Doniesienia

XXV Europejski Bal Lekarza w Düsseldorf

7 grudnia, 2022

Dnia 19 listopada 2022 roku odbył się XXV Europejski Bal Lekarza w Düsseldorf/Niemcy.  Szampańska zabawa przy akompaniamencie polskiego zespołu muzycznego, przy polskich niezapomnianych przebojach trwała do wczesnych godzin porannych.

Ten Bal był też okazją do świętowania XXX-lecia założenia Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech przez Zbigniewa Kosteckiego. Właśnie ten człowiek, lekarz i działacz społeczny na rzecz Polonii Medycznej w Niemczech jednoczy od wielu lat lekarzy, psychologów i personel medyczny (a także sympatyków) przyjeżdżający do Niemiec z różnych powodów.

Nasi wspaniali goście z Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych – Prezes Kornelia Król (Chicago, USA) i Sekretarz Eleonora Kvaščevičienė (Wilno, Litwa) oraz przedstawiciele Ambasady Ukraińskiej w Niemczech uświetnili swoją obecnością ten Bal.

Prezesi trzech dekad działalności PTM: Z. Kostecki i B. Miłek otrzymali statuetki z okazji XXX PTM i za działalność na rzecz FPOM. 

Od lat towarzysząca nam Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej zorganizowała Aukcje obrazów. Dochód z niej zostanie przekazany na pomoc Ukrainie.

Przed XXV Balem odbyło się także zebranie Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech, na którym wybrano nowe władze.

W ich skład wchodzą:

Zarząd:
Prezes: Ewa Święcka
Vice-Prezes: Konrad Karcz
Sekretarz: Katarzyna Wieczorek
Skarbnik: Mariola Jabłoński
Członkowie Zarządu: Grzegorz Banaszczyk, Artur Klubowicz, Piotr Lach, Natalia Tyc      

Sąd Koleżeński: 
Janusz Bugaj, Zbigniew Jabłoński, Ewelina Pączek

Komisja rewizyjna: 
Paulina Banaszczyk, Danuta Kostecka, Wiesław Jabłoński

Zarządowi i sobie życzę wytrwałości i osiągnięcia postawionych celów. Przed nami stoją nowe zadania i wyzwania. Kontynuacja tradycji PTM z życia kulturalno- sportowo-turystycznego a także rozszerzenie i częściowe zmodernizowanie działalności są naszymi celami. I niech to nadaje wiatru w żagle PTM w nowej dekadzie. 

Ewa Święcka, Prezes PTM