Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie

Podstawowe dane:

Prezes

Eleonora Kvaščevičienė
prezes@psml.lt

Kontakt
info@psml.lt
tel. +370 (687) 43 488
https://psml.lt/

O stowarzyszeniu

Działalność Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie oparta jest na aktach prawnych i Konstytucji Republiki Litewskiej, a celem tej działalności jest m.in.:

  • niesienie pomocy zmierzającej ku poprawie sytuacji zdrowotnej mieszkańców Wileńszczyzny, w większości zamieszkałej przez Polaków;
  • prowadzenie stałej działalności oświatowo-medycznej w języku polskim, na łamach prasy i w audycjach radiowych, a także w Internecie i mediach społecznościowych;
  • Świadczenie praktycznej pomocy w kształceniu młodzieży polskiej na Litwie (kursy przygotowawcze dla pragnących studiować medycynę, dokształcanie w kierunkowych przedmiotach na studia medyczne, pośredniczenie w organizowaniu praktyk medycznych dla studentów uczelni z Litwy i Polski i inne formy kształcenia);
  • doskonalenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia;
  • godne reprezentowanie polskiego środowiska medycznego wobec władz i innych organizacji na Litwie.