną przyszłości.
Nowe technologie także opanowywują medycynę :
 • Leczenie interwencyjne ; technologie mało-inwazyjne opanowywują każdą medyczną specjalizację. Za pomocą robotów chirurg może operować pacjenta znajdującego się na innym kontynencie.
Chirurgia naczyniowa opanowana jest przez nowe mało-inwazyjne wewnątrz naczyniowe technologie, drogie lecz w ostatecznym rozrachunku ekonomicznie korzystne procedury.
Hologram przyczyni się do zrozumienia patologii.
Laser ułatwia nam precyzyjne wykonanie procedury wewnątrznaczyniowej.
Hybrydowe sale dają nam niesamowite możliwości endowaskularnych i chirurgicznych interwencji z wykorzystaniem najnowszych technologii.
Więc już teraz znajdujemy się w Świecie futurystycznych technologii.
 
 
Temat wykładu 2 :
„Fusion Images, Laser & Fenestration In Situ (FIL&FIS) najnowsze dane.
(Jeśli można to tą część wykładu proszę umieść w sesji
międzynarodowej jeśli nie to niech zostanie w części polonijnej).
 
W naszym Departamencie Chirurgii Naczyniowej stosujemy technikę FIL&FIS, Fusion Images, Laser & Fenestration In Situ (LASER-MADE).
Zabiegi wykonuje się z zastosowaniem techniki Fusion Image, (nakładaniem obrazów), która pozwala na większą precyzyjność, zmniejsza także podawanie nefro-toksycznego kontrastu oraz zmniejsza szkodliwe napromieniowanie podczas zabiegu.
Technikę FIL&FIS stosujemy w leczeniu skomplikowanych anatomicznie tętniaków aorty, które nie mogą być leczone założeniem standardowego
stent-graftu.
Od września 2016 roku wykonaliśmy 37 laserowych zabiegów :
 • 17 tuż podnerkowych AAA,
 • 10 przecieków typu 1A w brzusznym stent-grafcie,
 • 3 tętniaki piersiowo-brzuszne typu 4,
 • 2 rozwarstwienia typu B,
 • 1 tętniak piersiowo-brzuszny pęknięty typu 1,
 • 1 przeciek typu 1A w piersiowym stent- grafcie,
 • 1 przecieku typu B w piersiowym stent- grafcie,
 • 1 tętniak w zespoleniu,
 • 1 migracji brzusznego stent-graftu,
Za pomocą Laseru w naszej serii 37 przypadków utworzyliśmy
96 okienek, 7 kominy do :
tętnic trzewnych i nerkowych oraz do tętnicy podobojczykowej lewej a także do tętnicy biodrowej. W ten sposób utworzyliśmy strefy przylegania stent-graftu wyłączając tym samym tętniak aorty.
Średni czas zabiegu : 2 godziny 16 minut. (120-320)
Średni czas hospitalizacji : 12 dni.
Śmiertelność do 30 dnia po operacji : Jeden zgon w 5 dobie
po zabiegu z powodu shaggy aorta.
 
Zalety futurystycznej techniki laserowej w poròwnaniu do klasycznej techniki custom-made
– Dyspozycyjna natychmiast, na custom-made czekamy ok. 2 miesiące.
– Sizing, zaprogramowanie mniej skomplikowane, tym samym
mniejsza możliwość komplikacji.
– Łatwiejsza do wykonania.
– Tańsza procedura.
 
Nowa, przyszłościowa, laserowa technologia zdobywa swoje miejsce rozszerzając wskazania w niekorzystnej anatomii oraz zmniejsza procent komplikacji.
 
 • Wykładowca 2 : Peter BRUKASZ, MD, CHICAGO, USA.
Member: American Board of Venous and Lymphatic Medicine
Member: American Vein & Lymphatic Society
Association: Vice President of Polish American Medical Society
Chicago.
Moderator i wykładowca sesji.
 
