Doniesienia

Planowane konferencje

3 grudnia, 2016

Konferencja Lwów 2017

Drogie Koleżanki i Koledzy!

W  2017 roku minie 150 lat od założenia Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego, którego działalność odegrała olbrzymią rolę w rozwoju  i historii polskiej medycyny. Dziś Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie, uważając siebie w dużej mierze za kontynuatora sławnej  działalności Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego,działając z pobudek patriotycznych i potrzeby serca, kontynuuje swoje powołanie i niosąc pomoc chorymrealizuje zadanie statutowe.

Działające od 1991 roku Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie, planuje zorganizować we Lwowie w dniach 19–21 października 2017 roku  uroczystości z okazji jubileuszu 150-lecia Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego,połączone z Międzynarodową Konferencję naukową.

Spotkanie odbędzie się pod patronatem Naczelnej Izby Lekarskiej, Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, OIL w Warszawie, Krakowie, Łodzi,Śląskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Fundacji „Wolność i Demokracja”.

Na nasze uroczystości zapraszamy  przedstawicieli  Naczelnej i wszystkich polskich izb lekarskich oraz członków organizacji należących do Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, do której należy również nasze Stowarzyszenie.  Szczególnie bliskim nam będzie udział delegacji polonijnych Stowarzyszeń Lekarskich zza wschodniej granicy Polski – z Litwy, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Gruzji.

Z ogromną radością powitamy wszystkich uczestników naszego Jubileuszu. Wierzymy,że nasze spotkanie i Konferencja pozostaną w Waszej pamięci,a nam dodadzą sił w zachowaniu polskości we Lwowie i w wykonywaniu zadań statutowych naszego Stowarzyszenia.

Doc. dr n. med. Ewelina Hrycaj-Małanicz
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie
Tel.kom.: +3809931923634   mail: malanicz.basia32@gmail.com