Stowarzyszenia Lekarzy Polskich przy Mińskim Oddziale Miejskim

Dane podstawowe

Stowarzyszenie Lekarzy Polskich w Mińsku

prezes : Anastazja Jakowlenko: anastasiyaaa012@mail.ru