Tematy wykładów :
1)AI – Embrace for Inevitable, Sztuczna Inteligencja – Nieunikniona.
(Sesja polonijna)
2)Perforator Veins – Hidden Danger, Perforatory – Ukryte Niebezpieczeństwo.
(Sesja międzynarodowa)
3)Thrombophlebitis – It is
a Venous Thrombus,
Zakrzepowe zapalenie żył – A jednak skrzep żylny.
(Sesja międzynarodowa)
 
(Każdy temat 8 minut + 2 minuty na dyskusję).
 
Abstract 1 :
Ad. 1)Artificial Intelligence – Embrace for Inevitable.
Peter Brukasz MD, The Institute for Vein Health
 
Artificial Intelligence is a very sophisticated and an extremely intriguing subject nowadays. We know very well; robots are taking over majority of human chores. Automatization and an increasing presence of cyborg related jobs brings to us the feeling of anxiety, uncertainty, and the fear of being replaced by machines.
Where are we coming from? Where are we going? Intelligence is the ability to accomplish complex goals. Life is just a cycle of the hardware (our body) encompassing the software (our mind/intelligence) and sending it in a form of bites (our shared knowledge).
I would like to invite you to join me in exploration of these speculative but such intriguing territories. Do we really have to fear the unknown? Or, should we rather be happy improving the future?
 
 
Abstract 2 :
Ad. 2)Perforator Veins – Hidden Danger.
Peter Brukasz MD, The Institute for Vein Health
 
Perforator veins are the anatomically present vessels communicating superficial and deep venous systems in the lower extremities. There are multiple classifications of the perforators.
Incompetent perforators (IPV) are the most common cause of recurrent varicose veins. They are also highly associated with complications of chronic superficial venous disease of lower extremities. IPVs play a major role in development of dermatitis changes and unhealable ulcers of the legs.
Minimally invasive treatments have replaced traditional surgical treatments for incompetent perforator veins. We offer endovenous laser treatment (EVLT), ultrasound guide foam sclerotherapy (USGST), and endovenous radiofrequency ablation (RF).
In my practice, I found EVLT to be highly efficient (90% closure success rate). Ablated incompetent perforators in conjunction with ultrasound guided foam sclerotherapy of associated superficial varicose veins speed ulcer healing and decrease ulcer recurrence rate.
 
Abstract 3 :
Ad. 3)Thrombophlebitis – It is a Venous Thrombus.
Peter Brukasz MD, The Institute for Vein Health
 
Superficial Thrombophlebitis (ST) is a presence of a venous thrombus (clot) with associated pain, swelling, hardening, and often redness of the skin. Occurrence of ST in patients with untreated chronic superficial venous insufficiency is quite common (up to 5% according to some resources).
 
Superficial venous thrombus is frequently associated with a risk and presence of deep vein thrombosis. It warrants the need of full diagnostics and anticoagulation.
 
My goal is to review management recommendations of superficial thrombophlebitis of lower extremities in accordance to American standards and present care.
 
 
 • Wykładowca 3 : Maciej DRYJSKI, MD, PhD, Buffalo, USA.
The Jacobs Institute, Buffalo, NY and Division of Vascular Surgery, University at Buffalo Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences, Buffalo.
Moderator i wykładowca sesji.
Bardzo znany w Polsce i za granicą naczyniowy Profesor Chirurgii Naczyniowej, bardzo znany wykładowca na międzynarodowych Kongresach, autor wielu publikacji.
Członek chicagowskiego ZLP.
 
Temat wykładu :
„Future of the aortic surgery”
(W sesji polonijnej).
(8 minut + 2 minuty na dyskusję).
 
Postęp techniczny w ostatnim 25 leciu doprowadziły do dramatycznych zmian w sposobie leczenia chorób naczyniowych. Metody wewnątrznaczyniowe zastąpiły otwarte zabiegi w leczeniu tętniaków, niedrożności tętnic obwodowych jak również chorób żylnych. Zmiany te są najbardziej widoczne w leczeniu tętniaków aorty. W ostatnim pięcioleciu ilość zabiegów otwartych na tętniakach aorty zmniejszyła się dramatycznie w wielu krajach rozwiniętych. Obecnie w Stanach Zjednoczonych ponad 80% tętniaków aorty brzusznej jest leczona metodą wewnątrznaczyniowa. Doprowadziło to do sytuacji gdzie rezydenci i młodzi chirurdzy naczyniowi nie mają wystarczającego doświadczenia w operacjach metoda klasyczna. Ponadto, chorzy kwalifikowani do zabiegów otwartych maja często skomplikowana anatomie lub komplikacje po interwencjach wewnątrznaczyniowych, co dodatkowo utrudnia operacje. Przewiduje się, ze w Stanach Zjednoczonych w ciągu następnych 5-10 lat ilość chirurgów z odpowiednim doświadczeniem w leczeniu otwartym będzie niewystarczająca. Wydaje się, że niezbędna będzie centralizacja leczenia metodą otwartą chorób aorty, co nie będzie łatwe w systemie amerykańskim. Już teraz powstało wiele ośrodków wyspecjalizowanych w leczenia patologi aorty, gdzie chirurdzy z dużym doświadczeniem w leczeniu klasycznym pracują razem ze specjalistami w dziedzinie wewnątrznaczyniowej. Obecnie trwają dyskusje nad optymizacja kształcenia podyplomowego chirurgów naczyniowych jak również modelem zapewniającym odpowiednia jakość leczenia chorób naczyniowych w USA.
 
 • Wykładowca 4 : Piotr M. KASPRZAK, MD, PhD, REGENSBURG, GERMANY.
Bardzo znany w Polsce i za granicą naczyniowy Profesor Chirurgii Naczyniowej, bardzo znany wykładowca na międzynarodowych Kongresach, autor wielu publikacji.
Moderator i wykładowca sesji.

Temat wykładu :
„Chirurgia aorty – od operacji klasycznej do endowaskularnej
czyli ewolucja technologii w leczeniu tętniaków aorty ”. 
(8 minut + 2 minuty na dyskusję).
(W sesji polonijnej).
Historia odtwórczej chirurgii aorty rozpoczęła się w połowie ubiegłego wieku zabiegami na aorcie brzusznej, ale dopiero przemysłowa produkcja protez naczyniowych z użyciem polyestrów i teflonu umożliwiła na szeroką skalę leczenie tak niedrożności aorty z objawami niedokrwienia jak i tętniaków. Zabiegi otwarte dokonywane przez laparotomię / torakotomię były obarczone przede wszystkim u chorych w podeszłym wieku, często obarczonych współistniejącymi chorobami układu krążenia, podwyższonym ryzykiem okołooperacyjnym.
Minęło już ponad 30 lat od czasu pierwszego klinicznego zastosowania stentgraftu do leczenia tętniaka aorty. Pierwsze stentgrafty były modyfikacjami protez naczyniowych, wzmocnionych siatką ze stali lub nitinolu, umożliwiające wenątrznaczyniowe wyłączenie tętniaków z krwiobiegu po ich wprowadzeniu przez tętnicę udową w pachwinie, często w znieczuleniu miejscowym i bez konieczności chirurgicznego otwierania dużych jam ciała.
Wykazano w badaniach porównawczych, że zabiegi wewnątrznaczyniowe mają statystycznie znamiennie niższą śmiertelność okołooperacyjną w porównaniu z metodą klasyczną. Wadą nowo wprowadzonej metody okazały się bardziej częste operacje naprawcze, które trzeba było wykonywać u około 16% chorych po miesiącach lub latach od pierwszego zabiegu.
Czy istnieje w chwili obecnej konsens? Można generalnie powiedzieć, że u chorych młodych, bez podwyższonego ryzyka, a także w tętniakach o podłożu genetycznym operacja klasyczna zajmuje nadal istotne miejsce. U chorych w grupie podwyższonego ryzyka, których jest większość, zabiegi endowaskularne pod warunkiem zachowania zasad postępowania i IFU, są metodą z wyboru.
W ośrodkach wiodących do 80% tętniaków jest operowanych metodami wewnątrznaczyniowymi. Jest to możliwe tylko przy zastosowaniu całego wachlarza rozwiązań, a w żadnym wypadku przy użyciu tylko jednego rodzaju stentgraftu. Należy przy tym uwzględnić nie tylko stentgrafty fenestrowane i branchowane ale także rozwiązania hybrydowe i metody pomocnicze jak n.p. endoanchors.
W moim referacie omówię rozwój chirurgii endowaskularnej w ciągu ostatnich 30 lat i pokażę najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju.
 
 • Wykładowca 5 : Dr Krzysztof KLIMCZAK, PARYŻ, FRANCJA.
absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej, lekarz medycyny.
Pracownik  Naukowy Narodowego Instytutu  Zdrowia i Badań Medycznych w  Paryzu (INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale)
Asystent , następnie Lekarz Etatowy ( Praticien Hospitalier)  – specjalista Kardiolog w Uniwersyteckim Szpitalu Piotra i Marii  Curie w Paryżu  ( Hopitaux Universitaires  de l’Assistance Publique de Paris )
Osiągnięcia naukowe :
–  Doktorat  na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie ( Paryż VI )
–  ponad 50 publikacji naukowych z dziedziny kardiologii
–  Autor 7 książek z dziedziny echokardiografii  wydanych przez edytora  Elsevier-Masson  w Paryżu :
    *  Echokardiografia kliniczna  (siedem wydań)
    *  Echokardiografia przezprzełykowa
    *  Echokardiografia  stressowa
    *  100 pułapek diagnostycznych w echokardiografii
    *  120 pułapek diagnostcznych w echokardiografii
    *  Techniki echografii sercowej
    *  Echocardiografia  u osobnika w podeszłym wieku
    Tłumaczenia  wielu ksiażek  w  4 językach : polskim , angielskim, włoskim i portugalskim.     W sumie 27 wydań.
– Realizacja  3 filmow poglądowych z dziedziny echokardiografii w ramach Instytutu  Sercowo-Naczyniowego w Paryżu
– Szkolenie lekarzy  w echokardiografii we  Francjii i za granicą.
– Ekspert narodowy i międzynarodowy  w dziedzinie echokardiografii w  ramach Instytutu  Sercowo-Naczyniowego w Paryżu
– Udzial w licznych kongresach, konferencjach i warsztatach  we Francji i za granicą, łącznie z Polska  (Inicjator i współorganizator 1ego Forum Kardiologicznego Polsko-Francuskiego w 2000  roku w Krakowie z udziałem Polskiego i Francuskiego Towarzystwa Kardiologicznego).
Działalność polonijna :
– Członkowsko w Stowarzyszeniu Lekarzy Polskiego Pochodzenia we Francji  (AMOPF : Association des Médecins d’Origine Polonaise de France).
– Aktywny uczestnik licznych kongresów
i spotkań polonijnych  w Polsce i za granica m.inn.  w V-ym Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z zagranicy (Warszawa, 2018 ), w X Kongresie Polonii Medycznej ( Gdańsk , 2019 ), w II Światowym Forum Nauki Polskiej (Pułtusk, 2019)
 
Temat wykładu :
(8 minut + 2 minuty na dyskusję).
(W sesji polonijnej).
                                      ECHOKARDIOGRAFIA – KARUZELA TECHNIK
                                                        Krzysztof KLIMCZAK
                           Hôpitaux Universitaires de l’Assistance Publique de Paris
                                             Université Pierre et Marie Curie
                  Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia we Francji  (AMOPF)
 
Ultrasonografia kardiologiczna , zwana echokardiografią zajmuje dzisiaj czołowe miejsce w diagnostyce kardiologicznej. Do tradycyjnych technik (obrazowanie i Doppler przezklatkowy
i przezprzełykowy) zostały wdrożone z sukcesem nowe techniki:  Doppler tkankowy, echografia obciążeniowa,  trójwymiarowa,  kontrastowa, śródsercowa, wewnątrzwieńcowa, obrazowanie odkształcenia: myocardial strain,  mapowanie wektorowe,  kolorkineza, echografia przenośna,  symulacyjna,  teleechokardiografia etc. Z upływem lat echokardiografia stała się prawdziwą „karuzelą” różnorodnych technik, żywą
i rewolucjonizującą podejście do pacjenta.
Dobra znajomość tych nowych technik jest niezbędna
w nowoczesnej praktyce kardiologicznej i szczególnie użyteczna we właściwym leczeniu pacjentów. Nowe techniki ciągle się rozwijają, co pozwala patrzeć z nadzieją na najbliższe lata.
Informacje dodatkowe: Echokardiografia. Techniki tradycyjne i nowoczesne. Wydanie polskie  „Edra-Urban & Partner”, 2017, autor:  Christophe Klimczak.
 
 

Wykładowca 6 : Igor LASKOWSKI. New York, USA.

Dr Igor A. Laskowski M.D, Ph.D. is a vascular surgeon practicing at Westchester Medical Center in Westchester County, New York. Dr. Laskowski is Board Certified in General and Vascular Surgery. He earned his medical degree from Warsaw Medical University in Poland. He completed his internship and residency in general surgery at Columbia Presbyterian Medical Center and vascular surgery fellowship at New York University Hospital Medical Center. He served as a postdoctoral fellow at Harvard Medical School where he conducted research in the area of transplant immunology. Part of this work was later included in his PhD thesis. He was awarded a Doctorate degree with distinction from Warsaw Medical University.
 
Dr Laskowski is trained in all aspects of open vascular as well as advanced endovascular interventions. He has additional qualifications in vascular ultrasound and holds certifications of Registered Vascular Technologist and Registered Physician in Vascular Interpretation. Dr Laskowski is a Councilor at Large of the New York Society for Vascular Surgery, Fellow of American College of Surgeons and a member of multiple professional surgical societies. He is an Associate Professor of Surgery at New York College of Medicine where is actively involved in teaching of medical students and surgical residents.
 
Dr Laskowski’s main clinical interests include aortic pathology with emphasis on aortic aneurysmal disease, complex aortic interventions, carotid intervention for stroke prevention, treatment for peripheral vascular disease and limb salvage and interventions for venous conditions.
Dr. Laskowski is an author of multiple peer reviewed publications and he is actively involved in several research trials.
 
Dr Laskowski is married and has three children; he lives with his family in Westchester County, NY.
 
Temat wykładu :
(8 minut + 2 minuty na dyskusję).
(W sesji polonijnej).
Best Endovascular vs. Best Surgical Therapy in Patients With Critical Limb Ischemia (BEST-CLI)-study overview, principles and Westchester Medical Center experience.
Igor A. Laskowski, MD, PhD, Associate Professor of Surgery, Chief of Endovascular Surgery, Westchester Medical Center, New York Medical College.
 
Critical limb ischemia is a well-recognized most advanced stage of peripheral arterial disease that is estimated to affect up to 1% of the population of the United States over the age of 50.  It is imperative that prompt diagnosis is made and appropriate treatment is implemented in order to prevent the most feared complication of major limb amputation. Majority of patients with CLI will undergo some form of revascularization to achieve this therapeutic goal.  Arterial bypass has been a main approach for revascularization for many decades, however endovascular surgery has gained a lot of popularity given some theoretical advantages over major open vascular surgery.  Interestingly there is paucity of level 1 evidence that could guide surgeon’s selection of revascularization option.  The only available randomized data comes from BASIL trial published in 2005.  Here we would like to report on an ongoing randomized trial comparing open and endovascular revascularization for patients with critical limb ischemia presenting as rest pain or tissue loss.
BEST-CLI is a multicenter, international study that commenced in 2014 in collaboration with National Heart, Lung and Blood Institute and spearheaded by Boston Medical Center, Massachusetts General Hospital and Brigham and Women’s Hospital.  This study is aimed at comparing the effectiveness of best available surgical treatment with best available endovascular treatment in adults with critical limb ischemia in a randomized fashion.  The study is aimed to enroll 2100 participants with a follow-up for at least 2 years, assess patient survival and occurrence of major adverse limb events and eventually determine outcomes of selected treatment.  Subjects are randomized into two arms: those with an available single segment greater saphenous vein and those with alternative conduit.  In the open revascularization cohort any combination of infra inguinal bypass and conduit is acceptable; for endovascular revascularization all FDA approved devices can be used in treatment and for both cohorts it is based on operator preference and usual practice.
Westchester Medical Center became a part of the trial in May 2017 as of December 2018 we enrolled 22 subjects ranking in the top 5 of over 130 US centers based on the enrollment rate.
We strongly believe that this very important study will provide high-quality evidence to guide vascular community in deciding about revascularization strategies in patients with critical limb ischemia in the setting of real life scenarios.
 
 • Wykładowca 7 : Dr Jarosław NAKONIECZNY – Rüsselsheime close to Frankfurt am Main Vascular & Endovascular Surgeon, Germany.
        Moderator i wykładowca sesji.
 
Temat wykładu :
„EVAR – późny Endoleak jego przyczyny i następstwa”
 
Nieprzestrzeganie IFU (instruction for use) wywołało po latach kaskadę niepotrzebnych powikłań
 
Błędna kwalifikacja do zabiegu standardowym endograftem może, nawet po latach rozpętać lawinę powikłań, których można było uniknąć”
Przedstawiony zostanie przypadek 64 letniej pacjentki, u której zaopatrzono tętniaka aorty podnerkowej standartowym endograftem.
Przez 6 długich lat było wszystko „cicho i spokojnie”.
Po 6-ciu latach pokazały się przecieki typu I i II prowadzące do ponownego wzrostu tętniaka i stawiające leczących chirurgów przed koniecznością ponownego zaopatrzenia tętniaka.
Ta sytuacja sprawiła dużo problemów nie tylko lekarzom prowadzącym, ale przede wszystkim samej pacjentce z niepotrzebnym narażaniem jej zdrowia i życia.
Prezentacja analizuje, gdzie popełniono błędy i jak można ich było uniknąć i jakie, nawet fatalne następstwa, może spowodować nieprzestrzeganie podstawowych zasad zaopatrzenia wewnątrznaczyniowego tętniaków.
 
 • Wykładowca 8 : Marek RAWA, MEKNÈS, MAROKO.
Polyclinique « Zerhoune », ex Polyclinique « Cornette De Saint Cyr », Meknès, Maroc, e-mail: drrawa@hotmail.fr
Moderator i wykładowca sesji.
 
Temat wykładu :
(8 minut + 2 minuty na dyskusję).
(W sesji polonijnej).
 
„STRATEGIA WYTWARZANIA PRZETOK TĘTNICZO-ŻYLNYCH DO DIALIZ”.
Najlepszym dostępem naczyniowym do dializ, jest przetoka tętniczo-żylna opisana przez Brescie, Cimino, Appella i Hurwicha w roku 1966.
Strategia wytwarzania PTŻ zawarta jest w odpowiedziach na trzy pytania: Kiedy? Gdzie? i Jak?
Międzynarodowe rekomendacje są zgodne, że przetoka powinna być funkcjonalna przed rozpoczęciem dializy. Należy ją wykonać na żyle własnej chorego, jak najbardziej obwodowo, w kolejności na żyle odpromieniowej      na nadgarstku, na przedramieniu i na ramieniu, a następnie na żyle odłokciowej na ramieniu.
Rekomendacje nie wspominają o możliwości wykonania przetoki na żyle odłokciowej na przedramieniu, na żyle ramiennej ani na żyle udowej. Zaleca się ochronę żył powierzchownych kończyn górnych.
Dopiero po wykorzystaniu żył własnych chorego należy użyć protezę naczyniową.
Wybór żyły do wytworzenia przetoki powinien być oparty na badaniu klinicznym a w razie potrzeby na Dopplerze i flebografii, przy czym nie wolno zapominać o nefrotoksycznym działaniu kontrastów zawierających jod               u chorych jeszcze niedializowanych.
Aby uzyskać jak najlepsze wyniki należy stosować techniki mikrochirurgiczne, przestrzegać kryteriów „dojrzewania” żyły oraz stosować oszczędzające żyłę nakłucia np. „Buttonhole”.
 
 • Wykładowca 9 : Dr Maria SYCZEWSKA – BARANOWICZE, BIAŁORUŚ. 
Lekarz , specializacja II stopnia z chorób wewnętrznych.
Pracuję na Oddziale Dziennego pobytu w Baranowiczach, Białoruś .
Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Baranowiczach.
Wiceprezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych.
Za pracę społeczną  otrzymałam odznaczenia –  Zasłużonemu- Polskie Towarzystwo Lekarskie, 2000 rok.
–  Statuetka Biegańskiego-Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie, 2009 rok.
 
Moderator i wykładowca sesji.
 
Temat wykładu :
(8 minut + 2 minuty na dyskusję).
(W sesji polonijnej).
 
„SZTUCZNA INTELIGENCJA W KARDIOLOGII.”
Definicja SI. Przegląd produktów SI od podstawowych narzędzi
i czynności każdego kardiologa-stetoskopów, elektrokardiografów, czytania EKG do znacznych osiągnięc SI-pomocy przy operacjach dla chirurga  wyszkolonej sieci neuronów, algorytmu Cortiego, mobilnej aplikacji Babylon, robota Xiaoyi, stoisk medycznych w Chinach. Korzyści i wątpliwości SI.

Inne posty

Rejestracja na Jubileuszowy Kongres Polonii Medycznej

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy, Jubileuszowy Kongres Polonii Medycznej odbędzie się już za kilka miesięcy. Organizatorzy wielkiego międzynarodowego spotkania polskich medyków z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem przygotowują Państwu konferencje naukowe oraz spotkania towarzyskie. Chcemy nasz pobyt w Krakowie uczynić świętem polskiej myśli naukowej oraz sposobnością na nawiązanie i odnowienie przyjaźni. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu ze specjalnym zaproszeniem przygotowanym Państwu przez Panią Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, dr Kornelię Król. Celem ułatwienia Państwu wglądu w sam Kongres, podajemy kilka niezbędnych odnośników: Strona internetowa Kongresu:  https://kongrespoloniimedycznej.org/ Rejestracja:https://kongrespoloniimedycznej.org/rejestracja Program Naukowy:https://kongrespoloniimedycznej.org/o-kongresie/edycja-2024/program-kongresu Do zobaczenia w Krakowie, Prezes i ZarządFederacji Polonijnych Organizacji Medycznych
Placeholder

Rejestracja i program obchodów 35-lecia AMOPF

AMOPF świętuje 35. rocznicę nieprzerwanej działalności spotkaniem, które odbędzie się 25 maja 2024 roku w Ambasadzie Polski we Francji (57 rue Saint Dominique 75007 Paryż. Metro, RER: Invalides). Mamy nadzieję, że licznie się Państwo zjawią. W dwóch załącznikach znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące tego spotkania: Mam nadzieję, że spotkamy się licznie 25 maja. Przesyłam serdeczne pozdrowienia Dr Pierre KonopkaPrezes Honorowy AMOPF w imieniu Zarządu. P.S. Możecie Państwo wydrukować Formularz Zgłoszeniowy, wypełnić go ręcznie i zeskanować, aby wysłać jako załącznik do Państwa maila. Jeśli nie mogą Państwo zeskanować swojego formularza, można go sfotografować i wysłać za pomocą smartfona. PROGRAM SPOTKANIA 14:15-14:30 – PowitaniaKONFERENCJA HISTORYCZNAModeratorzy: P.Konopka, K.Klimczak14:30-15:00 – Polscy lekarze we Francji w XIX wieku (K.Klimczak, P.Konopka)15:00-15:15 – Polscy lekarze we Francji ... Rejestracja i program obchodów 35-lecia AMOPF